Raad en college Urk willen aandacht voor garnalenvissers en zijn tegen stikstofbeleid

URK • Do 30 juni 2022 | 23:22 • Donderdag 30 juni 2022 | 23:22

De hele gemeenteraad en het college van B en W op Urk nemen afstand van het stikstofbeleid van het kabinet. Dat deden zij donderdagavond tijdens de jaarlijkse algemene beschouwingen.

De raad en het college willen daarnaast specifiek de aandacht vestigen op de Urker garnalenvissers. Die moeten per 1 januari 2023 voldoen aan strenge stikstofnormen. De gemeenteraad roept het college op om bij het kabinet een oplossing te bepleiten voor de garnalenvisserij. Dit om ervoor te zorgen dat die vissers ook na 1 januari in Natura 2000-gebieden terecht kunnen met hun kotters.

Volgens de motie die donderdagavond werd aangenomen, biedt het huidige stikstofbeleid geen enkel perspectief voor boeren en vissers. De partij Hart voor Urk die de motie inbracht vindt dat "we als land onszelf tekort doen met dit beleid".

Motiefestijn tijdens beschouwingen
De algemene beschouwingen zorgen jaarlijks voor een keur aan ingediende moties. Dit jaar werd er over dertien moties gestemd. De gemeenteraad nam er dit keer tien aan en verwierp drie moties.

De raad heeft donderdagavond onder meer bepaald dat de termijn waarop deze ambtelijke stukken ontvangt voor raads- en commissievergaderingen van één naar twee weken gaat. Dit moet de kwaliteit van de besluitvorming in de raad verbeteren.

Ondanks beschermd dorpsgezicht mogelijk toch zonnepanelen in oude dorp
Ook bepaalde de raad donderdagavond dat in het oude dorpscentrum van Urk zonnepanelen mogelijk moeten worden. Vanwege het historische karakter van het oude dorp geldt er nu nog een beschermd dorpsgezicht. Daarom zijn zonnepanelen nu niet toegestaan.

Toch wil de raad, zeker met het oog op de stijgende energieprijzen, dat ook inwoners van het oude centrum hun huizen kunnen verduurzamen. Het college moet nu met een beleidsstuk komen waarin staat op welke manier zonnepanelen toch een plaats kunnen krijgen in het oude centrum van Urk.

Archief op gemeentesite moet beter
Op de website van de gemeente Urk moet het voor Urkers makkelijker worden om de juiste informatie te vinden. Dat is de strekking van een motie van het CDA die is aangenomen. Wie nu bijvoorbeeld zoekt naar info over de sportboulevard krijgt niet de relevante pagina's voorgeschoteld, aldus het CDA. Ook zijn nota's slecht te vinden. Het archief van de website moet dus op de schop en daar zijn alle andere partijen het mee eens.

OV-verbindingen van en naar Urk staan onder druk
De Urker gemeenteraad vindt dat de OV-verbindingen van en naar het dorp onder druk staan. Zo rijdt lijn 149 op dit moment alleen nog maar in de spits. De raad roept het college nu op om om richting het kabinet aan te dringen op het instellen van een vangnetregeling voor het OV. Het college moet verder richting de provincie blijven inzetten op een directe lijn tussen Urk en Lelystad. Ook zou lijn 149 weer uitgebreid moeten worden buiten de spits.

Uitkijktoren moet kers op de taart van rondje Eiland Urk worden
Alle fracties in de Urker gemeenteraad zijn lovend over het rondje Eiland Urk dat vorig jaar werd aangelegd. De wandel- en fietsroute langs de contouren van het voormalige eiland is een "groot succes". Kers op de taart van deze route zou een grote uitkijktoren moeten worden. De gemeente Urk heeft ook al een deel van de materialen voor deze toren klaarliggen. Het college wordt nu door een unaniem aangenomen motie aangespoord om te onderzoeken of er subsidies zijn voor de aanleg van de uitkijktoren. Zodra de benodigde fondsen binnen zijn, moet de toren zo snel als mogelijk in de steigers komen te staan.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel