advertentie
Energie vergelijken: de voordeligste leverancier van stroom en gas in Flevoland vinden en in drie klikken overstappen. Vergelijk nu op Gaslicht.com
Lelystad
Het CDA wil dat de Justitiële Jeugdinrichting Lelystad open blijft. CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg en kandidaat-Kamerlid Chris Schotman komen daarom 2 maart op werkbezoek in de jeugdgevangenis.

De CDA' ers krijgen een rondleiding en gaan in gesprek met cliënten van de jeugdinrichting over het belang van de Lelystadse instelling. De jeugdgevangenis is gespecialiseerd in het behandelen van jongeren met een licht verstandelijke beperking. 

Het kabinet heeft berekend dat er in heel Nederland 300 gevangeniscellen over zijn. Vier jeugdgevangenissen moeten hierdoor hun deuren sluiten. CDA-Kamerlid van Toorenburg heeft de afgelopen maanden al haar zorgen geuit over de mogelijke sluiting.

Volgens het CDA heeft de jeugdinstelling specialistische en hoogwaardige kennis opgebouwd op het gebied van verstandelijk beperkte jongeren. Kennis die volgens het CDA niet verloren mag gaan. 

 
Lelystad
B&W van Lelystad moeten iets bedenken om de sanering van asbestdaken door te kunnen laten gaan. Die oproep doet Leefbaar Lelystad. De partij heeft hierover vragen gesteld. 

Het verbaast fractievoorzitter Jack Schoone dat niemand op het stadhuis de botsing tussen twee wetten heeft zien aankomen. Het gaat daarbij om de wet die mussen beschermt en de wet die voorschrijft dat asbestdaken weg moeten.

Bewoners die op het punt staan hun dak te vernieuwen, moeten eerst onderzoeken of onder het dak geen mussen broeden. 

 
minuu
Verplaatsen supermarkt Stedenwijk stuit op verzet
Bemoei je met je eigen zaken en ga je eigen gezondheidscentrum verplaaten. De Spil wordt al verbouwd en vergroot en blijft gewoon waar hij zit. Voor de rest heeft de Shell of een nutsvoorzieninge ...
"Bedenk iets voor asbestdaken en mussen"
Beschermde diersoort, Ger.....
Verplaatsen supermarkt Stedenwijk stuit op verzet
In Nederland zijn er nauwelijks supermarkten die een verband hebben met benzinepompen. Dit speelt hier ook niet.
Verplaatsen supermarkt Stedenwijk stuit op verzet
Dat heeft niets met beleid te maken maar is een maatschappelijke verandering waarbij mensen niet meer lokaal winkelen en liever on-line inkopen of naar een groot centrum gaan. Zoals in Stad.
Verplaatsen supermarkt Stedenwijk stuit op verzet
Het gezondheidscentrum wordt al verbouwd zonder dat de Heijn verplaatst is. Dat heeft er ook niets mee te maken. De gemeente wil huizen bouwen en de Heijn wil een plek met een betere autobereikbaa...
Vader ziek meisje wil invalidenparkeerkaart terug
Het kind krijgt de kaart niet maar de gezonde vader. Er is geen beletsel het kind gewoon in een wagentje te transporteren. De kaart is er voor mensen die zelf rijden maar te voet behoevend zijn.
Petitie 'Ban de vossenjacht' gelanceerd
De vossen zitten tegenwoordig gewoon in onze achtertuin. Gaas, hekwerk enz helpt voor geen meter.
Cipier Lelystad terecht ontslagen wegens rol bij motorclub
Schandalige gekleurde en gelogen berichtgeving van jullie. De man zijn lidmaatschap was geen reden voor ontslag. Dat staat duidelijk in het rechtbankverslag. Hij had moeten melden dat er iemand me...
"Bedenk iets voor asbestdaken en mussen"
Asbest is toch ook niet goed voor de mussen?! En wat als er mussen op je sak zitten mag die dan niet vervangen worden?
"Bedenk iets voor asbestdaken en mussen"
De gemeente had de bewoners moeten waarschuwen om de ingangen onder de daken voor de winter dicht te zetten.
Nieuws in beeld
advertentie
Dronten

Op het dak van het Ichthus College in Dronten komen zonnepanelen. In de loop van dit jaar worden de ruim 600 panelen geplaatst. Dat meldt de Landstede Groep, waaronder de middelbare school in Dronten valt.

In totaal krijgen twaalf scholen van de Landstede Groep zo'n 10.000 zonnepanelen. Dit zou genoeg stroom moeten opwekken voor 770 huishoudens. Behalve het Ichthus College aan de Jupiterweg in Dronten gaat het om scholen in Zwolle, Wezep, Zwartsluis en Harderwijk.

De zonnepanelen worden betaald met subsidies van de overheid.

Flevoland
Animal Rights, Dierbaar Flevoland en De Faunabescherming hebben maandag een petitie gelanceerd tegen de vossenjacht. De petitie moet er voor zorgen dat de provincie een ontheffing intrekt die het mogelijk maakt om 's nachts op vossen te jagen.

De jacht op vossen is tijdelijk mogelijk gemaakt om vossen te doden die zich binnen een straal van 5 kilometer ophouden van een boerderij met vrije uitloopkippen. Maar uit onderzoek van de dierenorganisaties blijkt dat 12 van de 17 kippenbedrijven het de vossen wel erg makkelijk maken doordat een goed hek ontbreekt.

De kippen worden hierdoor nauwelijks beschermd en de vossen hebben vrij spel. Volgens de dierenorganisaties is de jacht op vossen dan ook veel te voorbarig en moeten de bedrijven eerst investeren in een goede omheining.

Dinsdagmiddag worden de bezwaren van de dierenorganisaties behandeld in het provinciehuis.  

Energie vergelijken: heel eenvoudig de voordeligste leverancier van stroom en gas in Flevoland vinden en in drie klikken overstappen.

Vergelijk nu op Gaslicht.com

Flevoland
Een Syrische onderwijsdelegatie brengt maandag een bezoek aan Flevoland. De groep komt inspiratie opdoen op de basisschool de Ruimte in Almere Poort en CAH Vilentum in Dronten. 

Werkbezoek
De delegatie komt uit het gebied Rojava in Noord-Syrië. Dit gebied is relatief veilig maar zit door de oorlog volledig ingesloten. Onder de delegatieleden is ook de regionale Minister van Onderwijs. Volgens Jodi Liefhebber uit Almere is er in deze regio behoefte aan kennis over modern onderwijs. Liefhebber werkt in het onderwijs en bracht in 2015 een bezoek aan de regio namens de Almeerse stichting Altruism.

Na het bezoek had Liefhebber besloten om een onderwijsmissie op touw te zetten. Met de opgedane kennis in Nederland gaan de Syriërs terug gaan naar hun regio, om het onderwijs daar naar een hoger niveau te brengen. 

Asielaanvraag
Lange tijd bleef het onduidelijk of de Syriërs een bezoek mochten brengen aan Nederland. De visumaanvragen werden door Nederland afgewezen. De overheid was bang dat het werkbezoek zou eindigen in een asielaanvraag . 
 
Lelystad

Initiatiefnemer Ed Wassenberg van het sport- en evenementenpark iChallenge gelooft er heilig in dat Max Verstappen in 2025 op de poldergrond in Lelystad zal racen. Maar volgens de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland moet er nog een heleboel gebeuren willen de dromen van Wassenberg werkelijkheid worden.

Niet voldoen aan voorwaarden
Dat het Formule 1-circus eens in de drie jaar in Lelystad neerstrijkt klinkt te mooi om waar te zijn. Een beeld dat door de overheden wordt bevestigd. Het college van burgemeester en wethouders laat in een brief aan de mensen achter iChallenge weten dat zij bij lange na niet voldoen aan de voorwaarden om een dergelijk megapark te realiseren. Eerder liepen pogingen in de gemeenten Almere, Dronten en Noordoostpolder spaak omdat een goede financiële onderbouwing ontbrak.

Negatief advies
De gesprekken met de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland lopen al geruime tijd. In het voorjaar van 2016 werd het voorstel van iChallenge door de Stuurgroep Nieuwe Initiatieven van de gemeente bekeken en voorzien van een negatief advies. En dat heeft het dagelijks bestuur overgenomen.

Twee hobbels
Het college benadrukt dat in de huidige onderbouwing van de plannen de (financiële) haalbaarheid niet kan worden aangetoond. Ook bestaat er geen overeenstemming met de provincie als het gaat om de inpasbaarheid in het omgevingsplan. Pas als deze twee hobbels zijn genomen, wordt het project opnieuw bekeken. Een woordvoerder laat weten dat de provincie diverse keren tevergeefs om een businessplan heeft gevraagd.


 

Zeewolde

Het ministerie van Economische Zaken is met Groot Nieuws Radio (GNR) en eigenaar Novec in gesprek over een toekomstige rol van het middengolf zenderpark in Zeewolde. Of die gesprekken iets opleveren, is nu nog niet te zeggen. Dat antwoordt minister Kamp op vragen van de ChristenUnie, SP, PvdA en CDA.

Huur
Novec heeft de huur van het zenderpark per 31 augustus opgezegd, omdat steeds minder omroepen via de middengolf uitzenden. De partijen in Kamer vinden dat er een goede middengolfzender moet blijven bestaan voor onder meer de uitzendingen van GNR.

Alternatieven
Volgens Kamp weet GNR al sinds 2015 dat de huur in Zeewolde is opgezegd en had het radiostation zelf op zoek kunnen gaan naar alternatieven. Bovendien is GNR ook via de nieuwe digitale zender DAB+ te ontvangen. Kamp benadrukt dat het niet aan het ministerie is om te zorgen voor een oplossing, maar aan GNR.

Over de middengolfzender loopt een juridische procedure bij de Autoriteit Consument en Markt.

Rutten
Ruim 50 inwoners van Rutten wonen vanavond de raadsvergadering bij om te horen of ze 3,5 miljoen euro krijgen. Dat geld is voor de bouw van een multifunctionele accommodatie bij de sportvelden. In één colonne vertrekken ze rond half zeven naar Emmeloord.

In de MFA is ruimte voor sportverenigingen, scholen, kinderopvang en naschoolse opvang. De oude gebouwen gaan plat zodat er bouwkavels beschikbaar komen. Nu is er geen kavel meer te koop op het dorp.

De dorpsgemeenschap steekt 300.000 euro in de MFA. Over twee jaar moet de accommodatie klaar zijn.
Urk
"IJ proat niet eut een paarsoofd.", "Dat skit een oend as ie t voor z'n gat et." en "IJ lopt op de skuifies ." Het zijn drie Urker uitdrukkingen die zomaar eens terug kunnen komen in het nieuwe boek 'Typisch Urk'. Mandy van Dijk, samensteller van de Urker Spreukenkalender, schrijft het boek. 

Van Dijk heeft al drie jaarkalenders met spreuken en Urker gebruiken volgeschreven, maar er is meer dan genoeg voor het boek. "Het is een dialect van meer dan duizend jaar oud. Er gebeurt heel veel", vertelt ze. "Niet alleen de visserij, de kerk, maar ook de creativiteit, de betrokkenheid en de humor komen in het boek voor. Je krijgt een breder beeld van wat Urk Urk maakt."

Op een afstandje
De schrijfster is zelf opgegroeid op het voormalige eiland. Op haar achttiende vertrok ze naar Zwolle voor een studie. "Eenmaal daar begon ik Urk steeds meer te waarderen. Op een afstandje merk je hoe mooi het is. In Zwolle kreeg ik veel vooroordelen over Urk te horen. 'Iedereen zit in de vis', 'allemaal coke-verslaafden' en 'iedereen heeft een bijbel'. Daarom ben ik de spreukenkalenders gaan samenstellen."

Grappig
Haar man komt niet van Urk. Dus veel Urker gebruiken en spreuken komen in haar huishouden niet voor. "Maar soms zeg ik wel eens wat en dan weet mijn man niet wat ik bedoel. Dat is wel grappig." Van Dijk heeft een kind. Gaat zij de kennis die zij heeft over het Urker dialect overbrengen? "Misschien wel, maar omdat mijn man het niet spreekt, denk ik dat het bij een paar dingen blijft."

G'nacht
Er zijn heel wat gewoonten op Urk die Van Dijk mooi vindt. "Denk aan g'nacht zeggen. Dat is een heel liefdevolle traditie. Het is meer dan alleen maar goedenacht wensen. Er zit meer liefde en bezorgdheid in. Je zegt het niet alleen als je uit de kroeg vertrekt of op huis aan gaat. Je zegt het tegen je geliefden om ze het allerbeste te wensen."

Suggesties
Het boek Typisch Urk is bijna klaar, al kan Van Dijk altijd nog goede suggesties gebruiken. "Ik vind het ook mooi om te weten of Urker families bepaalde familietradities hebben bijvoorbeeld", aldus de schrijfster. Zij wil het boek rond Moederdag af hebben.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, hoopt Van Dijk dat veel bedrijven en Urkers het boek bestellen. "Het boek is natuurlijk vooral ook leuk voor niet-Urkers."

Betekenis
En wat betekenen die eerste drie spreuken aan het begin van dit artikel dan?

IJ proat niet eut een paarsoofd.
Hij weet waar hij het over heeft.

Dat skit een oend as ie t voor z'n gat et.
Dat is de moeite niet waard, het is een kleinigheid. 

IJ lopt op de skuifies
Hij komt langs als hij denkt dat er iets lekkers te halen valt
Skuivies betekent iets toegeschoven krijgen. 
 
advertentie
Lelystad
Steeds meer ondernemers in onze provincie durven het weer aan om een eigen zaak te beginnen nu de economie aantrekt. Dat geldt ook voor de 31-jarige Tom Frehé uit Lelystad. Na jaren als fietsenmaker in loondienst te hebben gewerkt, heeft hij nu besloten om voor zichzelf te beginnen in het Lelycentre in Lelystad.

Net geopend in Lelycentre
Zijn fietsenwinkel ging afgelopen zaterdag officieel open. Frehé zegt te zijn benaderd door de verhuurder van het Lelycentre, dat de afgelopen tijd werd geteisterd door leegstand en brand. Om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken was de verhuurder onder meer op zoek naar een fietsenmaker.

Ruim assortiment 
Frehé heeft verschillende soorten nieuwe en tweedehandse fietsen. Ook verkoopt hij veel fietsaccessoires als manden, tassen, kinderzitjes en fietspompen. In zijn winkel heeft hij een plek ingericht voor reparaties van fietsen.

Grote kansen
Frehé had altijd de ambitie om voor zichzelf te beginnen. Verder maakt hij zich geen zorgen over de toekomst. Hij ziet grote kansen omdat hij geen concurrenten heeft in het winkelcentrum en in de nabije omgeving.
advertentie
© omroep flevolandsitemap | disclaimer