Stikstof en vliegveld: wat is het probleem?

LELYSTAD • Wo 3 juli 2019 | 15:46 • Woensdag 3 juli 2019 | 15:46

De uitstoot van stikstof is één van de redenen waarom de opening van Lelystad Airport is uitgesteld. Omdat de Raad van State de kabinetsplannen voor compensatie van de uitstoot in mei heeft afgekeurd, moet het kabinet hiervoor een oplossing zoeken. Maar wat is het probleem?

De komst van grotere vliegtuigen naar Lelystad Airport met tot op termijn 45.000 vliegbewegingen leidt tot extra uitstoot van stikstofoxide en stikstofdioxide. Die is afkomstig uit de motoren, hoewel de nieuwste generatie vliegtuigmotoren de helft minder uitstoot.

Uit de milieu effectrapportage (mer) van 2014 blijkt dat de uitstoot door het vliegverkeer in de directe omgeving van het vliegveld toeneemt met 0,7 mol/ha/jaar. Dat is de eenheid waarin de uitstoot van vliegtuigen wordt uitgedrukt. De grootste toename is direct ten noordoosten van de luchthaven, doordat de zuidwestenwind de stikstof die kant op blaast. Hoe verder van het vliegveld, hoe lager de concentraties. De Oostvaardersplassen krijgen wel te maken met meer stikstof, maar in de laagste concentraties.

Uitstoot nadelig voor sommige soorten
Meer uitstoot van stikstof is vooral nadelig voor bepaalde planten- en dierensoorten. Waar de ene soort baat heeft bij meer stikstof en sneller groeit, lijden andere soorten er onder en verdwijnen. Volgens de mer zijn de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Eem- en Gooimeer en Vossemeer en Ketelmeer niet aangewezen als Natura-2000-gebieden waar beperkingen gelden voor bepaalde soorten planten (habitattypen). Het stikstofprobleem speelt hier niet of er worden geen kritische grenzen overschreden. Bij het Marker- en IJsselmeer en de Veluwerandmeren heeft extra stikstof geen nadelige gevolgen voor de soorten.

Kwetsbare soorten op de Veluwe
Op de Veluwe komen wel soorten op zandgronden voor die kwetsbaar zijn, maar de uitstoot van extra stikstof brengt het voortbestaan van deze soorten niet in gevaar. Op de noordelijke Veluwe kan de uitstoot van 0,4 mol wel nadelige effecten hebben. Dezelfde situatie kan zich in een iets lagere concentratie voordoen in de Weerribben in Overijssel.
De mer ging er vanuit dat maatregelen uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) de negatieve effecten zouden compenseren, al was ook een scenario opgenomen zonder deze maatregelen.

Het Rijk gaat nu in overleg met alle provincies om de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State te onderzoeken. Daarbij wordt gekeken hoe de uitstoot van projecten kan worden aangepakt of gecompenseerd.

ADC-toets kan oplossing op papier zijn
Eén van de mogelijkheden waar het kabinet voor kan kiezen is om voor een project een zogeheten ADC-toets te laten doen. Dan wordt bekeken of er voor een activiteit geen alternatief bestaat, er dwingende redenen van groot openbaar belang zijn en compenserende maatregelen mogelijk zijn.

VVD-Gedeputeerde Jan de Reus verwacht dat het Rijk voor Lelystad Airport zo'n ADC-toets zal laten uitvoeren en zal concluderen dat er voor de luchthaven geen alternatief bestaat. Lelystad moet immers helpen om Schiphol te ontlasten, zo is in 2008 afgesproken. In dat geval zou compensatie voor de extra stikstofuitstoot kunnen volstaan om Lelystad Airport toch geopend te krijgen. De Reus denkt voor de Veluwe bijvoorbeeld aan compensatie door het opkopen van een veeteeltbedrijf, dat ook stikstof uitstoot. Als dit bedrijf zou worden omgezet in natuur, wordt daarmee de uitstoot die de Veluwe van het vliegveld ondervindt gecompenseerd.


WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel

reacties (20)

 • Dick Heijboer

    Vr 2 augustus Vrijdag 2 augustus

  Niet om het een of het ander, maar waarom wordt stikstof (N2) genoemd als een probleem. Het zijn juist de stikstofoxiden die een probleem vormen. Het molecuul stikstof is geen probleem, want onze atmosfeer bevat 79% stikstof. Dus als je stikstof noemt als probleem, ben je als omroep onjuiste informatie aan het verspreiden.

  reageer
 • asjemenou

    Do 4 juli Donderdag 4 juli

  Wat een onzin dit en dan dit gewauwel ondersteunen door een uitstootkaartje....Dit kaartje is ver bezijden de waarheid......kijk eens helemaal links onderin......uitstoot van 0,0 helemaal oranje terwijl daar op nog geen 25 km hemelsbreed de drukste luchthaven van Noordwest Europa..... maar die stoten niets uit..... wat een onzin dit.

  reageer
 • Ben

    Do 4 juli Donderdag 4 juli

  Wat een hypocriet gezwets...
  Van de mensen die ik het hardst hoor mauwen wil het merendeel gewoon met het vliegtuig op vakantie omdat het zo lekker makelijk is. Als ze dat al niet doen gaan ze wel met de auto naar het winkelcentrum...
  Schei toch uit!

  reageer
 • Daisy

    Do 4 juli Donderdag 4 juli

  Ik vlieg nooit, doe alles met de fiets of openbaar vervoer en met de benenwagen.

 • Pieter

    Do 4 juli Donderdag 4 juli

  Nou, Ben kom maar op met je BEWIJS. Nog NOOIT iets daarvan gezien. Pure onderbuikgevoelens.
  Zou zaterdag eens kijken hoeveel fietsen er in het centrum staan. Ook door de weeks kun je soms amper langs de ingang van de bieb/ het stadhuis lopen.

 • Almeerder

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Die vieze stink vliegtuigen geven ook geluidsoverlast. Laat de mensen lekker met de fiets op vakantie.

  reageer
 • Rode baksteen

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Vergeet niet de aftrek van stikstof omdat ik minder ver hoef te reizen om bij het vliegveld te komen

  reageer
 • Peter

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  En anderen gaan verder reizen! (0ok niet vergeten!)

 • laat alle reacties zien
 • peter van den bemt

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  "Lelystad moet immers helpen om Schiphol te ontlasten, zo is in 2008 afgesproken." In 2008 waren we minder doordrongen van de schadelijke gevolgen van vliegen, minder doordrongen van ons wereld- en klimaatbelastende gedrag (het Eerste rapport van Rome is 'pas' ruim 40 jaar geleden uitgebracht). De VVD is er nog steeds niet van doordrongen. Zo zijn ook de heerlijke kickende 130km op de snelweg een onwrikbaar punt. Gelukkig dringt het in de breedte van de politiek wel steeds beter door. Als de compensatie het opkopen van veeboeren wordt, dan wordt het nog een robbertje vechten met het CDA.

  reageer
 • Freek

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Nee hoor. In het klimaatakkoord staat ook dat we de veestapel in Nederland fors terug gaan dringen, en daar wordt ook geld voor uitgetrokken. Dus waarom zou het CDA daar van schrikken?

 • Drontenaar

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  45.000 vliegbewegingen per jaar.
  Dat is 123 per dag!!!
  Uitgaande van 15 uur per dag (van 7.00 - 22.00 uur) is dat elke 13 minuten zo'n herrie stinkkist over je huis en tuin.

  reageer
 • OMG

    Do 4 juli Donderdag 4 juli

  Meen je dit Pietje? Een vliegtuig land voordat ie weer kan opstijgen. 1 vliegtuig heeft 2 vliegbewegingen. Dus 100 vliegbewegingen zijn 50 vliegtuigen die landen en weer opstijgen.

 • Pietje

    Do 4 juli Donderdag 4 juli

  @Diewertje, een vliegbeweging is zowel start als landing, dus delen door 2 is niet juist.

 • Peter

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  D Geluidsbeperkende maatregelen ontbreken Totaal! Dus dat is een enorme bak herrie bij de start en landing. Door de tientallen kilometers lange levensgevaarlijke laagvliegroutes krijgen vele honderdduizenden mensen mega geluidsoverlast.

 • Dieuwertje

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Is er al zo vaak aangegeven dat 1 vliegtuig 2 vliegbewegingen heeft. En dat weer delen door 365 dagen is dus 60 vliegtuigen maximaal per dag. En dat wordt dan dus 4 vliegtuigen per uur.

 • J.C.Born

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  In Amstelveen vloog iedere 2 minuten een vliegtuig over je zat er zelf misschien wel in.

 • Frits

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Nee dus. Openingstijden zijn van 6 tot 23 uur, en je hebt natuurlijk nooit en de startrichting en de landingsrichting boven je huis. Dat kan niet. En er zijn ook meerdere aanvliegroutes (naar het oosten, naar het westen, naar het zuiden, naar het noorden). Voordeel: een groot deel van de 100.000-120.000 vliegbewegingen van kleine toestellen komt te vervallen. Die herrie zijn we dan kwijt.

 • Rudi

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Het wachten is op een zeldzaam beestje dan gaan we voorlopig helemaal niet meer open.

  reageer
 • Ik

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Je bedoelt zo'n grote aluminium vogel? Ik hoop van harte met je mee.

 • EvertK

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Zou het helpen als we zo'n zeldzaam beestje ergens kunnen vangen om het vervolgens op het vliegveld los te laten?

 • Hans

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Laten we het hopen Rudi

 • b

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  het probleem is dat dit vliegveld er nooit had moeten komen,had een hoop geld en die eindeloze discussies gescheeld...

  reageer
 • Daisy

    Do 4 juli Donderdag 4 juli

  Het verschil is dat er nu veel minder gevlogen wordt en dadelijk de hele dag door. Nee daar zitten we op te wachten.

 • Pieter

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Niet jokken vanaf 1969 ligt er een baantje voor hobby en zaken vliegtuigen.Opvallende woorden die u gebruikt.

 • Dieuwertje

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Vliegveld ligt er al van voor 1969. Dus waar heb je het over. Allemaal onkunde en schreeuwerige leugens en onwaarheden.

 • Joop

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Het probleem is het vliegveld zelf het kan niet met een natuurgebied er om heen plus al die boeren bedrijven het is vragen om ongelukken simpel een vogel hou je niet tegen volgens mij zitten er heel veel soorten klein en groot

  reageer
 • Hans Keuper

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Dank voor deze uitleg dan wel toelichting, Omroep Flevoland.
  Ongetwijfeld kent de heer De Reus het begrip 'voortschrijdend inzicht'. De heer De Reus gaf er ten aanzien van het decennialange wanbeheer van Grote Grazers in de Oostvaardersplassen blijk van over dit voortschrijdende inzicht te beschikken. Vreemd ( Nee, niet echt! ), dat hij ten aanzien van Lelystad Airport star vasthoudt aan afspraken die in 2008 zijn gemaakt. En inderdaad - een vervuilend vliegveld voor vakantiegangers hoort niet in een polder die vanwege de Redding van de Planeet wordt volgestouwd met windturbines en zonnepaneelvelden. Jammer, dat het kortzichtige bestuur van Flevoland niet opteert voor Thorium.

  reageer
 • J.J.

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Een commerciële Thorium-centrale is nog nergens ter wereld in gebruik, maar het geeft een zelfde probleem als een “normale” kerncentrale. Waar laat je het afval, hoewel minder lang radioactief, de komende eeuwen zit het nageslacht met de rotzooi van de huidige generaties. Maar een mogelijke vestigingsplaats is al wel gevonden, er is nog ruimte op de dijk tussen Almere en Lelystad. De rest van de dijken staat immers al vol met windturbines.

 • HM

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Voer een oud plan uit. Leg een brede strook bos aan tussen de OVP en de randmeren in het zuiden. Daarvoor moet je veel bomen planten (die geen last hebben van NOx) en tevens CO2 compenseren. Daarvoor moet je dan anderhalve boer uitkopen en dat levert meteen een FORSE besparing van allerlei uitstoot (incl. Nox) op.

  Vervolgens heb je dan een mooie strook natuur waar je ook nog eens toerisme toe kunt laten. En je verbindt de Veluwe met de OVP. een soort win-win-win situatie.

  reageer
 • De ingenieur

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  De autowegen en woonkernen staan niet ingetekend als bron. Of landbouwvoertuigen.

  reageer
 • Thomas

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  "Op de noordelijke Veluwe kan de uitstoot van 0,4 mol wel nadelige effecten hebben."

  ....Als je er vanuit gaat dat daar geen natuur mag ontstaan, en we krampachtig moeten vasthouden aan het kunstmatige landschap.

  reageer
 • Omiria

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Wat is het probleem dan, open met dat vliegveld.

  reageer
 • Stefan

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Je gaat als je er in buurt woont eerder ziek worden door de vervuiling

 • Bas

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  1. Brussel ligt dwars
  2. Politiek niet op 1 lijn
  3. 10.000 zienswijzen tegen luchtvaart

 • Maartje

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Goede list Jan, want 1 veeteeltbedrijf stoot net zoveel stikstof uit als 45.000 vliegtuigen.

  reageer
 • M

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Ik zie de list niet.. alleen maar onnozel gezeur. Cijfers zijn cijfers.

 • Jaap

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  En alle vliegtuigen op een DAG nog meer dan alle auto's een JAAR lang! Minder-minder van die mega vliegendevervuilers!

 • Dieuwertje

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Wat een geneuzel zeg. Als ik een schop in de grond steek om te gaan spitten, kan ik al in overtreding zijn. Evenals de koeien in de wei, maar die mogen toch weer naar buiten. Extra huizen bouwen mag dan ook al niet. Een weg aanpassen of veiliger inrichten is ook al verboden. En waarom krijgen al die milieuclubs met erg dik betaalde bestuurders steeds spreektijd. Gewoon gemene politiek t.o.v. de gewone burger en afmelden als lid bij die milieufanaten. Beginnen echt hun zin opleggend te worden.

  reageer
 • asjemenou

    Do 4 juli Donderdag 4 juli

  Frits, leg mij eens uit hoe je stikstof compenseert?

 • Frits

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  M, de verbreding van de A6 tussen Almere en Lelystad zal ook op stikstof getoetst en gecompenseerd moeten worden. Het is maar de vraag of we die 130 km/uur kunnen houden.

 • Dieuwertje

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Was voor deze regel. Even op de tijd letten.

 • M

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  ‘Een weg aanpassen mag niet’ oke... hoe hebben ze dat dan bij de A6 gedaan?
  “Hey gemeente, we gaan een scheurtje in het wegdek fixen, duurt 3 jaar en kost 40 miljoen”

 • Jan

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Die zgn "milieufreaks" zorgen er simpel voor dat democratisch totstandgekomen milieu wetten worden uitgevoerd.( evt. Mmv de hoogste rechter)

 • Willem

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Schiphol wordt niet ontlast door verplaatsen van vakantievluchtjes naar Lelijkstad als ruimte schiphol vervolgens weer wordt opgevuld met hub-vluchten. wat wel helpt is als de heer De Reus zijn plas heel lang ophoudt.

  reageer
 • Pedro

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Doen!

  reageer
 • Drontenaar

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Afschaffen inderdaad doen

 • Hansie

    Wo 3 juli Woensdag 3 juli

  Prima.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert