advertentie
Energie vergelijken: de voordeligste leverancier van stroom en gas in Flevoland vinden en in drie klikken overstappen. Vergelijk nu op Gaslicht.com
Flevoland moet zich komende 10 tot 15 jaar ontwikkelen tot een schone en duurzame provincie met verschillende soorten landbouw. Dat zijn de hoofdlijnen van de nieuwe omgevingsvisie.

Belangrijk
Zo'n visie is belangrijk omdat daarin de koers voor de toekomst wordt uitgezet. Plannen die hierna worden gemaakt moeten bij deze visie aansluiten. Naast het stimuleren van duurzame energie en hergebruik van materialen, wil de provincie ook ruimte bieden aan innovatie en diversiteit in de landbouw. 

Identiteit
Andere belangrijke onderwerpen in de visie zijn samenwerken met andere regio's en het behouden van de eigen identiteit van Flevoland. De nieuwe omgevingsvisie is nog niet definitief vastgesteld. Dat gebeurt pas in november, nadat inwoners van Flevoland de gelegenheid hebben gehad om te reageren. 

Website
De provincie heeft een speciale website laten maken waar alles over de omgevingsvisie terug te vinden is.
minuu
Almere
Op de Wijsgeerbaan in het centrum van Almere is een ongeluk gebeurd waarbij een stadsbus en een voetganger betrokken zijn. Dat meldt de politie.

Er is sprake van een gewonde. De traumahelikopter is onderweg.

De busbaan is afgezet met linten.
Burgemeester Kampen in gesprek met COA over asielzoekers met trauma
@jantje. een verkrachter is geen crimineel? Als alle immigranten inderdaad achter slot en grendel kwamen, is er wel een te kort aan cellen. Maar ze moeten helemaal niet in een NL cel. Terug naar...
Bewoner Indische Buurt eist hoger geluidsscherm langs spoor
wat een idioot gedrag zeg, dat spoort ligt er al jaren en men komt er zelf tegen aan wonen, eigen schuld!!
Inbrekers actief in De Erven
Camera en SMS melder. Goede sloten op de deur. Verlichting op tijdklok met variabele tijden. Buurtapp. Nou als ze dan nog inbreken kun je beter maar niet thuis zijn.
Deze Flevolanders hebben een lintje gekregen
Als je van mening bent dat er te weinig Flevolanders een lintje krijgen, moet je zelf meer mensen voordragen. Daar hangt het immers vanaf? En onzin is het beslist niet. Alle gedecoreerden hebben h...
Bewoner Indische Buurt eist hoger geluidsscherm langs spoor
Het keerspoor is aangebracht naderhand. De geluidsnormen worden overschreden. Dit wordt nu toegestaan door een crisiswet aan te nemen. Tevens staan er op dat stuk helemaa geen geluidsschermen behal...
Toekomstbeeld voor Flevoland bepaald
Flevoland moet zich ontwikkelen tot een SCHONE en DUURZAME provincie. En dat met uitbreiding van het vliegveld!! Bijzonder tegenstrijdig met al de kerosine uitstoot die neerdaalt op de landbouwprod...
Bewoner Indische Buurt eist hoger geluidsscherm langs spoor
Het keerspoor is later aangebracht. Het bezwaar gaat over het stuk waar helemaal geen geluidsschermen geplaatst zijn. De normen voor wonen naast het spoor worden overschreden. Door het inroepen van...
Geen verbod op vossenjacht rond kippenboerderijen
Er zijn evenveel vossen als dat er voer voor ze is, dus is de oplossing om ze minder te voeren door eindelijk eens goede hekken om de kippen te plaatsen. Bij goede hekken is afschot totaal overbodig.
Lelystedeling rent voor de strijd tegen mensenhandel in Europa
Hey, you go Eddy!!!
Deze Flevolanders hebben een lintje gekregen
wel ja!
Live: Dit is Flevoland
advertentie
Flevoland
Afvalverwerkers oordelen verschillend over het succes van het vooraf of achteraf scheiden van huishoudelijk afval. Daarmee is niet duidelijk of het zogeheten nascheiden inderdaad zoveel beter, efficiënter en goedkoper is als inwoners in de Almeerse Sieradenbuurt zeggen.

Flevolandse gemeenten willen de hoeveelheid niet-recyclebaar afval terugdringen, door inwoners aan te moedigen om strikter te scheiden. Inwoners van de Almeerse Sieradenbuurt vinden dat nascheiden beter is. Ze verwijzen naar proeven in Rotterdam en eerder Gulpen-Wittem. 

Omroep Flevoland heeft afvalinzamelaars en verwerkers HVC in Alkmaar en Omrin in Heerenveen gevraagd welk systemen beter zijn. Alle zes de Flevolandse gemeenten zijn aandeelhouder in HVC. Het bedrijf haalt het vuilnis en gft ook aan huis op in Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde. In Almere, Urk en Dronten doen anderen dat, maar het restafval wordt wel naar Alkmaar gebracht voor verbranding.

Bronscheiding
Volgens HVC is vooraf scheiden (bronscheiden) beter, omdat het materiaal dan beter geschikt is voor direct hergebruik. Inzameling aan de bron levert de meest schone afvalstromen op. HVC wil haar verwerking hier verder op inrichten en in 2020 voldoen aan de afgesproken norm dat 75 procent van het huishoudelijk afval wordt gescheiden. Bij HVC was dat vorig jaar 53 procent. In Noordoostpolder en Zeewolde zijn vorig jaar proeven gedaan met bronscheiding. Bij de proef nam het restafval met 15 tot 20 procent af.
Nascheiding ziet HVC alleen als oplossing voor flats, omdat bewoners hier niet over aparte containers beschikken. Voor deze categorie afval bouwt HVC in Alkmaar een nieuwe installatie, die deze zomer klaar moet zijn.

Nascheiding
Afvalverwerker Omrin ziet juist meer voordelen in nascheiding. Het bedrijf is niet actief in Flevoland, maar wel in Veluwse gemeenten langs de randmeren. gft, glas en papier worden apart ingezameld, maar met een scheidingsinstallatie in Heerenveen haalt Omrin 70 procent aan materialen uit restafval. Bij plastic gaat het om 50 procent, terwijl gemeenten die plastic vooraf scheiden maar 20 procent inzamelen. Vanwege de gunstige resultaten laten ook Schiedam en Vlaardingen hun restafval verwerken bij Omrin.
Juist voor de betere scheiding van kunststof bouwt Omrin in Heerenveen samen met HVC een nieuwe installatie, die volgend jaar gereed is.

Goedkoper of duurder?
De twee afvalverwerkers kunnen geen exacte cijfers noemen over de kosten van hun werkwijze. Eerder dit jaar zeiden twee hoogleraren dat nascheiden van plastic goedkoper is. Daarbij keken zij naar de vergoeding die gemeenten ontvangen voor elke ton plastic die ze inzamelen.
Over deze vergoeding zijn afspraken gemaakt tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de industrie. De VNG en het Afvalfonds Verpakkingen doen op dit moment onderzoek naar de kosten van voor- en nascheiding. De resultaten worden eind dit jaar verwacht.

Een proef in de Limburgse gemeente Gulpen-Wittem wees in 2010 uit dat er jaarlijks 70-duizend euro kon worden bespaard. Het is onder meer naar deze rekensom waar de inwoners van de Sieradenbuurt verwijzen.


 
Flevoland

Volg hier Koningsdag 2017 in Flevoland op de voet. Stuur foto's door via WhatsApp naar 06-52524891 of nieuwsfoto@omroepflevoland.nl en zet er een korte omschrijving bij.  Ze verschijnen dan hieronder. 
Energie vergelijken: heel eenvoudig de voordeligste leverancier van stroom en gas in Flevoland vinden en in drie klikken overstappen.

Vergelijk nu op Gaslicht.com

Flevoland
De Koninklijke onderscheidingen zijn woensdag weer uitgereikt. Deze krijgen mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd voor de maatschappij. Hieronder volgt een overzicht per gemeente. In totaal zijn er in Flevoland 48 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt, 34 mensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 14 tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Eén onderscheiding wordt later nog uitgereikt, want die persoon is op vakantie. 

Almere:
Boudewijn Vlam , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is al tientallen jaren verbonden aan de Triathlon van Almere, nu beter bekend als de Challenge Almere-Amsterdam. Daarnaast is hij bij enkele andere lokale wedstrijden actief. 

Egbert Boxma , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is sinds 1993 voorzitter van de Vereniging van Postzegelverzamelaars Almere. Hij onderhoudt ook de contacten met de landelijke bond. Verder was hij vanaf 1974 tot 2012 actief als scheidsrechter bij de KNVB. 

Gerard de Bont , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij geeft al ruim twintig jaar belangeloos zeilles aan kinderen. Alleen geld voor eten en drinken voor de kinderen vraagt hij een bijdrage. Met zijn 72 jaar stapt hij nog steeds bij de kinderen de boot in om te helpen. 

Benjamin Cohen , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is de voorzitter van de Joodse Gemeenschap in Flevoland. Daar steekt hij veel tijd in, ook voor het Europese bestuur van de gemeenschap.

Riksta Borgerding – Rozeboom , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Ze zet zich sinds 1994 in voor de Wereldwinkel in Almere. Daar is ze ook buiten werktijden druk bezig om alles te regelen. Ze was ook vrijwilliger bij de bibliotheek van scholengemeenschap De Meergronden en mantelzorger. 

Bart Groen , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is al vijftig jaar lid van drumband Caecilia. Daar is hij instructeur en lid van de muziekraad. Daarnaast is hij lid van overkoepelende besturen. 

Peter Huis , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is een van de meest betrokken vrijwilligers, volgens burgemeester Franc Weerwind. Hij helpt bij onder andere bij de Stichting Start2Finish, Stichting Kindervakantieland en bij de Epilepsie Vereniging Nederland. 

Anne de Vries , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is betrokken bij het College van Kerkrentmeesters, die beheert de kerken van de protestantse gemeente Almere. Daarnaast is hij secretaris van de Vereniging van Eigenaren in het complex waar hij woont.

Theo en Tineke Wolterink-Riezebos , Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zij zetten zich sinds 1974 in voor het Leger des Heils. Daarvoor hebben ze in binnen- en buitenland veel betekend. Zelfs na hun pensioen zijn ze nog erg actief hiervoor. 

Ben Francooy , Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is begonnen als kok en is nu voorzitter van de FNV Horecabond. Daarnaast heeft hij bij Tennisvereniging Koriander veel gedaan als bestuurslid. 

Lex Burgersdijk , Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij heeft na zijn pensioen zich op vele fronten ingezet als vrijwilliger, onder andere bij grote benefietconcerten in Almere. Hij heeft de stichting ‘Ouders van een zoon of dochter met een verstandelijke beperking' opgericht. Ook was hij voorzitter van het adviesorgaan senioren Almere en de denktank ouderen.

Echtpaar Tjesjen Douma en Menno Kuiper , Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zij hebben door de jaren heen al meer dan 65 kinderen opgevangen. Ze verzorgen crisisopvang, langdurige opvang en opvang in het weekend en tijdens vakantie. Daarnaast zijn ze actief bij Vitree. Ze hebben ook geholpen toen er ineens veel vluchtelingen naar Nederland kwamen.

Pieter Stigter , Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is al ruim vijftien jaar actief bij het Leger des Heils bij de afdeling Financiën, Accommodaties en Informatisering. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Eerste Vereniging van Vogelvrienden Almere. 

Wim Koemeester , Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij organiseert sinds 1991 evenementen in de havenkom van Almere. Daarnaast is hij voorzitter van een lokale afdeling van Horeca Nederland. 

Lidwien Venselaar , Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zij is ruim twintig jaar lid geweest van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Daarnaast was ze coördinator van Kindervakantieland. Ook is ze actief geweest bij de stuurgroep Vrouwen in de Politiek.

Dronten:
Jaap Langendoen , Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is vooral actief op natuurgebied, waar hij als vrijwilliger bezig is. Daarnaast heeft hij sinds 1998 diverse functies binnen de protestantse gemeente Swifterbant. 

Ton Kempenaar , Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij is sinds 1993 betrokken bij Aeres Praktijkcentrum. Daarnaast is hij actief voor de Windunie, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en voorzitter van de directie van EWI Windpark.

Jannie Tollenaar , Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij zet zich sinds 2000 in voor Vrouwen van Nu, ze is actief binnen de protestantse gemeente Dronten en doet daarnaast nog vrijwilligerswerk bij Het Pluspunt en de Open Tafel. 

Gaby Goudzwaard , Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is betrokken bij sportclub Flevostar Dronten, is mede-oprichter van Flevo Truckerstoer en was schipper van de Carla Lammers, het statenjacht van de provincie Flevoland. 

Annie Kuipers-van Straalen , Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Ze is werkzaam bij de werkgroep Kerk en Samenleving, bij de werkgroep rouwbegeleiding binnen de Ludgerus Parochie en was daar ook voorganger. 

Mart Muller , Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij is lange tijd voorzitter van BAS voetbal geweest, daarnaast is hij daar nog op andere vlakken actief. Nu is hij voorzitter van BAS tennis.

Lenie Christiaanse-de Vrieze , Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Ze heeft sinds 1992 verschillende functies binnen het christelijk gemengd zangkoor Zon en Zegen, daarnaast zit zij nu in de huurdersbelangenvereniging OFW en is ze coördinator/penningmeester buurtcomité Fruithof doet het samen. 

Lelystad:
Marinus Gerardus Link , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij zet zich al 36 jaar in voor de Gymnastiek Vereniging Lelystad als bestuurder en vrijwilliger. Daarnaast werd hij jurylid voor de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. 

Gijsbertus Franciscus Arnoldus Sweep , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij was een van de drijvende krachten achter een van de eerste grote windmolenprojecten in Flevoland. Daarnaast is hij jaren actief geweest als bestuurslid en voorzitter van de Flevoruiters.

Hendricus Catharina Verstallen , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij zit al jaren bij de Lelystadse afdeling van FNV Bouw. Daarnaast helpt hij met het bouwen van hutten tijdens de jaarlijkse huttenbouwweek.

Theodorus Grootjen , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij was directeur bij Grondbedrijf en Stadsontwikkeling bij de gemeente Lelystad. Hij heeft zich daarnaast voor veel stichtingen en verenigingen ingezet.

Maarten Jacob Levering , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij zet zich al jaren lang in voor het Volkstuinencomplex Het Gelderse Hout en is daar nu beheerder. Hij helpt anderen daar waar nodig en heeft zelfs een heel leidingnetwerk bij de volkstuin aangelegd.

Pieter Harm Cornelis Wielinga , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij was de eerste schoolpedagoog in Lelystad. Daarnaast was hij secretaris en voorzitter van de sectie onderwijsadvisering van de Algemene Onderwijsbond. Ook zet hij zich in voor de regionale en landelijke Origami Sociëteit Nederland.

Catharina Jobina van ‘t Zet - van Hoeve , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Zij trad in 1979 toe tot de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad. Hiermee heeft ze gezorgd dat er steeds nieuwe scholen kwamen. Daarnaast is ze ook actief betrokken geweest bij Passage (voorheen de Nederlands Christelijke Vrouwenbond). 

Jan van Doorn , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Na zijn pensioen heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan. Zo is hij zich in gaan zetten voor stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg, waarbij hij vooral bezig is met de twee inloophuizen.

Fatima Ahariz , Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Zij heeft de stichting Insaf opgericht. Hiermee helpt zij vrouwen uit het buitenland om te integreren door verschillende activiteiten te organiseren. Daarnaast zet ze zich ook in voor rechten van vrouwen in haar geboorteland Marokko.

Noordoostpolder:
Anja Bos - van der Groep , Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Ze is al sinds 1988 actief als mantelzorger en doet veel vrijwilligerswerk bij museum Nagele en bij Stichting Zonnebloem Nagele. 

Kees van der Sar , Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij zet zich sinds 1982 intensief en belangeloos in voor verenigingen, organisaties, clubs en de kerk binnen de gemeente Noordoostpolder.

Helmich Hulleman , Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij zet zich veel in voor de kerk en de samenleving in het algemeen en hij is erg betrokken voor de zorg voor mensen die het moeilijk hebben.

Klaas de Jong , Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is al 50 jaar actief bij HaFaBra als lid, bestuurder, organisator, dirigent en opleider van jeugdige en aankomende muzikanten. 

Nico Kamp , Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij kan gezien worden als de drijvende kracht achter de oprichting van de handboogschutterij in Noordoostpolder. 

Steffen Wielenga,  Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
In 1987 raakte hij betrokken bij zang- en muziektheatergroep Newland, daar heeft hij veel technische zaken gedaan. Daarnaast is hij in 2008 naar Zimbabwe gegaan om daar te helpen bij een middelbare school.

Greetje Raap-Nieuwenhuizen , Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij zet zich al meer dan 40 jaar in voor de samenleving in Noordoostpolder en dan voor Espel in het bijzonder. 

Urk:
Hendrika Jonkers-Post , Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij is eigenaar en directeur van metaalconstructiebedrijf Jonkers Bouwmetaal en De Oude Bakkerij op Urk. Daarnaast is zij jaren actief geweest als bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg. Ook behoort zij tot het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen. 

Pieter Keuter , Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij Is jarenlang actief geweest als grens- en scheidsrechter in het amateurvoetbal. Daarnaast is hij sinds 1979 actief bij Vakbond CNV Connectief/Overheid. Hij was ook lid en voorzitter van de ondernemingsraad van de Wet Sociale Werkvoorziening. Ook was hij medeoprichter van de Zaalvoetbalvereniging Urk. 

Sietske Hellinga-Visser , Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Ze besteedt veel tijd aan bezoeken aan huis en is sinds 1993 voorzitter van de gespreksgroep 'De Open Poort' van de Gereformeerde Kerk Urk. Ook is zij actief als voorzitter van de Stichting Vrienden van Talma Haven.

Evert Weerstand , Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij heeft zich op meerdere vlakken ingezet voor de Christelijk Gereformeerde Kerk Maranatha op Urk. Daarnaast is hij sinds 1996 secretaris van de Klederdrachtgroep Urker Pracht. 

Pieter Keuter , Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is actief bij de KNRM, station Urk. Daar is hij opstapper geweest. Bij 186 acties zijn 190 mensen gered. Hij heeft met zijn fotografie ook bijgedragen aan de bekendheid van de KNRM. Sinds 2005 is hij actief voor de Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD).  

Zeewolde: 
F. H. van Nijen , Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij was actief betrokken bij de CNV-Kosterbond, afdeling 't Gooi, en hij was actief voor het Kerkelijk Centrum Open Haven. Op dit moment is hij penningmeester bij Nederlandse Bond van Pensioenbelangen en hij is vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Almere Haven. 

P. M. Nederhoed-Knaapen , Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Zij is al sinds 1974 actief als vrijwilliger voor verschillende stichtingen. Onder andere bij de KNRM, Divers Alert Network en bij de Stichting Toon Hermanshuis. 

Douwe Monsma , Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Sinds 2007 is hij actief op het gebied van landbouw. Hij is ook als initiatiefnemer betrokken geweest bij de realisatie van windmolenpark Prinses Alexia. Daarnaast is hij actief bij verschillende agrarische ondernemingen. 

Jan Klop , Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is vooral actief op het gebied van toerisme en recreatie. Daarnaast is hij actief bij de EHBO Zeewolde, voedselbank De Kostmand  en was hij actief voor PvdA/GroenLinks in de gemeente Zeewolde.
Lelystad
Windsurfer Kiran Badloe uit Lelystad staat na de tweede dag van de World Cup-wedstrijd in het Franse Hyères in het algemeen klassement op de elfde plaats. Hij heeft vier van de twaalf races in de Olympische RS:X-klasse achter de rug. 

Badloe begon de eerste race van de World Cup met een achtste plaats. Bij de tweede krachtmeting eindigde hij als 18e. Zijn beste resultaat  behaalde hij in de derde race toen hij als zevende de finish passeerde. Bij de vierde wedstrijd die op woensdag is gevaren, eindigde Badloe op de dertiende plaats. 

Het is de tweede World Cup van het seizoen. Tijdens de eerste, in Miami in de Verenigde Staten, wist Badloe beslag te leggen op de zesde plaats. De Zwitser Mateo Sanz Lanz gaat op dit moment aan de leiding. De finale in Hyères vindt zondag plaats. 
Almere

Eigenaren van in aanbouw zijnde woningen in de Indische Buurt in Almere zijn verbijsterd dat spoorbeheerder ProRail weigert een zes meter hoog geluidscherm langs hun woningen door te trekken. Dat zei Almeerder Zakaria Widad woensdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

De Almeerder stapte naar de Raad van State omdat de gemeente Almere weigert ProRail te dwingen een hoger geluidscherm te plaatsen. Aan de noordzijde van de spoorlijn staat een scherm van zes meter hoog maar aan de zuidzijde is het scherm slechts anderhalve meter hoog. En dat is volgens de gemeente Almere voldoende, zo zou uit geluidsonderzoeken blijken.

Widad gelooft er niets van en vreest dat de geluidoverlast veel erger is geworden na de aanleg van een keerspoor. “Ik woon nu nog 800 meter verderop en zelfs daar hoor ik de treinen keren. Laat staan als ik er pal op woon,” aldus Widad.

Hoog scherm is te duur
Volgens de gemeente Almere kost het weghalen van het lage scherm en het plaatsen van een hoog scherm ruim een miljoen euro extra en die kosten zouden niet opwegen tegen de geringe geluiddemping. Die kan volgens de gemeente beter en veel goedkoper bereikt worden door gevelisolatie en isolatieglas.

De rechter zette woensdag een groot aantal kanttekeningen bij de beslissingen van de gemeente Almere. Mogelijk zal de gemeente aanvullend onderzoek moeten doen voor de tientallen woningen die nog langs het spoor gebouwd worden. De uitspraak volgt binnen enkele weken. 

Almere
Op verschillende plekken in de provincie zijn de vrijmarkten vroeg begonnen. In het stadshart van Lelystad rolden sommige bewoners 's ochtends hun kleedjes al uit. 

Officieel mogen de vrijmarkten in Almere pas vanaf 17.00 uur van start gaan maar door grote drukte was de vrijmarkt in Almere Buiten rond 14.00 uur al in volle gang. De gemeente deed nog pogingen om mensen weg te sturen, maar dat haalde weinig uit.


Lelystad
Lelystedeling Eddy Ramos vertrekt komende maand naar Griekenland voor de Muskathlon. Deze marathon, die langs de grens van Bulgarije loopt, staat in het teken van de strijd tegen mensenhandel.

Bulgarije is een van de Europese landen die op dit moment de meeste slachtoffers van mensenhandel kent door de enorme vluchtelingenproblematiek.

Slachtoffers
Ramos doet mee aan de Muskathlon omdat hij zich graag wil inzetten voor het goede doel. De Lelystedeling vertrekt 15 mei en verblijft een week in Griekenland. Tijdens deze week loopt hij niet alleen 42 kilometer door vluchtelingengebieden, maar bezoekt hij ook opvanghuizen waar slachtoffers van mensenhandel hulp krijgen.

10.000 euro
De Muskathlon wordt door vijftig renners gelopen. In totaal moet er door alle renners zo'n half miljoen euro worden opgehaald, dat is ongeveer 10.000 euro per renner. Ramos zit nu op de helft van dit bedrag . Eerder heeft hij al een massagemarathon in het stadscentrum van Lelystad gehouden. 

 
advertentie
Flevoland

Van tentfeest tot touwtrekken, van versierde fietsen tot vlaggen hijsen. Flevoland is klaar voor Koningsnacht en Koningsdag. Hieronder het overzicht van de Flevolandse activiteiten. Zijn we iets vergeten? Stuur ons een berichtje , dan plaatsen we je activiteit in het overzicht.

Koningsnacht

Kingsnight Dance
19:00 – 0:00
Grote markt, Almere

Koningsfeest Lelystad
Vanaf 20:00
Agoraplein

Konings Proms AMVZ
20:00 – 22:00
The Lux, Zeewolde

Koningsnacht Underground
21:00 – 03:00
Underground Lelystad

Koningsfestival De Vier Engelen
De Vier Engelen Lelystad

Koningsnacht Zeewolde
22:00 – 03:00
Groen Schuur, Zeewolde

Kennedymars
Vanaf 21:30 uur
AV NOP in Emmeloord 

Koningsnacht bij Café Het Steegje
Vanaf 22:00 uur 
Baltimoreplein 108, Almere 

Koningsnacht Eetcafé Mokum
22:30 - 03:00 
Eetcafé Mokum, Baltimoreplein 7-15, Almere


Salsa & Sangria Party bij Rosita's
23:00 – 3:00
Koopmanstraat 5, Almere Stad

Koningsnacht tentfeest Dronten met 538!
22:00 – 02:00
Kromme Rijn, Dronten


Koningsdag

Brommerrijden Koningsdag Urk
5:00 – 7:00

Koningsdag Almere Centrum
Tot 22:00

Koningsdag Almere Buiten
Centrum Almere Buiten

Koningsdag Almere Poort
Cascadepark

Koningsdag Almere Haven
Centrum Almere Haven

Koningsfestival De Vier Engelen
De Vier Engelen Lelystad

Koningsdag Zeewolde  (Foodcourt AFGELAST vanwege het weer)
07:00 – 17:00
Centrum Zeewolde

Koningsdag kindermarkt Lumierepark Almere Stad
Vanaf 8:00
Lumierepark Almere Stad

Koningsdag Stichting De IJsvogel, Biddinghuizen
08:00 – 13:00
Biddinghuizen

Koningsdag Swifterbant
8:00 – 18:00
Swifterbant

Koningsdag Lelystad
09:00 – 22:00
Centrum Lelystad

Poldermars 
09:30 - 11:00
Bosbadhal, Boslaan 28 in Emmeloord

Koningsdag Emmeloord
9:15 – 22:00
Centrum Emmeloord

Koning Cultuur Almere Haven
10:00 – 20:00
Manifestatieveld Almere Haven

Koninsdag in het Almeerderhout
10:00 – 17:00
Kemphaanlaan 4, Almere

Koningcross ACV de Flinstones
10:00 – 17:00
Biddingringweg, Biddinghuizen

Koningsdag stadscentrum Dronten
10:00 – 17:00

Koningsbal Flevo Country Dancers
10:00 - 17:00
Lelycentre

Koningsdag Urk
10:00 – 16:00
Haventerrein Urk

Kindertheatervoorstelling in Agora, Lelystad
11:00 en 14:00
Agora theater Lelystad

Koningsnacht bij Café Het Steegje
Vanaf 14:00 uur 
Baltimoreplein 108, Almere 

Koningsdag Almere Buiten 2017​
14:00 - 21:00 
Grandcafe-Brasserie Seventies Eighties, Baltimoreplein 106

Feestavond Koningsdag Zeewolde
21:00 – 01:00
The Lux

Koningsdag tentfeest Dronten met apres-skihut
22:00 – 2:00
Kromme Rijn, Dronten

Koningsdag Bant

Koningsdag Ens

Koningsdag Rutten

Koningsdag Espel

Koningsdag Kuinre

Koningsdag Luttelgeest

Koningsdag Creil

Koningsdag Tollebeek

Koningsdag Nagele

Koningsdag Kraggenburg

advertentie
© omroep flevolandsitemap | disclaimer