Feit of gevoel? 'Minder incidenten op Porteum dan op drie oude scholen samen'

LELYSTAD • Za 24 september 2022 | 9:50 • Zaterdag 24 september 2022 | 9:50

Scholengemeenschap Porteum in Lelystad verkeert in woelig vaarwater. Een zware mishandeling die gefilmd werd en als een lopend vuurtje rondging op sociale media. Harde woorden over de nasleep van de mishandeling in de plaatselijke politiek en een petitie waarin gesmeekt werd om een snelle oplossing. En nu ook vragen of de situatie op Porteum veiliger is dan voorheen, toen er nog drie afzonderlijke middelbare scholen in Lelystad waren. Volgens honderd medewerkers van de school wel, want de politie zou dat hebben gezegd. Maar is dat ook zo?

De roerige start van het tweede schooljaar volgt nadat het eerste jaar voor de school al even turbulent verliep: er waren namelijk veel opstartproblemen toen de school in 2021 open ging. Er kwamen negatieve beoordelingen door de onderwijsinspectie, voor het niveau van het onderwijs, maar ook op veiligheidsgebied. Het zorgde ervoor dat schoolbestuurder Barry Lommen deze zomer niets anders kon doen dan opstappen. En nu is dit schooljaar begonnen met een ernstige mishandeling en het van school sturen van een 12-jarige verdachte.

Wat doen de incidenten met de school?
Geen fijne tijd dus voor schoolleiding, docenten en een woordvoerder die alle aantijgingen moet toelichten of weerleggen. En dus druipt de frustratie van een stuk dat woordvoerder Rhody Matthijs eind vorige week eerst intern verspreidt naar de medewerkers van Porteum en daarna begin deze week ook op zijn persoonlijke LinkedIn-pagina plaatst.

Matthijs hekelt de "opgeblazen sensatiezucht" van nieuwsmedia waar medewerkers zich tegen moeten verdedigen. "Als je de berichten in de media zo leest en de reacties in de gemeenteraad aanhoort zou je bijna denken dat het op Porteum onveilig is." Hij somt op wat volgens hem "de feiten" zijn.

Wat zijn de feiten volgens de woordvoerder?
De woordvoerder erkent de 'belabberde start vorig schooljaar'. Daarna zijn allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen, aldus Matthijs. "Op Porteum maakt men gebruik van, naast alle docenten, stewards, conciërges, veiligheidscoördinatoren en ook de jeugdagenten spelen een belangrijke rol. Ook maakt men gebruik van cameratoezicht om achteraf situaties te kunnen beoordelen." De onderwijsinspectie concludeerde overigens aan het eind van vorig schooljaar ook dat de inzet van stewards een goede zet is geweest. "Echter zoals vrijwel alle interne en externe gesprekspartners beamen, had dit al aan het begin van het schooljaar gedaan moeten worden om te zorgen voor veiligheid in en om de gebouwen", aldus de onderwijsinspectie.

"Het is veiliger dan vóór Porteum."

— Rhody Matthijs,Woordvoerder Porteum

De Porteum-woordvoerder vindt het wel logisch dat de geweldsuitbarsting begin deze maand de aandacht trekt. Hij begrijpt ook de petitie die een ouder is gestart om aandacht te vragen voor de veiligheid op de school. Een gesprek met haar ging moeizaam: "Als je de filmpjes ziet denk je natuurlijk ook aan je eigen kind. Maar juist daarom hebben we ouders vanaf het begin meegenomen in wat er gebeurd was. We moeten helaas constateren dat deze petitie niet heeft bijgedragen aan een goed gesprek en dat is erg jammer."

Vervolgens schetst de woordvoerder dat ondanks dit alles de veiligheid wel is toegenomen vanaf de tijd dat de drie voormalige middelbare scholen uit Lelystad één Porteum vormen: "Het is veiliger dan vóór Porteum."

Hoe komt Matthijs tot deze conclusie?
Volgens de woordvoerder geeft de Lelystadse politie aan dat er sinds april van dit jaar eigenlijk geen incidenten meer plaatsvinden op Porteum. "Sterker nog", schrijft Matthijs: "In vergelijking met de tijd dat er nog drie losse middelbare scholen waren zijn er minder incidenten en is het aanmerkelijk rustiger en veiliger."

Heeft de politie cijfers?
Als Omroep Flevoland deze uitspraken bij de politie wil checken en vraagt om de cijfers die kennelijk aan Porteum zijn verstrekt, komt al snel een opmerkelijk antwoord vanuit de Mediadesk Midden-Nederland. "Wij hebben scholengemeenschap Porteum geen overzicht verstrekt van incidenten. Die hebben wij ook niet. Er is regelmatig overleg met de school (voorheen de scholen), gemeente en politie waarin veiligheidsaspecten worden besproken. In zijn algemeenheid: scholen hebben een eigen verantwoordelijk als het gaat om veiligheid in en rond de school. Wij registreren alleen incidenten die te maken hebben met openbare-orde-problematiek of strafbare feiten, zoals de mishandeling van een leerling onlangs." Of er op Porteum dan minder incidenten zijn dan voorheen op de drie scholen samen? De politiewoordvoerder van Midden-Nederland doet er geen uitspraken over.

Waar baseert Porteum de conclusie nu precies op?
Vervolgens neemt Omroep Flevoland contact op met de Porteum-woordvoerder. De vraag is met wie van de politie de school nu contact heeft gehad en op welke basis er nu precies geconcludeerd wordt dat er minder incidenten zijn en het dus rustiger en veiliger is. Rhody Matthijs antwoordt daarop dat er contact is geweest tussen de facilitair manager van Porteum en een Operationeel Expert van de politie. Die zou 'op basis van zijn eigen indrukken' gezegd hebben dat de situatie op Porteum minder incidenten kent dan de drie scholen hiervoor samen. Maar harde cijfers heeft de school dus niet gekregen van de politie.

Wat vindt de politie van de conclusie die Porteum trekt?
We benaderen nogmaals de politiewoordvoerder van Mediadesk Midden-Nederland, en vertellen met welke extra informatie Porteum is gekomen. We vragen of er wellicht contact opgenomen kan worden met de Operationeel Expert. We willen namelijk graag weten waar die agent zijn indrukken dan op gebaseerd heeft, als het niet op basis van bijgehouden politiecijfers is.

"Dat is aan de school zelf, daar ga ik niets van vinden."

— Woordvoerder politie Midden-Nederland

De politiewoordvoerder verwijst naar het eerdere antwoord en geeft aan er niets meer aan toe te kunnen voegen. Vindt de politie dan niets van de stellige conclusie die de schoolwoordvoerder opschrijft? "Nee, dat is aan de school zelf, daar ga ik niets van vinden."

Staat Matthijs nog steeds achter zijn conclusie?
Dit artikel was al in de maak toen vrijdagmiddag ineens een open brief verscheen die werd ondertekend door 105 medewerkers van de school. Daarin schetsten zij een positiever beeld over de school onder de kop "Het werkelijke verhaal over Porteum". Ze schreven dat het afgelopen jaar heel zwaar was en voor sommige medewerkers zelfs te veel. De medewerkers zeggen dat er veel stappen zijn gezet en veel verbeteringen zijn doorgevoerd. Ze vragen het vertrouwen van de ouders van hun leerlingen. Volgens de medewerkers is er al veel verbeterd in de afgelopen periode. Ze verwijzen direct naar 'het feit dat de politie zegt dat er sinds april nauwelijks meer incidenten hebben plaatsgevonden op Porteum'. Ook de medewerkers lijken voorzichtig te concluderen dat het dus veiliger is dan op de drie oude scholen bij elkaar.

De medewerkers ontlenen de informatie over de politie aan de tekst die woordvoerder Rhody Matthijs eerder schreef. Staat hij daar nog steeds achter, ook nu de politie heeft aangegeven geen cijfers over incidenten verstrekt te hebben en überhaupt niet beschikbaar te hebben? Immers, de medewerkers nemen dit nu ook als feit over.

"Dat het niet met harde cijfers te staven valt, dat zal."

— Rhody Matthijs,Woordvoerder Porteum

"Ja", zegt Matthijs. "Daar sta ik nog steeds achter. Deze Operationeel Expert is ons vaste contactpersoon binnen de politie. Dus als wij met de politie spreken is dat met hem. En als hij de overtuiging heeft dat het aantal incidenten afneemt, dan schrijven we dat ook zo op. Dit hebben we ook nog gecheckt toen jullie vragen hierover stelden." Is er dan geen sprake van een slager (Porteum) die zijn eigen vlees keurt? Immers de politie van Midden-Nederland houdt niet alle incidenten bij, alleen de grote zoals die van eerder deze maand. Over kleinere incidenten wordt de plaatselijke politie bijgepraat door Porteum. Is het gevoel van de plaatselijke agent dan niet een rechtstreekse weergave van de informatie van Porteum zelf? En wordt er nu handig een beroep gedaan op de autoriteit van de politie? "Nee dat is echt onzin. Deze agent weet echt wel wat er speelt en wat er voorheen op de drie oude scholen speelde. Die deelt dus ons gevoel dat het aantal incidenten is afgenomen."

Dat het complete plaatje dus niet met politiecijfers te onderbouwen valt, is geen bezwaar, zegt de woordvoerder: "Dat het niet met harde cijfers te staven valt, dat zal. Ik vind het jammer dat de woordvoerder van de politie het gevoel van de Operationeel Expert niet wil bevestigen. Je zou dan toch verwachten dat diegene dan contact opneemt met de plaatselijke agent. Wij zien zelf dat het sinds april rustiger is, op dit grote incident na en waren blij dat de plaatselijke agent het gevoel deelde. En dat was ook altijd het oorspronkelijke doel van Porteum. Om in plaats van drie verspreide middelbare scholen, zes gebouwen op één campus te hebben, waar we met één vast team een veilig leer-leefklimaat kunnen maken."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel