Oppositie op ramkoers over vliegveld

LELYSTAD • Wo 11 september 2019 | 6:05 • Woensdag 11 september 2019 | 6:05

De oppositie in de Tweede Kamer houdt vast aan het standpunt dat Lelystad Airport niet zelfstandig mag groeien. De partijen nemen geen genoegen met een regeling, die beperkte autonome groei toestaat.

Dat zeiden de SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ook regeringspartij D66 vanmiddag tijdens algemeen overleg van de Tweede Kamer met minister Cora van Nieuwenhuizen.

Vorige week lekte via de NOS uit dat de Europese Commissie in conceptbesluit akkoord gaat met de zogeheten verkeersverdelingsregeling. Daarmee wil de minister het vliegverkeer verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport. De regeling stimuleert luchtvaartmaatschappijen om vakantievluchten op Schiphol op te geven om daar plaats te maken voor transfervluchten. Wie uit zichzelf naar Lelystad gaat, krijgt voorrang. De minister wil zo ruimte scheppen voor groei op Schiphol.

Minister Van Nieuwenhuizen wilde met de regeling aanvankelijk uitsluiten dat er maatschappijen naar Lelystad zouden komen die nu nog niet op Schiphol vliegen. Dat mag niet van Brussel, omdat dit maatschappijen zou discrimineren. In een aangepaste versie wil de minister nu alsnog ruimte voor nieuwkomers openlaten. Of de Europese Commissie de regeling ook echt goedkeurt, blijkt pas eind september.

Motie helder: geen autonome groei
Met het toelaten van nieuwkomers gaat Van Nieuwenhuizen lijnrecht in tegen de wens van de Kamer. In december nam een ruime meerderheid een motie aan van SP, GroenLinks, SGP en PvdA, die de minister opdraagt dat Lelystad Airport niet zelfstandig mag groeien. "Mijn aangenomen motie is helder: geen autonome groei. De Verkeersverdelingsregeling (VVR) van de minister gaat regelrecht in tegen de wens van de Kamer”, aldus SP-Kamerlid Cem Lacin.

Suzanne Kröger (GroenLinks): "De minister staat met lege handen. Brussel schijnt groen licht te willen geven aan de VVR, die haaks staat op wat de Kamer heeft gevraagd." Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) stelt: "Het conceptbesluit van Brussel betekent - ook in de woorden van de minister - nog helemaal niets. Het is immers een concept en er is nog beroep tegen mogelijk. De VVR staat duidelijk autonome groei toe en kan die niet verhinderen. Dat is in strijd met de wens van de Kamer."

D66: alleen bestaansrecht als overloopluchthaven
Ook regeringspartij D66 herhaalde dat Lelystad Airport alleen bestaansrecht heeft als overloopluchthaven: "Daarvoor verandert wat ons betreft niets", aldus Jan Paternotte. De partij benadrukt dat er ruimte is voor heel beperkte groei van de luchtvaart, "mits die schoner en stiller is".

Het CDA wil pas oordelen over de verkeersverdelingsregeling, als naast het besluit uit Brussel ook het marktonderzoek onder luchtvaartmaatschappijen naar de belangstelling voor Lelystad binnen is. Dan blijkt wie de nieuwkomers zijn die mogelijk willen komen en wordt duidelijk of die ontwikkeling gewenst is, aldus Mustafa Amhaouch. Hij stelde dat het CDA nog steeds achter de SP-motie van december staat.

De VVD houdt vast aan spoedige opening van de luchthaven. "Het regeerakkoord is leidend, een motie is meer een verzoek. Gelukkig zorgt een goedgekeurde VVR voor verplaatsing van vakantievluchten, dus dat doel wordt gewoon gehaald", aldus Remco Dijkstra. Coalitiegenoot

De ChristenUnie ging niet in op de VVR, maar stelde dat besluitvorming hierover samen met een deugdelijke milieu-effectrapportage en een einde aan de lage vliegroutes tezamen het standpunten zullen bepalen. Kamerlid Eppo Bruins vroeg net als SGP-collega Chris Stoffer wel om opheldering over de aangepaste vliegroutes bij Zwolle, Wezep en het Vechtdal.

De minister kon zelf weinig zeggen over de verkeersverdelingsregeling. "Ik heb nog geen reactie uit Brussel ontvangen. De Europese Commissie heeft een half jaar de tijd, dus ik verwacht antwoord rond 27 september". Naar verwachting zal de Kamer in oktober over de regeling praten.

Vliegveld niet te rijmen met Klimaatakkoord
De drie oppositiepartijen vroegen de minister ook hoe zij de voorgenomen opening van Lelystad Airport denkt te kunnen rijmen met het Klimaatakkoord van het kabinet. Dat draagt juist op om maatregelen te nemen om de klimaatdoelen te halen, die vier jaar geleden in Parijs zijn afgesproken.
Daar is recent het probleem met de stikstofuitstoot bijgekomen. "Het zou toch niet zijn uit te leggen dat woningbouw in Zwolle of Almere niet door kan gaan, omdat er een nieuw vliegveld voor extra vakantievluchten open moet", aldus GroenLinks-Kamerlid Kröger.
Minister Van Nieuwenhuizen kon niet aangeven wanneer het stikstofprobleem is opgelost. Zij kan de problematiek van de luchtvaart niet apart aanpakken, daarvoor is het te ingewikkeld.

GroenLinks en de SP hekelden de opstelling van de minister in een discussie over ultra-fijnstof. Recent onderzoek door het RIVM in Badhoevedorp heeft aangetoond dat fijnstof door het vliegverkeer van Schiphol de gezondheid van kinderen en volwassenen negatief beïnvloedt. De twee partijen vroegen de minister om uit te spreken dat meer uitstoot niet meer mag, maar de bewindsvrouw wilde dat niet doen. Volgens haar is er meer - internationaal - onderzoek naar fijnstof nodig, voordat normen kunnen worden vastgesteld.

ChristenUnie wilde weten waarom de minister alleen de gevolgen van de stikstof van vliegverkeer rond een luchthaven en tot 900 meter hoogte onderzoekt. Volgens Eppo Bruins zou ook de uitstoot onder de routes boven Gelderland en Overijssel moeten worden meegenomen.

Veel vragen Kamer nog onbeantwoord
Verwacht werd dat de Kamer ook zou praten over de duizenden reacties, die zijn ingediend op het gewijzigde Luchthavenbesluit voor Lelystad. De Kamer heeft hierover onlangs 181 schriftelijke vragen gesteld. De minister heeft maandag aangegeven dat zij die niet voor het debat van woensdagmiddag kan beantwoorden. Tegenstanders verenigd in de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) haalden onlangs fel uit naar het ministerie, omdat die van de ingediende 164-duizend verbetervoorstellen er maar drie heeft overgenomen.

Wel heeft de minister vragen beantwoord over de vliegroutes. Daarin herhaalt ze dat vertrekroutes van Lelystad uiterlijk in de winter van 2021-2022 worden aangepast, zodat vliegtuigen eerder kunnen gaan klimmen. In de praktijk zullen toestellen na Hattem en Wezep klimmen, zodat ze bij Apeldoorn en verderop boven Gelderland hoger zullen vliegen dan aanvankelijk de bedoeling was.

De minister heeft ook al aan de Tweede Kamer laten weten dat de luchtverkeersleiding op Lelystad Airport in november al begint. Door de nieuwe luchtverkeersleiders al vanaf dat moment te laten werken, is er straks een soepele overgang mogelijk als de uitgebreidere versie van het vliegveld open gaat.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel