PvdD: Gedeputeerde moet weg wegens achterhouden informatie

FLEVOLAND • Vr 14 december 2018 | 17:50 • Vrijdag 14 december 2018 | 17:50

De Partij voor de Dieren beschuldigt gedeputeerde Harold Hofstra van misleiding en het achterhouden van informatie over het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen.

In het tv-programma Over Flevoland Gesproken zegt PvdD-fractievoorzitter Leonie Vestering dat de integriteit van het bestuur in het geding is en dat ze woensdag een motie van wantrouwen zal indienen tegen gedeputeerde Hofstra.

Volgens Vestering blijkt uit documenten over het afschotbeleid dat de gedeputeerde wel degelijk van plan is geweest al op 12 september een begin te laten maken met het afschieten van gezonde herten in de Oostvaardersplassen. Hofstra wilde begin september in een provinciale commissievergadering niet ingaan op vragen hierover van de Partij voor de Dieren.

Door "in het geniep" het besluit tot afschot te nemen, probeerde het provinciebestuur volgens Vestering bezwaarmakers de kans te ontnemen om naar de rechter te stappen.

Gedeputeerde Hofstra deed de bewering destijds af als een gerucht. Vestering deed een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur en vroeg ruim 500 documenten op. Daaruit blijkt volgens Vestering dat na de vragen van de PvdD de plannen zijn gewijzigd.

Hofstra wenst niet te reageren op de aangekondigde motie van de PvdD. Hij wacht het onderwerp af in de vergadering van woensdag.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel

reacties (19)

 • Katinka

    Di 18 december 2018 Dinsdag 18 december 2018

  Gaat PvdD nu zeuren? Esther en de faunabescherming hebben altijd beweerd dat de dieren op ovp het goed hebbrn en de oprichter van dit crepeernatuur krihgt zelfs positieve aandacht van PvdD en word genoemd op hun site.

  reageer
 • Rick01

    Zo 16 december 2018 Zondag 16 december 2018

  Nu staat de PvdD ineens vooraan te kakelen, terwijl ze jaren tegen alles hebben gestemd dat het dierenwelzijn had kunnen verbeteren. Afgelopen winter waren ze 'oorverdovend' stil toen ze hun naam eer aan hadden kunnen doen. Ze kwamen nooit verder dan het onzin voorstel om een doorsteek naar de Veluwe te creëren, naar een gebied dus waar gejaagd wordt omdat daar al een veel te groot aantal dieren rondloopt. Een extremistisch clubje dat al jaren heel hard door de mand valt...

  reageer
 • Jeroen

    Zo 16 december 2018 Zondag 16 december 2018

  Rick, feit blijft dat het ontbreken van adequaat beleid tot weer een drama heeft geleid! De politiek verantwoordelijke van de provincie Flevoland dient daar zijn consequenties uit te trekken. Daar naast het de uitvoerende organisatie flinke steken laten vallen. Een stevige reorganisatie bij SBB lijkt hier minimaal hoog nodig.

 • Janiek

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Die gedeputeerde moet opstappen als hij heeft gelogen of bewust informatie heeft achtergehouden. Onderwerp maakt niet uit. Iedereen wil toch een bestuurder die eerlijk is en niet liegt?

  reageer
 • Ad

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  En wat heeft deze actie nu eigenlijk opgeleverd voor de dieren? Helemaal niets! Is het hebben van gelijk zo belangrijk voor uw ego denkt u werkelijk hiermee zieltjes te winnen voor de volgende verkiezing? Een motie van wantrouwen richting u en uw partij zou ook een goed idee zijn, want waar waren uw protesten, acties of berichten op social media als fractievoorzitter van de partij voor de dieren toen in het voorjaar 3200 eens zo gezonde dieren met hun pasgeboren jongen na maanden van bewust uithongeren totaal uitgemergeld werden afgeschoten? Dit terwijl in ICMO 2 duidelijk staat vermeld dat de dieren niet langdurig mogen verhongeren en Staatsbosbeheer zelfs een protocol heeft wanneer moet worden bijgevoerd zoals bijv. bij een dreigende populatiecrash. Het had u gesierd om de Provincie en SBB hierop te wijzen, maar het rewilding sprookje schijnt prioriteit te hebben. Zijn door het onnodig verhongeren ook geen complexe familiestructuren verloren gegaan of sust u uw geweten om dit lijden onder natuurlijke processen te rangschikken? Vindt u het afvoeren van kadavers naar Rendac trouwens ook een natuurlijk proces of een teken dat in de OVP geen sprake is van een ecologisch evenwicht? U houdt ervan om alles wetenschappelijk te onderbouwen, nu waar is de wetenschappelijke onderbouwing van dit experiment want de OVP is inmiddels veranderd in een kaalgevreten verwaarloosde paardenwei met onbeschrijfelijk dierenleed. U vondt het waarschijnlijk niet de moeite om het te lezen, maar dit dierenleed is d.m.v. wob verzoeken inzichtelijk gemaakt zoals sectierapporten, afschotlijsten en verslagen van de dierenarts met conditiescore 1 (op sterven na dood). Overigens allemaal informatie van SBB zelf!! Zorg voor anticonceptie dan is afschot ivm overschot niet nodig, maar ach niet natuurlijk genoeg, verhongeren wel. Mijn stem zijn jullie al jaren kwijt en hopelijk volgen velen mijn voorbeeld.

  reageer
 • Ad

    Zo 16 december 2018 Zondag 16 december 2018

  Peter, het is inmiddels WEL gelukt om het crepeerbeheer te beëindigen mede dankzij de maatschappelijke onrust en het rapport van commissie Van Geel. Het zal lang duren voordat de flora en fauna in de OVP is hersteld, maar het begin is er. In dit rapport wordt o.a. aangegeven dat “de OVP een incompleet natuurlijk systeem is. Voorts is voor de commissie een harde randwaarde is dat er sprake is van afwezigheid van onnodig lijden”. Dat de dieren hebben geleden is overduidelijk uit de gepubliceerde sectierapporten, afschotlijsten en bezoekverslagen van de dierenarts van SBB. In twee sectierapporten is er sprake van vergiftiging door Jacobskruiskruid, terwijl SBB beweert dat dit niet wordt gegeten, maar als er niets anders is, eten de dieren het wel. Hoeveel dieren lopen er inmiddels rond met leverbeschadigingen en zullen hieraan sterven? Ik hoor de PvdD roepen "een natuurlijk proces".
  Wel heb ik grote twijfels over de bereidwilligheid van SBB om het uitgestippelde beleid te volgen zeker gezien zij decennia lang hun eigen goddelijke gang gingen en maling hadden aan adviezen van ICMO 2, zoals het advies om dieren niet langdurig aan honger bloot te stellen en zorg te dragen voor voldoende beschutting. Om even terug te komen op de “partij van de dieren”. Zoals ik Rinus ook heb gevraagd waarom wel geld verzamelen voor koe Hermien maar de runderen in de OVP laten verhongeren en welke acties heeft deze partij ondernomen om het verhongeren en massale sterfte tegen te gaan. Geen protest, geen vragen bij PS, geen verwijzingen naar ICMO 2 of het calamiteiten- of managementplan van SBB helemaal niets. Niets doen terwijl je doelgroep (althans dat wordt beweerd) verhongerd getuigt van weinig compassie en stuit velen tegen de borst. Zoals gezegd als meten met twee maten terecht is en niet alle dieren recht hebben op een goed leven, zit je goed bij de PvdD.

 • peter van den bemt

    Zo 16 december 2018 Zondag 16 december 2018

  Beste Ad. " Als je iets kan stoppen en je doet er helemaal niets aan (of dit nu wel of geen resultaat heeft) ben je wel degelijk schuldig aan dit dierenleed. " Dan ga je er toch van uit dat de PvdD bij machte zou zijn geweest dat wel eventjes te stoppen. Het is NIEMAND gelukt het te stoppen. En dus is de PvdD hier schuldig aan??

 • Ad

    Zo 16 december 2018 Zondag 16 december 2018

  Rinus, jouw veronderstelling dat ik op de CDA en VVD stem of onjuist ben geïnformeerd is verre van juist. Ik was een fanatiek lid van deze “partij voor de dieren” totdat ik er achter kwam hoe zij de dieren in de OVP in de steek lieten, schijnbaar omdat rewilden belangrijker is dan het dierenwelzijn. Maar ik daag je uit om met voorbeelden te komen op welke wijze deze partij afgelopen voorjaar zich heeft ingezet om te voorkomen dat de dieren massaal verhongerden. Ook graag een verklaring waarom voor koe Hermien geld wordt ingezameld, maar voor de dieren in de OVP niet. Was koe Hermien het wel waard om gered te worden en haar soortgenoten in de Oostvaardersplassen niet? Meten met twee maten of werd koe Hermien allen gered om een statement te maken richting de veeboer?

 • Rick01

    Zo 16 december 2018 Zondag 16 december 2018

  @ Rinus: Altijd leuk dat PvdD riedeltje, maar slaat alleen nergens op. Doorsteek naar de Veluwe zou de grootst mogelijke geld- en grondverspilling geweest geweest zijn. Als u de feiten kende, dan wist u dat op de Veluwe al een overschot is aan wild, wat jaarlijks afgeschoten wordt tot een niveau dat het gebied dragen kan. Precies dat wat men in de OVP verzuimd heeft. Door dieren een oversteek aan te bieden, geeft hen dat juist garantie op een kogel, omdat ze aankomen in gebied dat al overbevolkt is. Een erg kostbare en erg onzinnige 'oplossing' dus waar de PvdD zich al jaren achter verschuild...

 • Hannes;

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Wat heeft deze spiegelreflectie werkelijk opgeleverd, "totaal niets!"

 • Ad

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Peter, Er zijn wel meer partijen, die het dierenwelzijn een warm hart toedragen en gelukkig niet blindelings een niet wetenschappelijk onderbouwde experiment in de OVP steunen, zeker niet ten koste van de dieren. Zoals gezegd was PvdD oorverdovend stil tijdens het onbeschrijfelijke dierenleed afgelopen voorjaar en had zoals gezegd de Provincie en Staatsbosbeheer op ICMO 2 en het calamiteitenplan van SBB kunnen wijzen, maar nee het bewust laten creperen is een natuurlijk proces in het kadaverpark van Vera en aanhang zoals PvdD. Als je iets kan stoppen en je doet er helemaal niets aan (of dit nu wel of geen resultaat heeft) ben je wel degelijk schuldig aan dit dierenleed. Hoe serieus moet je genomen worden als je tegen de bio-industrie bent (of is het gewoon boertje pesten) en de dieren in de OVP aan hun lot overlaat. Het antwoord lijkt mij duidelijk, niet dus. Blijf maar gewoon je kop in het zand steken, doet de PvdD ook als het ze uitkomt.

 • Ali

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Nou nou wat een klaagzang. Natuurlijk is dit allemaal verkiezingsretroriek. Mevrouw trekt een leuk jurkje aan, laat haar haar doen en wat makeup op en dan maar een onsamenhangend verhaal houden die van geen kant klop. Natuurlijk is deze dierenpartij niet te vertrouwen want ook zij komt echt niet met een oplossing. Er is een iemand blij en dat is die slachterij die de komende tijd alle dieren gaat verwerken voor consumptie. SBB is ook blij van die verkoopt dit vlees gewoon en zal daarom nooit zijn beleid aanpassen. Die denken, laat maar aan fokken dan hebben wij een pleziertje aan het jagen en het levert nog inkomsten op.

 • Rinus

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Beste Ad , je vergeet dat het CDA en het VVD door middel van een streep te halen van de uitbreiding van het gebied door H Bleker deze situatie heeft veroorzaakt.
  PvdD heeft altijd gepleit voor beschutting en uitbreiding maar als je geen meerderheid heb in de provincie krijg je het niet voor elkaar.! helaas ben jij waarschijnlijk een CDA of VVD kiezer
  Jammer dat je niet beter geïnformeerd bent.

 • peter van den bemt

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Nou, nee hoor. Als je de PvdD al helemaal niets vindt, dan is er geen enkele partij die aan jouw verwachtingen voldoet. Richt je energie op diegenen die volgens jou schuldig zijn. Niet op die, die het niet veroorzaakt hebben, en er weinig tot niets aan kunnen doen. Als je iets niet hebt kunnen stoppen, of er volgens jou te weinig aan gedaan hebt, ben je er nog niet schuldig aan.

 • Piet

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Hahaha de PvdD en integriteit? Dat is die partij die democratische beslissingen en uitspraken van rechters toch naast zich neerlegt omdat het niet past in hun wereldbeeld. Die partij toch?

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Flevolander

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Het onderwerp doet niet ter zake: als Hofstra heeft gejokkebrokt moet ie gewoon opstappen

  reageer
 • Peter

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Maar gaat zij ook weg als blijkt dat dat niet het geval is?
  Is wel een gevalletje “ik krijg mijn zin niet en ga mensen beschadigen” kansloos, deze partij...

 • Ali

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Krokodiltranen. Ik geloof weinig van wat ze zegt. Het is allemaal een beetje onzin met die dieren. Afschieten is niets mis mee want dagelijks worden miljoenen dieren over de hele wereld gedood om opgegeten te worden. We moeten toch echt aan onze eiwitten komen. Helaas biedt deze mevrouw ook geen alternatief behalve wat verkiezingsretoriek.

  reageer
 • Heinz

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Zonder provinciale verkiezingen had ze de mond niet open gedaan. Alles wat ze er uit blaat was toch al bekend? Kansloze missie. Vroeger had je bij zoiets zaagsel in je hoofd. Zielig dit allemaal. Ga kaarsjes aansteken, verdient de middenstand ook nog iets.

  reageer
 • Famke

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Lekker inhoudelijk zeg!

 • lelystedeling

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Partij voor de Drama's !

  reageer
 • De havenees

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  ..."In het geniep"...
  Is dat niet een pré voor politici?

  reageer
 • Joop

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Klopt helemaal en uitvoering geven aan de dubbele agenda van de leidende partijen in ps. Economie vliegveld gaat voor de natuur in Flevoland. Geen Oostvaardersplassen meer en geen Oostvaarderswold.
  Nu 6 km vogel luw rond vliegveld en uiteindelijk 12 km of meer, de grens ligt dan midden in de Oostvaardersplassen. En dan is het erg lastig met zo’n vogelrijk gebied naast de deur.

  reageer
 • L

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Bij Schiphol vliegen de vogels zelfs rond naast de taxi baan en worden ze afgeschrikt als ze boven de landingsbaan komen. 6km is echt dikke onzin.

 • Sander

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Klopt helemaal Joop. De mens vernietigt uiteindelijk alle leven op aarde. Een van de middelen die hiervoor wordt ingezet is het vliegveld Lelystad.

 • Harry

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Fake-nieuws over de vogels. Maak je liever druk over de illegale permanente bewoning van vakantiehuisjes.

 • Man

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Leuk vrouwtje hoor

  reageer
 • Louise

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  O ja, verkiezingen binnenkort! Partij voor de Dieren ziet hun achterban overlopen naar de PVV en 50plus doet nog even een "voor de bühne" actie.

  reageer
 • Stevie

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  'Was van plan geweest'. Kan Leonie zich niet druk maken om die zaken die er echt toe doen ?

  reageer
 • Jeen

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Tijd voor een tweede ronde grote schoonmaak in het provinciehuis.(iets met biezen pakken)

  reageer
 • peter van den bemt

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Heel goed, Leonie.

  reageer
 • Just me

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  En niet alleen om het achterhouden van informatie, maar ook vanwegen het faciliteren van de protesten en het niet actief optreden tegen het bijvoern

  reageer
 • Frank

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  SBB had naast het moeten voorkomen van een populatiecrash allang moeten bijvoeren aldus het calamiteitenplan van SBB zelf. Faciliteren van protesten? Alles is in overleg gegaan en hebben wij in Nederland geen recht van demonstreren?

 • Flevoburger

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Politici zijn al lang niet meer bezig met inhoudelijk besturen. Nee, dat beroep heeft een hele andere inhoud gekregen: met alle mogelijke middelen je opponent bestrijden om zo, of je eigen positie of die van een ander te beïnvloeden.
  Lekker politiek meeliften met dit , overigens mede door de politiek gecreëerde drama......

  reageer
 • HH

    Za 15 december 2018 Zaterdag 15 december 2018

  Waar waren jullie toen er een motie van afkeuring moest worden ingediend tegen “ rimpeling “ Leen Verbeek?

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert