Minister: besluit Airport gebaseerd op juiste onderzoeken

LELYSTAD • Di 10 december 2019 | 14:51 • Dinsdag 10 december 2019 | 14:51

Minister Cora van Nieuwenhuizen blijft erbij dat de besluiten over de uitbreiding van Lelystad Airport op basis van juist uitgevoerde onderzoeken zijn genomen. Nieuwe onderzoeken zijn volgens haar niet nodig.

Dat blijkt uit de beantwoording van 181 vragen van de Tweede Kamer. Die had de Kamer in augustus ingediend naar aanleiding van de manier waarop Van Nieuwenhuizen was omgegaan met duizenden reacties over het gewijzigde Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Actiegroepen zeiden in juli dat de minister de burger schoffeert door slechts vijf suggesties over te nemen.

Van Nieuwenhuizen antwoordt dat burgers en belanghebbenden voorafgaand aan het gewijzigde Luchthavenbesluit al voorstellen hebben gedaan. "Deze inspraak heeft geleid tot veel verbeteringen aan de routes en tot diverse aanvullende waarborgen die in het gewijzigde Luchthavenbesluit reeds extra zijn genomen." Volgens de minister zijn er tijdens de zienswijzeprocedure begin dit jaar 'slechts een beperkt aantal concrete verbetervoorstellen opgeleverd die tot aanpassing van het Wijzigingsbesluit zouden leiden.' Dat verklaart het aantal van vijf.

Zeer gedetailleerde vragen
Op de zeer gedetailleerde en technische vragen over geluidsberekeningen, uitstoot en economische haalbaarheid van Lelystad Airport, antwoordt Van Nieuwenhuizen vaak dat de onderzoeken 'conform de destijds geldende richtlijnen zijn opgesteld.' Of: "De gehanteerde waarderingsmethode voor geluidshinder is de gangbare methode om geluidshinder te waarderen." De milieu effectrapportage (MER) bevat alle milieu-, veiligheid- en gezondheidseffecten. Ook blijft de minister van mening dat de onderzoeken naar de risico's voor botsingen met vogels correct zijn en voldoende informatie bevatten. Daaruit zou blijken dat de risico's beperkt zijn.

Alleen over de gevolgen van de uitstoot van stikstof herhaalt Van Nieuwenhuizen dat zij en collega Carola Schouten hierover binnenkort met nadere besluitvorming komen. Dit staat overigens los van de kritiek op de stikstofberekeningen, die Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel vorige week uitte. Hiernaar doen het ministerie, de Commissie voor de MER en het RIVM nog onderzoek.

Op de vraag of Lelystad Airport 'gelet op het onmiskenbaar steeds intensiever en breder gevoerde politiek-maatschappelijke debat over de ernstige gevolgen van de luchtvaart' nog wel open moet, antwoordt de minister dat dit zo in 2008 en 2012 door het kabinet en de Tweede Kamer is afgesproken. Zij ontkent dat zij hiermee een voorschot neemt op de strategie voor de luchtvaart tot 2050. In deze binnenkort te presenteren Luchtvaartnota zal het kabinet aangeven hoe zij tot een balans wil komen tussen de publieke belangen.

De Tweede Kamer bespreekt volgende week of en wanneer er een apart debat over het Luchthavenbesluit komt. Daarbij zal vrijwel zeker ook de verkeersverdelingsregeling worden meegenomen, die de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad regelt.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel