Vragen voor TenneT over hoogspanningsmasten

FLEVOLAND • Do 7 januari 2021 | 23:27 • Donderdag 7 januari 2021 | 23:27

Zo'n 15 deelnemers aan een digitale informatieavond van netbeheerder TenneT stelden donderdagavond vragen over de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad.

De hoogspanningsmasten krijgen een flinke opknapbeurt waarbij vooral het transportvermogen omhoog gaat. Dat is nodig, omdat het stroomverbruik de afgelopen jaren sterk is toegenomen. De kabels worden allemaal vervangen en de masten en de fundering van de masten worden aangepast aan nieuwe eisen. De netbeheerder begint komende zomer en verwacht een jaar bezig te zijn, zegt Jessica Winkelhorst van TenneT. "Het gaat om een lijn van zo'n 52 kilometer. En daar zit voor 900 kilometer aan draad in", aldus Winkelhorst.

Welke vragen hadden de bewoners?
De vragen die de deelnemers stelden gingen onder meer over de aard van de werkzaamheden. TenneT moet naar elke mast een tijdelijke bouwweg aanleggen met rijplaten. Daarvoor zal waar nodig ook de beplanting worden weggehaald.

"Door de draden op een andere manier in de mast te hangen dempen de magneetvelden van de draden elkaar uit"

— Jessica Winkelhorst, TenneT

Ook waren er vragen over het magnetische veld dat rondom een hoogspanningsmast aanwezig is. Er zijn vermoedens dat de magnetische straling zou kunnen zorgen voor een verhoogde kans op kinderleukemie. Wetenschappelijk bewijs zou daar niet voor zijn. TenneT zegt de zorgen van omwonenden serieus te nemen. Via een speciale techniek zou de toename van de transportcapaciteit van stroom niet leiden tot een vergroting van het magnetisch veld. Sterker nog, volgens Winkelhorst wordt het veld kleiner: "Door de draden op een andere manier in de mast te hangen dempen de magneetvelden van de draden elkaar uit". Door die techniek zouden er langs de lijn Diemen-Lelystad 255 huizen minder in de magneetzone komen te liggen dan nu, zegt TenneT .

Wanneer gaan de werkzaamheden beginnen?
De plannen voor het werk liggen tot 21 januari ter inzage. Mensen kunnen daar een zienswijze op indienen. Dan is het mogelijk dat er daardoor nog wijzigingen in de plannen worden doorgevoerd. TenneT verwacht in juli te starten met het versterken van de mastfundaties en het vernieuwen van de draden.

Mensen die de bouwwerkzaamheden nauwgezet willen volgen kunnen dat doen via een bouwapp van TenneT. Via die app worden belangstellenden op de hoogte gehouden van de voortgang. Volgens TenneT komt de stroomvoorziening tijdens de werkzaamheden niet in gevaar. De vraag wordt dan door andere lijnen tijdelijk overgenomen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel