Moeizame raadsvergadering formatie Zeewolde: "De wil is er wel, het vermogen niet"

FLEVOLAND • Vr 22 april 2022 | 1:06 • Vrijdag 22 april 2022 | 1:06

De wil om een werkbare situatie te creëren in Zeewolde is er wel, het ontbreekt aan het vermogen om dat te doen. Dat is volgens Ton Roerig, de informateur in Zeewolde, op dit moment het probleem in de formatie. Dat er problemen zijn, werd nog eens pijnlijk duidelijk tijdens het debat dat volgde na de woorden van Roerig. Tijdens dat debat werden verschillende verwijten over en weer gemaakt.

In de raad van Zeewolde zijn al langere tijd strubbelingen. Oorzaak is het datacenter dat Meta, het moederbedrijf van onder andere Facebook, wil bouwen in de gemeente. De partijen die tegen de komst van dat center zijn, haalden bij de afgelopen verkiezingen de meerderheid. Informateur Roerig constateerde eerder dat er al lange tijd sprake is van toenemend onderling wantrouwen tussen partijen en personen.

Voor het debat lichtte Roerig zijn tussenrapportage toe. "Ik ben geschrokken van de diepgewortelde beelden die in de weg staan. Mijn aarzeling of het allemaal goed komt. staat in mijn eerste rapportage." Zijn advies aan de partijen is om zichzelf de vraag te stellen: 'Ben ik in staat om het patroon te doorbreken?' Ook raadde hij aan om elkaar weer vragen te stellen. "Waarom is iets gezegd of gedaan? Stel elkaar open vragen."

Drie scenario's
Roerig benoemt in zijn rapportage drie mogelijke scenario's voor de formatie in Zeewolde. Het eerste scenario is dat Leefbaar Zeewolde, met 10 van de 19 zetels, met één of meerdere partijen het nieuwe college vormt. Een voordeel is dat het een snel proces kan zijn, een nadeel is dat andere partijen zich kunnen richten op een mogelijke voortijdige beëindiging van de coalitie.

Het tweede scenario is dat er eerst gewerkt wordt aan een raadsakkoord, waarbij alle partijen gezamenlijk plannen opstellen voor de komende vier jaar. Dit wordt momenteel ook gedaan in Lelystad. Het voordeel van dit scenario is dat er een breed draagvlak binnen de raad is voor het uit te voeren beleid, maar het is wel een tijdrovend proces.

Duurt te lang
De duur van dat proces is voor Leefbaar Zeewolde de reden om niet voor scenario twee te kiezen. Partijleider Tom Zonneveld: "Er komen grote ontwikkelingen aan en dan is het college vleugellam. Daarom kunnen we niet wachten." Volgens het CDA is het onzin dat er veel grote besluiten op korte termijn genomen moeten worden. De partij vroeg Leefbaar Zeewolde om voorbeelden. De voorbeelden die Leefbaar noemde, leidden tot discussie.

Zonneveld wil voor scenario drie gaan. In dat scenario gaan alle politieke partijen overleggen over een mogelijk raadsbreed akkoord, terwijl Leefbaar Zeewolde gelijktijdig gaat onderhandelen over een collegeakkoord met één of meer beoogde coalitiepartners. "Maar wel uitdrukkelijk met uitgestoken hand," voegde hij er aan toe.

Het CDA ziet scenario drie niet zitten. De vraag is ook of de partijen het over belangrijke onderwerpen eens worden. Egge Jan de Jonge van het CDA: "Een raadsakkoord gaat op deze manier niet lukken."

Opheffing geheimhouding
Leefbaar en ChristenUnie dienden later op de avond een voorstel in om de geheimhouding op te heffen over de informatie die op 25 maart 2021 is gegeven over het datacenter. Dat voorstel leidde tot onrust, omdat tijdens de vorige vergadering was besloten dat onderwerp van de vergadering te schrappen. Ook leidde het voorstel tot verbazing onder andere partijen, omdat Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie voor de vergadering van donderdag juist aandrongen op een besloten tweede deel van de vergadering over het datacenter.

De motie van de twee partijen werd wel aangenomen. Het college gaf aan dat het vrijgeven van die informatie goed te doen is. Mogelijk worden er wel onderdelen zwartgelakt.

Toekomst
Hoe het formatieproces verdergaat, is onduidelijk. De motie voor scenario twee werd niet aangenomen. Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie hebben een meerderheid en kunnen nu een college gaan vormen. Roerig hoopt nog steeds op een brede samenwerking. "Het zal wel een puzzel worden." Ook geeft hij aan dat er misschien weer gesprekken moeten plaatsvinden om te kijken hoe de partijen toch goed kunnen samenwerken.

Zonneveld zegt dat hij niet weet hoe de toekomst er uit ziet. "Ik kan in ieder geval zeggen dat die uitgestoken hand blijft. Ik hoop dat ze die alsnog op een later moment of andere manier aannemen."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel