Uitbreiding varkenshouderij in Emmeloord stuit op onbegrip

EMMELOORD • Do 17 november 2022 | 6:02 • Donderdag 17 november 2022 | 6:02

Hoe is het mogelijk dat een varkenshouderij in Emmeloord mag uitbreiden, terwijl er in het hele land een pittig debat gaande is over de stikstofproblematiek?

Die vraag stelt Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment, nadat de varkenshouderij onlangs een uitbreiding met ruim vijfhonderd varkens aankondigde en dat volgens de provincie ook mag.

De varkenshouderij in Emmeloord voldoet voor die uitbreiding op dit moment aan de huidige stikstofeisen. Volgens een berekening, die de boer zelf moet maken met de zogenaamde AERIUS calculator, is er na de uitbreiding geen extra uitstoot van stikstof omdat er een aantal maatregelen is genomen die de stikstofuitstoot op het bedrijf vermindert. En dus hoeft de varkenshouder geen aanvullende natuurvergunning aan te vragen.

De provincie Flevoland gaf om die reden een zogenoemde 'positieve weigering' af. Dit betekent dat de provincie eigenlijk tegen de boer zegt: 'u had het niet hoeven vragen want uw vergunning is toereikend'.

Schadelijk
Volgens voorzitter Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment is de uitbreiding van het varkensbedrijf in Emmeloord schadelijk voor de natuur en dus onacceptabel. "Elders in het land worden boerderijen voor grof geld uitgekocht met woest aantrekkelijke regelingen. Dan is het toch van de zotte dat elders uitbreiding van veehouderijen wordt vergund. Dat is toch water naar de zee dragen?".

Een ander argument is volgens Vollenbroek de voorgenomen reductie van de veestapel. "Om de klimaatdoelen te halen moeten we naar 50 tot 75 procent reductie van de veestapel. Dan is het hoogst onwenselijk dat dit nog gebeurt."

Rechtzaken
In de afgelopen jaren werd door Mobilisation for the Environment met succes een aantal rechtszaken aangespannen tegen de staat en gewonnen. Het argument dat de boer door stikstofreducerende maatregelen de stikstofuitstoot gelijk houdt, ondanks de uitbreiding, is volgens Vollenbroek onzin. Uiteindelijk zal dit geval mogelijk ook worden aangevochten. Dit omdat, volgens Vollenbroek, de Raad van State uitspraken heeft gedaan dat de apparatuur die wordt gebruikt om de stikstof te verminderen niet voldoet."

"Die stikstofemissie neemt gewoon toe met die vijfhonderd varkens. Wij zullen geen beroep aantekenen tegen dit besluit omdat het een positieve weigering is. Wel gaan we overwegen om over een jaar, als die boer die uitbreiding gepleegd heeft, een verzoek tot handhaving in te dienen. En als de varkenshouderij dan boven de stikstofnorm uitkomt dan zal hij de boel toch weer moeten sluiten. Het is dus ook een hele kwetsbare positie voor de boer."

Vollenbroek vindt dan ook dat de provincie had moeten ingrijpen. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra staat de betreffende varkenshouder in zijn recht om uit te breiden. "In dit specifieke geval is sprake van inderdaad meer dieren maar een gelijkblijvende uitstoot van stikstof", aldus gedeputeerde Harold Hofstra. "Dit omdat ze feitelijk via innovatieve maatregelen intern salderen op hun bestaande vergunning."

Keukentafelgesprekken
De gedeputeerde is zich ervan bewust dat de burger moeilijk kan begrijpen dat er in Flevoland keukentafelgesprekken worden gevoerd om boeren uit te kopen maar, dat er ook boerenbedrijven gewoon mogen uitbreiden.

"Dat snap ik helemaal. Maar in het rapport van Remkes zijn verschillende sporen aangegeven. Bijvoorbeeld boeren verplaatsen of uitkopen maar ook het spoor van innovatie is genoemd. En een boer is vrij om binnen de huidige regelgeving, bijvoorbeeld in dit geval, inderdaad uit te breiden als zijn stikstof niet groter wordt."

Maar volgens Mobilisation for the Environment is het onmogelijk dat je met uitbreiding van vijfhonderd varkens geen stijging van de stikstofuitstoot genereert. De vraag is of de cijfers die in het rekenmodel zijn ingevuld kloppen en of dit door de provincie wordt gecontroleerd. Volgens gedeputeerde Harold Hofstra worden de cijfers van de boer wel degelijk gecontroleerd. De desbetreffende varkenshouderij in Emmeloord was niet bereikbaar voor commentaar.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel