Hoe gaat het verder na de vergadering over het datacentrum?

ZEEWOLDE • Do 16 december 2021 | 18:07 • Donderdag 16 december 2021 | 18:07

Donderdagavond neemt de gemeenteraad van Zeewolde een besluit over de komst van het grote datacentrum van Meta, moederbedrijf van onder meer Facebook. De 19 raadsleden worden door het gemeentebestuur gevraagd in te stemmen met het nieuwe bestemmingsplan voor Trekkersveld 4, de plek waar Meta wil gaan bouwen. Het blijft nog onzeker of de gemeenteraad voor of tegen gaat stemmen. Maar ook al stemt de raad in, dan komt het datacentrum er nog niet direct.

Wat gebeurt er als een meerderheid van de gemeenteraad VOOR de plannen stemt? Dan is besloten dat Trekkersveld 4 gebruikt kan worden voor een datacentrum. De gemeenteraadsleden stemmen ermee in om de functie van het gebied te veranderen van landbouwgrond naar twee bedrijventerreinen. Een terrein voor Meta van 166 hectare (230 voetbalvelden) en een veel kleiner terrein voor de gemeente Zeewolde. Aan beide gebieden zijn voorwaarden gesteld. Dit is de belangrijkste stap in het proces, maar het betekent nog niet dat het datacentrum er ook direct komt.

Als het bestemmingsplan voor het datacenter is goedgekeurd, zijn de plannen dan nog tegen te houden?
Het belangrijkste middel dat tegenstanders hebben is de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend (dat zijn er in totaal 166 voor het bestemmingsplan) kan beroep aantekenen tegen het besluit.

Daarnaast moet Meta nog een groot deel van de grond van Trekkersveld 4 kopen. Het bedrijf heeft op dit moment ongeveer de helft van het terrein in bezit. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de rest van de grond en heeft afgelopen zomer een aantal voorwaarden gesteld voor de verkoop van het resterende gebied. De gemeente Zeewolde denkt dat inmiddels aan die eisen wordt voldaan. Het Rijksvastgoedbedrijf laat binnenkort weten of verkoop door kan gaan.

En dan is er onlangs ook nog een uitspraak geweest van de Hoge Raad waarin staat dat overheden grond niet exclusief aan één partij mogen aanbieden. Hierdoor moet er mogelijk ook gezocht worden naar andere potentiële kopers, al is de uitspraak nog zo vers dat niet helemaal duidelijk is hoe die in de praktijk zal uitpakken. De gemeente Zeewolde gaat er vanuit dat Meta alle grond kan krijgen.

Maar het datacenter heeft ook nog allerlei vergunningen nodig, kan daar bezwaar tegen worden aangetekend?
Meta heeft inderdaad nog verschillende vergunningen nodig voordat er gebouwd kan worden. Zo moet er nog een omgevingsvergunning voor bouwen en milieu komen (een toetsing van de bouwplannen), een natuurvergunning (voor de bescherming van kwetsbare dieren en planten), een ontgrondingsvergunning (om te graven in de bodem) en een watervergunning (om onder meer een vijver aan te leggen).

Die vergunningen worden voorbereid en vervolgens allemaal tegelijkertijd ter inzage gelegd. Mensen of instanties die het daar niet mee eens zijn, kunnen vervolgens een zienswijze indienen. Als ze van mening zijn dat daar te weinig naar geluisterd wordt, kunnen ook zij naar de Raad van State stappen.

Kan Meta de stekker er ook nog uittrekken?
Ja. Meta moet nog een definitief besluit nemen over het datacentrum. Volgens de gemeente Zeewolde zal dat waarschijnlijk pas gebeuren nadat een eventuele rechtszaak in het voordeel van Meta is beslist en het bedrijf alle grond heeft. Meta maakt verlies als het bedrijf besluit toch niet door te gaan met de plannen. Er zijn kosten gemaakt in de voorbereiding en Meta blijft ook achter met de grond die het al in bezit heeft. De gemeente Zeewolde zegt geen risico te lopen bij het afketsen van de deal omdat Meta de gemaakte kosten van de gemeente dekt.

Wat gebeurt er als de meerderheid van de gemeenteraad TEGEN de plannen stemt of om uitstel vraagt?
Bij een 'nee' van de gemeenteraad gaat het plan voor een datacentrum van Meta in ieder geval in deze vorm niet door. Het bedrijf kan nog wel samen met het bestuur van de gemeente Zeewolde proberen met een aangepast plan alsnog toestemming te krijgen. Meta kan ook nog naar de rechter stappen als het bedrijf het gevoel heeft dat er iets niet goed is gegaan in het proces. Bij uitstel beslist de gemeenteraad op een later moment over de plannen.

Wanneer wil Meta het datacentrum klaar hebben?
Volgens de gemeente Zeewolde is nog niet duidelijk wanneer Meta wil beginnen met de bouw. Het bedrijf heeft al wel aangegeven dat het datacentrum op zijn vroegst pas in 2028 klaar is.

De raadsvergadering is donderdagavond live te volgen bij de Lokale Omroep Zeewolde. De vergadering start om 19.00 uur.

Dit artikel is geschreven door Maarten Groeneweg. Hij richt zich dit jaar speciaal op nieuws uit Zeewolde en Dronten voor Omroep Flevoland. Voor tips: maarten.groeneweg@omroepflevoland.nl

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel