Toekomstige wijk krijgt lotingssysteem, provincie wenst Urk succes met de bouw

URK • Di 20 juli 2021 | 16:38 • Dinsdag 20 juli 2021 | 16:38

De gemeente Urk heeft meer informatie bekendgemaakt over de toekomstige Zeeheldenwijk. Zo zijn er nieuwe impressies gedeeld op een speciale website en is bekendgemaakt dat er voor de nieuwe woningen een lotingssysteem gaat gelden. Later dit jaar volgt een interactieve kaart waarop belangstellenden beschikbare kavels kunnen bekijken.

De wijk wordt in verschillende fases ontwikkeld. De eerste fase wordt samen met de nieuwe toegangsbrug gebouwd en bestaat uit 315 woningen. Dit centrale deel heeft de naam 'Het Nieuwe Dorp' gekregen en kenmerkt zich door verschillende hofjes. Er wordt tegelijktijdig een centrumgebied gebouwd, waarin ruimte is voor basisonderwijs, winkels, supermarkt en een nieuwe kerk. Daarnaast komt bij de entree van de wijk een zorggebied, waarin 98 zorgwoningen, de nieuwe kinderboerderij en dagbesteding komen.

De rest van de wijk wordt in het komende decennium verder ontwikkeld. Blikvanger zal daarbij een eiland aan de rand van de Urkervaart worden dat de vorm heeft van het oude eiland Urk. De wijk moet in de toekomst ook een verbinding krijgen met de nieuwe randweg die ten oosten van Urk komt te liggen.

Provincie gedoogt eerste werkzaamheden en wenst Urk succes
Omdat de gemeente Urk stond te springen om te mogen beginnen met de aanleg van de wijk, vroeg het gemeentebestuur aan de provincie om de eerste voorbereidende werkzaamheden te gedogen. De gemeente wilde onder meer starten met een bouwweg en het aanleggen van een zanddepot. Omdat het ernaar uitziet dat het bestemmingsplan binnen afzienbare tijd wordt gelegaliseerd, heeft de provincie daar toestemming voor gegeven. De bouwweg en het zanddepot worden op dit moment aangelegd.

Over dat bestemmingsplan ontstond begin dit jaar nog flink bestuurlijk overleg. De provincie had toen kritiek op onder meer de manier hoe er met archeologie zou worden omgegaan tijdens de aanleg van de wijk. De gemeente heeft de zienswijzen van de provincie daarna verwerkt in het bestemmingsplan en daarmee heeft de provincie geen bezwaren meer. Zoals te lezen is in een brief van 30 juni van het provinciebestuur aan de gemeente Urk: "Wij wensen u veel succes met de verdere stappen tot realisatie van dit plan."

Logo van de toekomstige Zeeheldenwijk:

Planning eerste fase Zeeheldenwijk:
- Start bouwrijp maken (augustus 2021)
- Reconstructie Urkerweg: o.a. aanleg rotonde en een duikerbrug (september 2021)
- Start bouw Michiel de Ruyterbrug (september 2021)
- Start bouw zorgwoningen (najaar 2021)
- Inschrijving bouwgrond voor bedrijven (eind 2021)
- Start bouw eerste woningen voor starters en doorstromers (zomer 2022)
- Oplevering eerste woningen voor starters en doorstromers (zomer 2023)
Bekijk hier de website van de zeeheldenwijk

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel