Meerderheid raad achter woningbouwplannen Swifterbant-Zuid

DRONTEN • Vr 18 februari 2022 | 0:06 • Vrijdag 18 februari 2022 | 0:06

De meerderheid van de gemeenteraadsfracties in Dronten staat achter het bestemmingsplan voor Swifterbant-Zuid, maar over een aantal punten is nog wel verschil van mening. Dat bleek donderdagavond tijdens een commissievergadering. In totaal moeten er in Swifterbant-Zuid honderd nieuwe woningen komen. Niet alle partijen zijn het eens over de normen voor geluidsoverlast. "Dit zijn dezelfde normen die gelden voor het stedelijk geluid in Amsterdam maar Swifterbant is geen Amsterdam", zegt Paul Vermast van GroenLinks. Hij bedoelt daarmee dat geluiden die in een stad niet meer opvallen, op het platteland juist heel luid kunnen zijn.

In het huidige bestemmingsplan moet het probleem van geluidsoverlast onder meer worden verholpen door een geluidswal. Een andere maatregel is een naastgelegen boerenbedrijf aan de Biddingweg 11 te voorzien van een nieuwe waterpomp en nieuwe ventilatoren, die minder geluid maken. Op die manier zou het plan aan de geldende geluidsnormen voldoen. Voor Vermast is dat echter niet voldoende. "Er worden nu allerlei maatregelen genomen waardoor we precies binnen de norm zitten maar wij zouden graag een wat hogere ambitie hebben dan de minimale norm."

Een ander discussiepunt was wie de geluidbeperkende maatregelen gaat betalen, zoals de nieuwe ventilatoren voor de boer. Wethouder Gerrit Jan Veldhoen verzekerde de raadsleden dat de projectontwikkelaar deze kosten voor zijn rekening neemt. "Ik denk dat we daarmee een mooi aanbod hebben gedaan aan de firma."

'Begin nu eindelijk met bouwen'
Partijen zoals VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie gaven donderdagavond aan door te willen zodat de bouw van de huizen eindelijk kan beginnen. Zo ook Rob van der Schans van D66. "Ik heb nog even verwezen naar de visie van Dorpsbelangen Swifterbant die al een aantal jaren geleden heeft geschreven dat het allemaal heel stroperig gaat bij de gemeente. En dat klopt, dat vinden wij ook. Dat is toch wel buitengewoon spijtig voor de bewoners en ook voor de gemeente zelf als het gaat om plaats bieden aan nieuwe inwoners." Hij sloot zijn betoog tijdens de vergadering af met: "Bouwen, dat is mijn devies."

Het bestemmingsplan van Swifterbant-Zuid is al vaak onderwerp van discussie geweest in de gemeenteraad van Dronten. Wethouder Roelof Siepel, trad af na een opeenstapeling van fouten. Oorspronkelijk zou er al in april 2021 een bestemmingsplan worden vastgesteld, maar toen kwam aan het licht dat een nabijgelegen akkerbouwer geluidsoverlast zou veroorzaken.

'Een mooi plan'
Wethouder Veldhoen ziet dat er nog wel wat hobbels op de weg zijn, zo moet de overeenkomst met de ontwikkelaar nog worden getekend. Toch verwacht hij dat de woningen er echt gaan komen: "Het is een mooi plan en ik heb de verwachting en hoop dat dit goed komt." Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 maart wordt er een beslissing genomen over de plannen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel