Grootste biologische landbouwbedrijf van Nederland wordt ooit heel klein

FLEVOLAND • Ma 24 juni 2024 | 6:15 • Maandag 24 juni 2024 | 6:15

ERF, het grootste biologische landbouwbedrijf van Nederland heeft een boek uitgebracht naar aanleiding van het 25-jarig bestaan, 'Pionieren toen en nu, resultaten van ERF en Hemus'. ERF, staat voor Exploitatie reservegronden Flevoland en heeft een bijzondere geschiedenis.

Het bedrijf ontstond in 1996 als het geprivatiseerde restant van het Grootlandbouwbedrijf van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). De RIJP was verantwoordelijk voor de inrichting van de IJsselmeerpolders na de drooglegging, waaronder het ontginnen van grond en het bouwen van steden, dorpen en boerderijen.

Inpoldering Flevoland

Tijdelijk beheer van grond
De overheid zag ERF als een middel om reservegronden onder te brengen; gronden waarvan duidelijk was dat ze op termijn waarschijnlijk nodig zouden zijn voor stadsuitbreiding of aanleg van infrastructuur.

"We moeten de grond op afroep beschikbaar stellen. Als ze mij vanmiddag nog bellen dat ze een bepaald perceel willen hebben zullen we dat ook afstaan zonder dat daar een vergoeding tegenover staat," zegt directeur van ERF, Jaco Burgers.

Bedrijf wordt kleiner
ERF begon in 1996 met 3700 ha grond. Nu is daar nog een derde van over en beheren ze 1200 hectare grond. De verwachting was dat met tien tot vijftien jaar alle grond herbestemd zou zijn. Maar het gaat een stuk minder snel dan gedacht.

Grond ERF

Gekozen voor biologisch
ERF was vanaf de start vrijwel geheel biologisch. Daarmee is het al jaren het grootste biologische bedrijf in Nederland. Bijzonder is dat één persoon, Bart Fokkens (78) uit Lelystad, de grootste drijvende kracht is geweest achter de keuze voor een biologische exploitatie van het ERF-areaal. Fokkens raakte er bij de RIJP van overtuigd dat de wereld beter af is met een voedselproductie waarbij zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van chemische middelen en kunstmest.

Landbouw en natuur
Volgens de huidige directeur Jaco Burgers heeft ERF door de jaren heen bewezen dat biologisch telen goed mogelijk is. Om nieuwe teeltmethodes door te ontwikkelen, heeft ERF zes jaar geleden Hemus opgericht. Waar ERF grond beheert op tijdelijke basis, beheert Hemus grond die langdurig beschikbaar is, zodat kennis niet verloren gaat.

De doelstelling van Hemus is om veel verder te gaan dan biologisch produceren. Hemus zoekt naar het combineren van landbouw en natuur en legt de nadruk op het vergroten van biodiversiteit. Natuur en landbouw moeten elkaar versterken. Er wordt geëxperimenteerd met wat 'agroforestry' wordt genoemd. Bij agroforestry worden stroken tussen bomen ingezaaid met landbouwgewassen.

'Ooit worden we heel klein'
Zo zijn Hemus en ERF toch toekomstgericht bezig. En daarbij blijft biologisch telen volgens Jaco Burgers de norm. "We zien daar ondanks pieken en dalen echt toekomst in." Dat de hoeveelheid grond zal blijven afnemen, baart ERF nog geen zorgen. "Een keer zal het areaal wel heel klein worden, maar het gaat veel minder snel als dat ooit gedacht is."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel