Inspectie: zorg rond faillissement ziekenhuizen was veilig

LELYSTAD • Di 7 januari 2020 | 20:17 • Dinsdag 7 januari 2020 | 20:17

Het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen eind 2018 en de overname van de zorg door St Jansdal begin 2019 hebben niet geleid tot ernstig letsel of overlijden van patiënten. De zorg is veilig geweest. Waar risico's ontstonden, zijn die tijdig aangepakt.

Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in twee rapporten over de ziekenhuiscrisis in Flevoland van eind 2018/begin 2019. Vorige maand kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) tot vrijwel dezelfde conclusie, al zei de raad dat er wel sprake was geweest van verhoogde risico's voor de patiëntveiligheid.

In tegenstelling tot de OVV was de Inspectie al sinds 2017 nauw betrokken bij de steeds zorgelijker wordende situatie binnen de MC IJsselmeerziekenhuizen. Tijdens en na de periode van het faillissement voerden inspecteurs geregeld controles uit.

Geen calamiteiten
De Inspectie keek naar wat patiënten, zorgaanbieders en de curatoren na het faillissement voor klachten over de zorg hebben gemeld. Bij geen van de meldingen is er sprake geweest van een calamiteit, waarbij een patiënt overleed of ernstig letsel opliep omdat de zorg in het Lelystadse ziekenhuis werd afgebouwd, zo concludeert de IGJ.

Hetzelfde geldt voor de 180 meldingen die de Inspectie heeft gekregen via de Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad. In de meeste gevallen ging het om zorgen en klachten over het zorgaanbod. Sommige incidenten heeft de Inspectie nader onderzocht, maar ook hierbij is de veiligheid niet in het geding geweest. Klachten over de manier waarop patiënten met hartproblemen naar ziekenhuizen buiten Lelystad werden gebracht, heeft de Inspectie weerlegd: voor het faillissement was dit ook al gebruikelijk.
De Inspectie is overigens tevreden over de contacten met de stichting, omdat op die manier veel meer meldingen binnenkwamen dan via andere kanalen.

Moeizame samenwerking
Ondanks de rommelige en gespannen periode na het faillissement is de zorg door de curatoren, medewerkers en medisch specialisten goed geregeld, al werd dat moeilijker toen personeel werd ontslagen of ander werk kreeg. Kritisch is de Inspectie op de moeizame samenwerking tussen de curatoren en St Jansdal tijdens de overgangsfase naar maart 2019. Daarbij heeft de Inspectie op verschillende momenten moeten ingrijpen.

Onrust door andere zorg
De Inspectie constateert dat door het veranderde zorgaanbod in Lelystad onrust is ontstaan bij patiënten over welke zorg het St Jansdal aanbiedt en welke niet. Het wegvallen van de acute verloskunde en de beperking van de spoedeisende hulp hebben die onrust aangewakkerd. Die is nog steeds niet verdwenen. De Inspectie adviseert St Jansdal om met inwoners en bestuurders helder te blijven communiceren over het zorgaanbod in Lelystad.

Geboortezorg moet beter
De IGJ doet een oproep aan St Jansdal en het Flevoziekenhuis in Almere om hun werkwijze bij de geboortezorg meer op elkaar af te stemmen. Nu hebben de twee ziekenhuizen hun eigen visie over verloskunde. Dat is voor patiënten en verloskundigen heel lastig, omdat zij vaak vooraf niet weten waar zij terecht komen. De Inspectie hoopt dat de geboortezorg verbetert als aanbevelingen uit het advies van zorgverkenner Bas Leerink komend jaar worden uitgewerkt.

Herhaling voorkomen
Net als de Onderzoeksraad concludeert de Inspectie dat het niet nog een keer mag gebeuren dat een ziekenhuis zo plotseling omvalt. Een zorgaanbieder die in financiële problemen komt moet tijdig in kaart brengen wat de kwetsbare patiëntengroepen zijn, zodat die bij een faillissement met voorrang kunnen worden overgedragen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel