Gevechtsvliegtuigen op Lelystad Airport volgens Leefbaar slecht voor alles in Zeewolde

FLEVOLAND • Ma 17 juni 2024 | 16:39 • Maandag 17 juni 2024 | 16:39

Leefbaar Zeewolde ziet de mogelijke komst van F-35 straaljagers naar Lelystad Airport niet zitten. Volgens de partij verstoren de straaljagers onder meer de natuur, recreatie en het maatschappelijk leven van Zeewolde, als deze laag over de gemeente vliegen. Ook zouden de jachtvliegtuigen de vliegroutes van Schiphol in de weg zitten. Leefbaar Zeewolde is verreweg de grootste partij in de gemeenteraad.

Eind mei bleek dat Lelystad Airport en Groningen Airport Eelde als enige twee burgerluchthavens op een lijst staan voor het gebruik van de straaljagers. Defensie onderzoekt in het plan Nationaal Programma Ruimte voor Defensie waar in Nederland extra plekken voor de krijgsmacht kunnen komen. In Flevoland gaat het om onder meer een kazerne, munitiedepots en oefengebieden voor helikopters, maar dus ook een mogelijke locatie voor straaljagers.

Schiphol
Volgens Leefbaar Zeewolde is de Lelystadse luchthaven niet geschikt. Het luchtruim voor de gevechtsvliegtuigen is namelijk beperkt. Ze moeten laag vliegen omdat het hogere luchtruim gebruikt wordt door verkeersvliegtuigen van en naar Schiphol.

Dat is niet het enige probleem, zegt Leefbaar. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen maken volgens de partij veel meer geluid dan de vorige generatie straaljagers. De impact op alles op de grond is dan ook groot, stelt Leefbaar. Zeewolde staat volgens de partij bekend om de rust en ruimte. Die twee elementen zouden door de straaljagers in gevaar komen en 'blijvend verstoord raken'.

Motie
Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de fractie daarom een motie ingediend met het verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om bij de provincie en bij andere overheden duidelijk te maken dat de komst van de straaljagers bij Lelystad niet gewenst is. Die motie is aangenomen.

"Leefbaar Zeewolde is zich terdege bewust van de situatie in de wereld en is bereid mee te denken met de noodzakelijke ruimtelijke plannen van Defensie", aldus Leefbaar. "Als lokale partij staan we echter ook voor onze lokale belangen. Wij behoren deze te behartigen en te verdedigen wanneer er op onze gemeentelijke visie en maatschappij inbreuk wordt gemaakt."

Ook geen kazerne
Naast plannen voor straaljagers bij Lelystad heeft Defensie nog meer uitbreidingsplannen. Onderdeel daarvan is een superkazerne, waar een deel van de ondersteunende eenheden ondergebracht kan worden. De voorlopige voorkeur ligt op een gebied van 500 hectare in de buurt van de Nijkerkerbrug in Zeewolde.

Vorig jaar nam Leefbaar hierover ook een standpunt in. De partij wil geen kazerne bij de Nijkerkerbrug. De kazerne zou ten koste gaan van het agrarisch gebied, natuur en recreatie.

Lees ook: Zoeklocaties Defensie worden concreter

Pas na de zomer duidelijkheid
Hoewel de voorkeur van Defensie uitgaat naar de Nijkerkerbrug voor de superkazerne, betekent dit nog niet dat deze daar ook echt gaat komen. Dat geldt ook voor de straaljagers en andere plannen van Defensie in Flevoland.

Op basis van de participatie en het afgeronde milieuonderzoek bepaalt het kabinet na het zomerreces waar de krijgsmacht kan uitbreiden. Deze zogeheten ‘voorkeurslocaties’ worden naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar vastgesteld en ter inzage gelegd.

Waarom wil Defensie eigenlijk uitbreiden?
Op 15 december vorig jaar stuurde Defensie de Notitie Reikwijdte en Detailniveau naar de Tweede Kamer. Daarin staat een inventarisatie van de behoefte van de Nederlandse krijgsmacht om het eigen grondgebied en dat van andere bondgenoten te kunnen verdedigen.

Volgens Defensie is geloofwaardige afschrikking belangrijk, omdat de veiligheidssituatie in de wereld verslechtert. Defensie heeft door de oplopende internationale spanningen de komende jaren veel meer ruimte nodig om adequaat te kunnen reageren.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel