Medewerkers provincie klagen over pesterijen

FLEVOLAND • Wo 1 juni 2022 | 15:17 • Woensdag 1 juni 2022 | 15:17

Drie medewerkers van de provincie Flevoland hebben dit jaar een klacht ingediend waarin wordt aangeven dat er pesterijen plaatsvinden. Opvallend is het verschil met voorgaande jaren. In de periode 2019 t/m 2021 is namelijk geen enkele vergelijkbare melding binnengekomen.

Naast klachten over pestgedrag is er in 2022 drie keer melding gemaakt van intimidatie en één keer van discriminatie. Het totaal aantal meldingen komt daarmee uit op zeven. Dit getal werd vorige week door de provincie naar buiten gebracht als antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks. Inmiddels heeft de provincie de getallen nader gespecificeerd.

Stijging vergeleken met voorgaande jaren
De meldingen die in de eerste vijf maanden van 2022 zijn binnengekomen zijn er meer dan in de jaren daarvoor gedurende twaalf maanden. In 2021 en 2020 lag het aantal klachten telkens op vier. In 2019 kwamen er slechts twee meldingen binnen.

De klachten richten zich zowel op vaste medewerkers van de provincie als medewerkers van externe bedrijven waarmee de provincie zaken doet. Dit jaar gaat het om vijf interne meldingen en twee externe.

'Naar tevredenheid opgelost'
Als het gaat om de pesterijen zegt verantwoordelijk gedeputeerde Jan de Reus niet op afzonderlijke incidenten en meldingen in te kunnen gaan. "Wat ik wel kan zeggen is dat elk van deze meldingen is onderzocht, dat er is gesproken met betrokkenen en dat ook na een latere follow up deze meldingen tot tevredenheid van de melder zijn opgelost. Deze meldingen hebben ook in geen van de gevallen geleid tot een formele klacht."

Uitgebreide reactie gedeputeerde Jan de Reus
"De provincie Flevoland vindt het ontzettend belangrijk dat we een organisatie zijn die veilig is, en waar iedereen zich thuis voelt. De berichtgeving in de media vorige week heeft veel van onze mensen persoonlijk geraakt en dat is heel erg.

Dat het aantal meldingen stijgt is niet verontrustend, als je tenminste na een onderzoek van een melding kunt concluderen dat het gaat om een incident. Tuurlijk wil je dat het aantal meldingen nul is, maar dat is niet realistisch in een organisatie waar veel mensen werken.

Dat onze medewerkers zich melden en weten waar ze terecht kunnen, dat vinden wij als Gedeputeerde Staten eigenlijk een goed teken. We streven ernaar dat iedereen die voor de provincie Flevoland werkt zich welkom en veilig voelt en daar hoort bij dat je ook de moeilijke dingen bespreekbaar maakt en oplost.

Een verklaring geven voor de stijging is moeilijk, als je niet op individuele gevallen wilt ingaan. In algemene zin kunnen we wel zeggen dat we zien dat door de berichtgeving in de media rond The Voice of Holland, Ajax en de landelijke politiek we zelf als organisatie nog nadrukkelijker zijn bezig geweest met het onderwerp onder de aandacht brengen. Daarmee is het bewustzijn van iedereen en dus ook van onze medewerkers vergroot, waardoor er meer meldingen zijn.

We zien ook dat medewerkers situaties uit het verleden nu anders beoordelen dan ze tot nu toe hebben gedaan. De stijging van het aantal meldingen zou daar dus vandaan kunnen komen."

Politieke partijen maken zich zorgen
De ongewenste omgangsvormen binnen het provinciehuis kwamen vorige week aan het licht toen zes politieke partijen schriftelijke vragen stelden over het onderwerp. Dat leverde binnen GroenLinks vervolgens grote onenigheid op.

GroenLinks-raadslid Hicham Ismaili Alaoui nam het voortouw voor de vragen, maar de rest van zijn fractie distantieerde zich ervan. Fractievoorzitter Corina Straatsma noemde de toonzetting van de vragen suggestief. Ismaili Alaoui en de partijen PVV, DENK. SP, JA21 en FvD vroegen in hun vragen specifiek naar uitsluiting of discriminatie van sollicitanten.

Discriminatie
Het college van Gedeputeerde Staten gaf vervolgens aan dat er zowel in 2021 als 2022 één melding is binnengekomen die betrekking heeft op discriminatie.

In 2021 ging het over een onprettige gang van zaken tijdens een sollicitatieprocedure. "Deze melding is opgepakt met de sollicitant en twee medewerkers van het College voor de Rechten van de Mens. Tijdens het gesprek heeft betrokkene aangegeven dat hiermee de melding is afgehandeld."

In 2022 betrof het een klacht van een medewerker. "De leidinggevende heeft een gesprek gevoerd met betrokkenen. In een gesprek is de situatie naar tevredenheid van beiden opgelost. Er heeft een follow-up plaatsgevonden waaruit bleek dat deze situatie duurzaam is opgelost."

"Van deze uitspraken nemen wij dan ook afstand"

— Corina Straatsma, fractievoorzitter GroenLinks

'Eén specifiek geval'
GroenLinks-fractievoorzitter Corina Straatsma gaf in haar kritiek op de vragen van partijgenoot Ismaili Alaoui aan dat hij zich baseerde op één specifieke geval dat hem zeer geraakt heeft. "We vinden echter dat de politiek zich niet dient te mengen in individuele casuïstiek. Aantijgingen als angstcultuur en een patroon van discriminatie zijn zeer ernstig en kunnen niet zonder zorgvuldige onderbouwing gedaan worden, omdat je daar mensen mee beschadigt. Van deze uitspraken nemen wij dan ook afstand."

Straatsma diende vervolgens een eigen set schriftelijk vragen in. Uit de beantwoording daarvan rolde dus het aantal van zeven klachten, al valt daar dus meer onder dan alleen discriminatie.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel