Gemeente zet met nieuw veiligheidsplan in op digitale veiligheid en verminderen overlast

LELYSTAD • Do 26 november 2020 | 16:24 • Donderdag 26 november 2020 | 16:24

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad heeft voor de komende twee jaar een nieuw uitvoeringsplan voor de veiligheid in de stad opgesteld. Het speerpunt daarvan is net als vorige jaren de aanpak tegen ondermijning en jeugdcriminaliteit en voor veilige wijken. In 2021 en 2022 wil de gemeente daarnaast extra inzetten op digitale veiligheid.

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat 13 procent van alle Nederlanders vorig jaar slachtoffer werd van cybercrime. Lelystad zat boven dat gemiddelde. Daar werd 18 procent van de inwoners online slachtoffer, vooral van fraude via internet. De gemeente gaat daarom kijken of de bewustwording onder slachtoffergroepen vergroot kan worden. In samenwerking met de politie, het OM en de rijksoverheid wordt daarvoor onder meer een podcast ontwikkeld over slachtoffers en daders van digitale criminaliteit.

Onveilig in de buurt
In 2019 gaf 21 procent van de Lelystedelingen aan zich onveilig te voelen in de eigen buurt. In de Zuiderzeewijk, Atolwijk en Boswijk ging het zelfs om ruim een kwart van de bewoners. In totaal werden er 929 meldingen van sociale overlast gedaan, onder meer voor overlast door jongeren of personen met verward gedrag. Ook die zaken zijn meegenomen in het uitvoeringsplan. De gemeente wil bijvoorbeeld meer verbinding in de wijk creëren en personen met verward gedrag sneller in contact brengen met de juiste hulpverlening.

Criminaliteit gedaald
De criminaliteit in Lelystad is de afgelopen vijf jaar met 16 procent gedaald. In 2019 werden er 2.420 misdrijven gemeld in de gemeente. Het aantal woninginbraken, of poging tot inbraak, daalde van 247 in 2018 tot 206 vorig jaar. Het aantal autokraken daarentegen nam wel toe: van 228 in 2018 naar 330 vorig jaar. Om het aantal misdrijven in de gemeente naar beneden te brengen, zal in kaart gebracht worden in welke gebieden de meeste voorkomen en zullen daar bijvoorbeeld meer boa's ingezet worden.

Voor de uitvoering van de nieuwe plannen werkt de gemeente samen met onder andere de hulpdiensten, het zorg- en veiligheidshuis, Welzijn Lelystad en de GGD.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel