Grondwaterpeil veel nauwkeuriger in beeld door nieuwe meetpunten

FLEVOLAND • Ma 20 juni 2022 | 21:27 • Maandag 20 juni 2022 | 21:27

Waterschap Zuiderzeeland legt momenteel 144 nieuwe grondwatermeetpunten aan. Dat zijn peilbuizen waarmee de grondwaterstand nauwkeurig in de gaten gehouden kan worden.

Dergelijke watermeetpunten zijn belangrijk voor het waterschap. Al naar gelang de stand van het waterpeil kan er sneller worden ingegrepen. Vooral natuurbeheerders, agrariërs en gemeenten hebben hier baat bij. Akkerbouwers bijvoorbeeld kunnen dankzij de data van het waterschap beter bepalen of ze wel of niet moeten beregenen.

Het waterschap had al meetpunten, maar de peilbuizen staan vooral aan de rand van de provincie. Tijdens de hete en droge zomer van 2018 werd geconstateerd dat het huidige systeem onvoldoende informatie geeft om het grondwater goed te kunnen beheren. Daarom wordt het meetnet uitgebreid met 144 locaties. Die verspreid over de provincie zijn aangelegd, maar wel allemaal in het buitengebied.

Naast het waterpeil geeft het meetpunt ook aan hoeveel kwelwater aanwezig is. Verder worden neerslagmeters geplaatst, zodat bepaald kan worden wat de invloed van regen is op de stand van het grondwaterpeil. Zo kan over het hele jaar bekeken worden wat de effecten zijn van natte of droge perioden.

In de toekomst wordt het systeem uitgebreid met de mogelijkheid om de kwaliteit van het grondwater te meten.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel