Provinciale politiek staat voor lastige vraagstukken

FLEVOLAND • Ma 26 augustus 2019 | 17:52 • Maandag 26 augustus 2019 | 17:52

De energietransitie, de stikstofproblematiek en de Oostvaardersplassen. Het zijn stuk voor stuk complexe onderwerpen, maar wel onderwerpen waar de provinciale politiek de komende tijd mee aan de slag moet. Er staat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten heel wat te wachten het komende politieke jaar.

Dit najaar wordt waarschijnlijk het nationale Klimaatakkoord ondertekend. Flevoland heeft daarna 18 maanden de tijd om aan te geven welke rol de provincie kan spelen bij de reductie van CO2 en op welke manier. Eén en ander gebeurt in overleg met gemeenten en maatschappelijke partijen.

Het provinciebestuur krijgt de handen ook vol aan de stikstofproblematiek. De Raad van State zette eind mei een streep door de Programmatische Aanpak Stikstof. Hierdoor kunnen verschillende projecten in Flevoland in de knel komen, zoals vliegveld Lelystad, de Floriade en de buitendijkse haven bij Urk. De provincie moet onderzoeken in hoeverre dit het geval is en of er een oplossing voor gevonden kan worden.

De Oostvaardersplassen en de grote grazers blijven ook de komende tijd de gemoederen op het provinciehuis waarschijnlijk nog bezighouden. Het is een gevoelig dossier waarover heel verschillend wordt gedacht. Bovendien spreken actiegroepen de politiek onmiddellijk aan zodra dieren het moeilijk krijgen.

De provinciale politici openden het politieke jaar maandag met een rondleiding op Schokland. Dinsdag is de eerste officiële vergadering.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel