VVD wil antwoord provincie op aangekondigd verbod oppompen grondwater

FLEVOLAND • Di 7 september 2021 | 6:00 • Dinsdag 7 september 2021 | 6:00

De VVD wil duidelijkheid van het provinciebestuur over het aangekondigde verbod op het oppompen van grondwater in Zuidelijk Flevoland. Vanaf 2024 wil de provincie verbieden grondwater op te pompen voor de beregening van gewassen, omdat dat mogelijk de drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. Statenlid Henri van Ulsen van de VVD vindt de gevolgen van zo'n verbod voor agrariërs zeer ingrijpend en vraagt het provinciebestuur tot een andere oplossing te komen.

"We willen van de gedeputeerde weten waar hij in deze kwestie staat", zegt Van Ulsen. "Zowel waterwinbedrijf Vitens als de ondernemers in het gebied als het Waterschap hebben er alle belang bij dat hier een oplossing voor komt."

Van Ulsen vraagt aandacht voor het voorgenomen verbod, omdat de agrariërs geen goed alternatief zouden hebben voor het oppompen van grondwater. "Het oppervlaktewater is onvoldoende goed voor beregening, want daar kan bruinrot in zitten. En thuis de kraan open zetten voor de gewassen is wel heel duur." Daarnaast, zo zegt Van Ulsen, is de structuur van het waterleidingnetwerk in Zuidelijk Flevoland niet geschikt om zoveel hectare landbouwgrond te beregenen. "De kraan openzetten is geen structurele oplossing voor deze agrariërs."

Waarom geldt het verbod alleen in Flevoland?
Van Ulsen wil van het provinciebestuur weten waarom het voorgenomen oppompverbod wel voor akkerbouwers in Flevoland geldt, maar niet voor hun collega's in Gelderland. "Hoe kan het nu dat we hier de boel op slot zetten voor ondernemers in Zuidelijk Flevoland en dat agrariërs een paar kilometer verderop aan de andere kant van het water gewoon een vergunning blijven krijgen om grondwater op te pompen".

Eenzijdig verbod
Van Ulsen begrijpt de drinkwatervoorziening belangrijk is. "Vooral met de opgave die wij in Flevoland hebben om 100.000 woningen te bouwen is de drinkwatervoorziening essentieel. Daarom is het belangrijk dat we het gebied beschermen tegen misbruik en vervuiling." Maar het verbod is voor Van Ulsen niet wenselijk.

Eerder stond in dit artikel dat het verbod op oppompen van grondwater zou zijn ingesteld door Vitens. Dit is onjuist. De provincie gaat over het beleid rondom het oppompen van grondwater.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel