Horizon zwijgt over lustpil voor vrouwen van Emotional Brain

FLEVOLAND • Do 6 mei 2021 | 6:29 • Donderdag 6 mei 2021 | 6:29

Ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland is niet van plan informatie te verstrekken over de financiële situatie bij het Almeerse bedrijf Emotional Brain. Dat laat directeur Marco Smit van Horizon weten in reactie op vragen van Omroep Flevoland. De gegevens zijn volgens hem bedrijfsgevoelig en daarom niet openbaar.

Emotional Brain probeert al ruim vijftien jaar een lustpil te ontwikkelen, die de seksuele activiteit bij vrouwen moet stimuleren. De pil wordt de viagra voor vrouwen genoemd. Aandeelhouders hebben naar verluid 42 miljoen euro in het bedrijf gestoken, maar zij beginnen ongeduldig te worden en willen resultaat zien.
Emotional Brain heeft 1 april bij de rechtbank uitstel van betaling gekregen. Een Almeerse bewindvoerder werkt aan een oplossing, maar volgens de Volkskrant proberen één of meerdere aandeelhouders hun geld terug te krijgen door beslag te leggen op een vennootschap van eigenaar Adriaan Tuiten. Andere aandeelhouders proberen met Tuiten de pil alsnog tot het productiestadium verder te ontwikkelen.

Horizon stak geld in ontwikkeling pil
Horizon Flevoland en haar voorgangers De Aanjager en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland hebben sinds 2000 geld in Emotional Brain gestoken. Het bedrijf kreeg ook circa 215.000 euro van de provincie, maar dat was niet voor de lustpil, zo antwoordde het college van Gedeputeerde Staten vorige maand op vragen van JA21.

De investering van Horizon in de lustpil, waarvan de hoogte niet bekend is, is terugverdiend uit "rendementen uit verstrekte financieringen", zo antwoordde het college. Maar volgens interne stukken die de Volkskrant in het bezit heeft, had Emotional Brain in 2018 nog een schuld van 550.000 euro aan Horizon.

'Genoemde informatie is niet openbaar'
Directeur Smit wil niet toelichten wat de Volkskrant afgelopen maandag hierover heeft gemeld: "Horizon heeft het beleid dat gevoelige informatie niet wordt gedeeld, maar laat dit, binnen de gemaakte afspraken over vertrouwelijkheid, vooral over aan de onderneming. (...) Dit beleid is, uiteraard, ook van toepassing op Emotional Brain. Een deel van de informatie die in de media is verschenen is niet-openbare informatie, maar Horizon is daarvan niet de bron. De informatie waarom u verzoekt is bedrijfsgevoelig en daarom ook niet openbaar."

Horizon Flevoland is volledig in handen van de provincie. Zij werkt met publiek geld uit de provinciale begroting, die elk jaar door Provinciale Staten wordt goedgekeurd. "Wij zijn ons bewust van het feit dat dit de vraag naar transparantie oproept. Vanzelfsprekend is Horizon transparant naar de aandeelhouders van de fondsen. Maar die transparantie gaat niet zo ver dat de belangen van de betrokken ondernemingen in het geding zouden kunnen komen. In openbare stukken zult u dan ook alleen informatie aantreffen die niet herleidbaar is naar individuele ondernemingen", aldus directeur Marco Smit.

Beantwoording vragen onbevredigend
Smit verwijst naar de beantwoording op de vragen van JA21 op 12 april. Statenlid Eric Raap laat desgevraagd weten dat die beantwoording door Gedeputeerde Staten veel vragen open laat. Hij overweegt het onderwerp opnieuw aanhangig te maken en aanvullende vragen te stellen: "Het komt op mij over alsof de provincie informatie verborgen wil houden." GS antwoordden dat het aan Horizon is om informatie te verstrekken, maar dat is de maatschappij dus niet van plan.

Situatie Emotional Brain 'precair'
Directeur Smit van Horizon Flevoland geeft toe dat de situatie van Emotional Brain lastig is: "Het valt niet te ontkennen dat de financiële situatie van Emotional Brain precair is. Echter, uit de honorering van de aanvraag van surseance van betaling mag u afleiden dat de financiering van Emotional Brain gedurende die periode is zeker gesteld. De surseance biedt de onderneming de (relatieve) rust om plannen voor de toekomst te ontwikkelen. Een dergelijk proces is gebaat bij een zekere terughoudendheid in de berichtgeving. Het zou goed zijn als de onderneming die rust ook wordt gegund."

In juli staat er bij de rechtbank Midden-Nederland een vergadering van de schuldeisers gepland.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel