Ook Omgevingsdienst druk met Oostvaardersplassen

FLEVOLAND • Vr 27 september 2019 | 0:41 • Vrijdag 27 september 2019 | 0:41

Het afschot van dieren in en de commotie rond de Oostvaardersplassen levert ook de Omgevingdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek extra werk op. Opgeteld waren de vijf groene handhavers van de omgevingsdienst dit jaar al 330 uur met toezicht op het gebied bezig.

Een deel van die tijd werd besteed aan het beoordelen van internetfilmpjes. Telkens wanneer er via sociale media filmpjes worden gedeeld over de situatie van dieren in de Oostvaardersplassen, worden deze opgeslagen en op verzoek van de provincie beoordeeld.

De omgevingsdienst stelt dan eerst vast of de filmpjes daadwerkelijk in het gebied zijn gemaakt. Daarna wordt gekeken wanneer de filmpjes zijn gemaakt en of het om nieuw materiaal gaat of om beelden die al eerder zijn gedeeld. De toezichthouders zien geregeld oudere filmpjes of stukken daarvan terug. De filmpjes worden door de dienst uitgebreid beschreven.

Op de bekeken beelden heeft de Omgevingsdienst de afgelopen tijd geen overtredingen op de Wet natuurbescherming gezien of situaties die maatregelen nodig maakten.

Toezicht op afschot
De meeste uren besteedde de Omgevingsdienst aan toezicht in de Oostvaardersplassen zelf. Soms gebeurde dat na een concrete melding dat er mis zou zijn met een dier. Maar als er de afgelopen tijd in het natuurgebied grote grazers werden afgeschoten, was daarbij ook vaak onaangekondigd een groene handhaver van de omgevingsdienst in de buurt. Deze controleur hield in de gaten of andere dieren door het afschot niet te veel verstoord werden of opmerkelijk gedrag vertoonden. Ook beoordeelde hij of het afschot volgens de regels verliep en hoe efficiënt de jagers schoten.

De toezichthouder telde na afloop het aantal dode dieren. Hij bekeek hoe deze werden opgeslagen en of de cijfers overeenkwamen met de aantallen die Staatsbosbeheer opgaf.

Uit stukken die via een zogenoemde wob-procedure beschikbaar zijn gekomen blijkt dat het afschot volgens de voorwaarden ging, tot weinig verstoring voor de overige dieren leidde en over het algemeen efficiënt verliep. De meeste dieren werden volgens de Omgevingsdienst met één kogel gedood.

Bloed in oppervlaktewater
Op de opslag van de gedode dieren heeft de Omgevingsdienst niets aan te merken. Staatsbosbeheer is in januari wel aangesproken op de manier waarop de gedode dieren werden verwerkt. Op de plek waar dit gebeurde, lekten bloed en ingewanden in de bodem. Ook zouden er wat bloedresten in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Staatsbosbeheer is toen gevraagd deze situatie te beëindigen en een oplossing te zoeken. De werkzaamheden zijn daarop naar een andere plek verplaatst.

Volgens de omgevingsdienst is er door het toezicht in de Oostvaardersplassen wat minder inzet op andere vormen van toezicht. De omgevingsdienst zegt daarin een goede balans te willen behouden.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel