Provincie: Sterilisatie grote grazers in het veld geen optie

FLEVOLAND • Do 12 november 2020 | 23:09 • Donderdag 12 november 2020 | 23:09

De provincie Flevoland ziet niets in een proef met sterilisatie van grote grazers in de Oostvaardersplassen, waarbij dieren onder verdoving in het veld geopereerd zouden worden.

Een groep wildlife-dierenartsen presenteerde onlangs deze aanpak, als alternatief voor het doden van overschotten aan dieren in natuurgebieden. Nieuwsuur besteedde er donderdag aandacht aan, dierenarts Peter Klaver sprak vorige maand op NPO Radio 1 ook al over de voordelen en beperkingen van de nieuwe methode. Samen met andere artsen wil hij op een Zeeuws eiland een wetenschappelijk experiment met de nieuwe methode starten.

De provincie Flevoland laat weten dat er naar dit soort methodes is gekeken en dat er in Provinciale Staten over is gedebatteerd. Een meerderheid van de Staten was tegen deze of andere vormen van geboortebeperking. Gedeputeerde Michiel Rijsberman gaf in het debat aan dat het starten van nieuwe experimenten niet de voorkeur heeft. De provincie voert dan ook het rapport van Van Geel uit, zoals eerder besloten is door Provinciale Staten. Dit betekent dat een groot aantal edelherten en ook konikpaarden in de Oostvaardersplassen wordt afgeschoten om het aantal dieren tot een gewenst niveau terug te brengen.

Praktisch onuitvoerbaar
Staatsbosbeheer stelt dat de donderdag gepresenteerde sterilisatiemethode praktisch onuitvoerbaar is in de Oostvaardersplassen. Dit vanwege de grootte van het gebied en vanwege het gedrag van de edelherten. Deze dieren bij elkaar drijven lukt, volgens Staatsbosbeheer, niet zonder stress of ongelukken bij de dieren te veroorzaken.

Volgens dierenarts Peter Klaver is het doodschieten van de dieren makkelijker dan het steriliseren met een geweer, maar leidt het doden van dieren wel tot veel maatschappelijke onrust. Ook wijst hij erop dat er na afschot altijd weer nieuw afschot nodig is. De overgebleven dieren zullen immers opnieuw voor nakomelingen zorgen.

Nog nooit eerder gedaan
Het steriliseren van wilde populaties is nog nooit eerder gedaan in de natuur. Jagen is een geaccepteerde manier van populatiebeheer. Maar steriliseren valt onder het kopje dierexperimenten. Daarvoor moet eerst toestemming komen van de provincie Zeeland, maar die lijkt ervoor open te staan.

Met toestemming van de provincie Zeeland kan ook het wetenschappelijke onderzoek aan het experiment worden gekoppeld. Ecoloog Martijn Weterings, van onder meer de Wageningen Universiteit, zal dan twintig hindes op het eiland voorzien van een zender.

Tien van de dieren worden gesteriliseerd, tien niet-gesteriliseerde herten dienen als controlegroep. "Het is een uniek experiment, de wereld kijkt mee. We zijn heel benieuwd of er straks verschil is in bijvoorbeeld acceptatie. Dalen de gesteriliseerde herten in de rangorde of nemen jongere vrouwtjes de voortplanting over?", schetst de ecoloog.

Het dierenartsencollectief gaat binnenkort zijn sterilisatieproef indienen bij de Centrale Commissie Dierproeven. Die moet het experiment nog wettelijk toetsen voordat het van start kan.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel