advertentie
Energie vergelijken: de voordeligste leverancier van stroom en gas in Flevoland vinden en in drie klikken overstappen. Vergelijk nu op Gaslicht.com
Almere
In de Almeerse Kruidenwijk zijn na verschillende vernielingen extra jeugdboa's ingezet. Dit zijn medewerkers van stadstoezicht die gespecialiseerd zijn in de omgang met jongeren. De bedoeling is dat de jeugdboa's twee weken lang intensiever surveilleren in de wijk.

Buurthuis Karwij
De jeugdboa's komen vooral in actie als buurthuis Karwij 's avonds de deuren sluit. Buurtbewoners hadden aangegeven vooral dan last te hebben van rondhangende jongeren. Ook vlogen drie keer bakstenen door ruiten van woningen aan de Basilicumweg kort nadat het buurthuis was gesloten. Volgens buurtbewoners waren jongeren hiervoor verantwoordelijk. 

Maatregelen
Met de extra inzet van de jeugdboa's wil burgemeester Franc Weerwind dat de rust in de wijk terugkeert. Tot nu toe lijkt dat te werken; bewoners van de Basilicumweg zeggen zich minder onveilig te voelen nu er meer agenten en handhavers door de wijk surveilleren. Naast de inzet van jeugdboa's was er woensdagavond ook een gesprek tussen de gemeente, bewoners en de politie over de vernielingen die zijn aangericht.
minuu
Almere
Froukje de Jonge wordt de lijsttrekker voor het CDA in Almere bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

De leden van het Almeerse CDA kozen de huidige wethouder unaniem. Ze vinden dat De Jonge bij de vorige raadsverkiezingen al heeft bewezen dat zij de kandidatenlijst met veel elan en energie kan aanvoeren.

De CDA-leden volgen bij hun keuze de voorkeur van de vertrouwenscommissie en het bestuur.
Hondeneigenaren moeten oppassen voor rattenklemmen
Er zijn zo weinig hondenbezitters die dit nieuws bij Omroep Flevoland zullen zien of horen dat als Gemeente van honden houdt er beter aan doet de eigenaren van honden in West Lelystad een persoonli...
Extra inzet jeugdboa's Kruidenwijk
Die laatste opmerking vind ik erg krenkend voor ouders die hun uiterste best doen, maar wiens kind toch de fout ingaat. Het is te makkelijk het probleem altijd op de ouders af te schuiven. U kent ...
Breuk in raadsfractie Leuc
Dit zat er al tijden aan te komen,vlak na de verkiezingen van de gemeenteraad werd er een breuk geforceerd ( i.o.v.?) in de Inwonerspartij en stapten die 2 eruit .Begonnen toen Leuc te worden en n...
Raadsmeerderheid tegen onderzoek stoppen Floriade
Dit komt de kwaliteit en de geloofwaardigheid van de besluitvorming niet ten goede.
Raadsmeerderheid tegen onderzoek stoppen Floriade
Ja hoor, de aap is uit de mouw gekropen: de coalitie in de gemeenteraad vindt dat de Floriade gewoon door moet gaan. Over een jaar mag de kiezer bepalen of deze gemeenschapsgeld verslindende club z...
Breuk in raadsfractie Leuc
Dat heet nu in goed Nederlands de boel belazeren. Zo krijgt de burger wel weer vertrouwen in de politiek. Is groenlinks nu de kweekvijver voor dissidenten. Top hoor ga ik zeker op stemmen.
Openbaar busvervoer scoort een 7,5
De chauffeurs in Dronten zijn aardig,helaas zie ik ze nooit meer want de bus is altijd net weg als ik op het station aankom!Dus of naar huis lopen of manlief vragen me op te halen!En anders?Kan ik ...
Hondeneigenaren moeten oppassen voor rattenklemmen
Laten we met elkaar rekening houden. Aantal vissers laten eet- en aasresten liggen wat de honden aantrekt. Of ze zitten helemaal niet bij hun spullen
Raadsmeerderheid tegen onderzoek stoppen Floriade
ja mensen dat is democratie he? de meerderheid beslist. wel zo eerlijk, ook als je het er niet mee eens bent.
'Lelystad moet meer sparen voor onderhoud'
Zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten.
Nieuws in beeld
advertentie
Lelystad
De gemeente Lelystad zal volgend jaar toch echt meer geld moeten reserveren voor groot onderhoud. Doet zij dat niet, dan zit Lelystad over een paar jaar met een tekort van 2,1 miljoen euro. Daarvoor waarschuwt de provincie in een brief aan de gemeenteraad.

ICL-potje
Lelystad krijgt sinds 1996 jaarlijks geld van het Rijk voor onderhoud van onder meer straten, groen en riolering. Dit komt uit het zogeheten ICL-potje. Dit jaar gaat het om ruim 15 miljoen euro. Het Rijk zou geld geven totdat de stad 80-duizend inwoners zou hebben. Dit aantal was verwacht in 2010, maar door de trage groei wordt dit nu pas 2026. Het kabinet wil dit of volgend jaar besluiten of de extra ICL-bijdrage wordt voortgezet.

Lange termijn
De provincie heeft de gemeente al in 2014 geadviseerd om geld te reserveren voor de lange termijn. De gemeente heeft dat advies nooit opgevolgd, omdat onduidelijk is of het tekort wel 2,1 miljoen wordt. Mogelijk besluit het kabinet om Lelystad toch meer geld te geven. Bovendien was er door de crisis geen geld om te bezuinigingen. De provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken dringen er nu opnieuw op aan dat de gemeente in de begroting van 2018 extra geld voor onderhoud opneemt. 

Afwachten
Wethouder Financien Jop Fackeldey wil eerst afwachten wat het ministerie van Binnenlandse Zaken met de ICL-bijdrage wil. Hij verwacht deze evaluatie pas in de loop van dit jaar.  Hierop kunnen de gemeente, gemeenteraad en andere adviesorganen nog weer reageren. Mocht er extra gespaard moeten worden, dan lukt het vrijwel zeker niet om dat in de begroting van 2018 op te nemen. Voor groot onderhoud aan de riolering gaat de rioolbelasting al  jaarlijks omhoog. 
Zeewolde
Zeewoldenaar Erik Wallenburg wordt donderdag in het zonnetje gezet.

Hij krijgt de Lelyprijs uitgereikt , een onderscheiding van het Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland.

Wallenburg is initiatiefnemer van verschillende evenementen in Zeewolde. Zo organiseert hij elk jaar de 'Van Z tot Z-wandeltocht'. Ook heeft hij een herdenkingsmonument ontworpen voor mensen die een dierbare hebben verloren.  

 

Energie vergelijken: heel eenvoudig de voordeligste leverancier van stroom en gas in Flevoland vinden en in drie klikken overstappen.

Vergelijk nu op Gaslicht.com

Almere
In het stadhuis van Almere houdt de Vogelbescherming een conferentie donderdag. Steden moeten van elkaar leren hoe er met vogels omgegaan moet worden. 

Diverse Flevolanders komen aan het woord, onder wie de Almeerse wethouder Tjeerd Herrema en de Flevolandse commissaris van de Koning, Leen Verbeek. 

De Vogelbescherming laat weten dat andere steden kunnen leren van Almere. Stadsvogels hebben het in Almere beter dankzij het vele groen. 
Almere

Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar de kosten die gepaard zouden gaan met het stoppen van de Floriade. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland langs de Almeerse raadspartijen. D66, VVD, PvdA en het CDA steunen een motie van coalitiepartner Leefbaar Almere om het onderzoek tegen te houden. Donderdagavond wordt dat voorstel besproken.

Volggroep Floriade teruggefloten
De Volggroep Floriade, een team dat door de raad is ingesteld om de ontwikkelingen rond de wereldtuinbouwtentoonstelling kritisch te volgen, wordt hiermee teruggefloten. Het was namelijk een voorstel van de volggroep om het onderzoek te laten uitvoeren. De vraag over hoeveel het zou kosten om te stoppen , komt in iedere bespreking over de Floriade terug. Vooral oppositiepartijen PVV en SP willen weten wat de financiële gevolgen zouden zijn.

Op de rem
De coalitiepartijen trappen nu op de rem. Ze zien geen enkele reden om de kosten in kaart te brengen, omdat de Floriade gewoon door moet gaan. Twee weken geleden stelde de VVD al dat het onderzoek de suggestie wekt dat Almere met de Floriade wil stoppen, terwijl dat niet de bedoeling is. Daarnaast vinden de liberalen dat het een verkeerd signaal afgeeft aan de toekomstige investeerders in het Floriade-terrein.
 

Dronten

Een proef met een tijdelijke gratis winkel voor startende ondernemers met een goed idee heeft nog geen nieuwe winkeliers naar het centrum van Dronten gelokt.

Volgens centrummanager Leo Hoksbergen hebben zich na de bekendmaking van het aanbod in oktober wel diverse ondernemers gemeld. Met een aantal daarvan zijn ook gesprekken Actie voor aantrekkelijker centrum mislukt gevoerd. Soms liep dat stuk op het businessplan, andere kandidaten bleken het runnen van een winkel toch wat te hebben onderschat.

Met twee kandidaten wilden de winkeliersvereniging en de verhuurder wel verder. Die ondernemers moesten volgens Hoksbergen allebei om persoonlijke redenen afhaken.

Lelystad

Waterschap Zuiderzeeland waarschuwt hondenbezitters dat ze hun huisdier niet moeten laten loslopen langs het water in het westelijk deel van Lelystad. In dat gebied zijn klemmen in het water gezet om muskusratten te vangen.

De komende periode wordt de wildgroei van muskusratten in Lelystad aangepakt . De populatie in het westen van de stad is bij wijze van proef drie jaar niet bestreden. Met de proef wilde de Unie van Waterschappen kijken hoe veel ratten er bij zouden komen en hoe veel extra schade aan walkanten en tuinen daardoor ontstond.

In de gebieden waar de honden normaal los mogen lopen, zijn waarschuwingsborden geplaatst.

 

Urk
De brandweer op Urk heeft woensdagavond stilgestaan bij het overlijden van Lubbert Romkes. De brandweerman kwam tien jaar geleden op 25-jarige leeftijd om bij een duikongeluk.

Dat gebeurde tijdens een oefening in de haven van Urk. Daarbij lag op zes meter diepte een auto ondersteboven onder water met daarin een pop. Romkes ging als eerste het water in en werd even later bewusteloos naar boven gehaald. Hij overleed in het ziekenhuis. De politie constateerde dat hij met zijn duikapparatuur vast was komen te zitten. 

In de haven is een paar minuten stilte gehouden bij de gedenktegel die voor Romkes is geplaatst. Daarna is twee minuten lang met brandweerspuiten een ereteken voor hem gegeven.
advertentie
Lelystad
"Optreden in Lelystad is leuker dan in Amsterdam". Dat zegt saxofonist Hans Dulfer. "Want in Lelystad zijn ze enthousiast en in Amsterdam hebben ze altijd wat te zeuren".

Hans Dulfer treedt het komende weekeinde op tijdens de 25ste editie van het Seabottom Jazz Festival in het Agora theater. De muzikant is een oude bekende van het festival, want hij speelde ook op de allereerste editie in 1989. Hij herinnert zich vooral nog dat het publiek veel jonger was dan op het beroemde North Sea Jazz Festival.

Dulfer weet nog niet wat hij dit jaar gaat spelen. "Improviseren is de kern van de jazz dus ik beslis pas op het toneel."
advertentie
© omroep flevolandsitemap | disclaimer