advertentie
Lelystad 27 juni 2017
Tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Centrum rijden in beide richtingen veel minder treinen door een seinstoring. Voor de meeste reizigers levert de storing een half uur extra reistijd op.  De NS verwacht dat de treinen vanaf 11.30 uur weer volgens de normale dienstregeling rijden.
Dronten 27 juni 2017
De landelijke lerarenstaking van één uur, tussen 08:30 en 09:30 uur, werd in Dronten ingevuld met een lawaai-optocht. Die was bij basisschool de Flevosprong. De tocht werd begeleid door ouders, zodat de meester en juffen hun handen vrij hadden om te staken.  Het onderwijzend personeel staakte voor meer loon.
Lelystad 26 juni 2017
De Luchtverkeersleiding Nederland en de Commandant der Luchtstrijdkrachten hebben de ingewikkelde puzzel van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport opgelost. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Ingewikkeld Het bleek de afgelopen tijd erg moeilijk te zijn om routes te vinden die veilig aansluiten op het hogere luchtruim. Die aansluiting moet namelijk voldoen aan verschillende voorwaarden. Zo mag verkeer voor Lelystad Airport het verkeer dat op Schiphol vliegt niet in de weg zitten. Ook moet er voldoende plek blijven voor militair verkeer en moeten woonkernen en natuurgebieden die onder de 'op- en afritten' van Lelystad liggen, worden ontzien. Simulaties Volgens staatssecretaris Dijksma zijn er nu routes gevonden waarbij dat is gelukt. Deze routes zijn de afgelopen tijd met simulaties getest. Er is bijvoorbeeld gekeken of luchtverkeersleiders de nieuwe werklast aankunnen.  Recreatieve luchtvaart getroffen Dijksma erkent dat de recreatieve luchtvaart van de nu voorgestelde vliegroutes hinder zal ondervinden . Dat geldt met name voor vliegveld Teuge en het zweefvliegen in Lemelerveld. De kans is groot dat daar straks minder gevlogen kan worden. Het ministerie gaat nog bekijken of daar iets aan gedaan kan worden. Routes waarbij Teuge en Lemelerveld worden ontzien, waren volgens de staatssecretaris niet te combineren met de andere vereisten. Eerste stap Nu de puzzel rond de vliegroutes is opgelost, kan Lelystad Airport groeien naar 10.000 vliegbewegingen per jaar. Eén toestel dat op Lelystad Airport landt en vervolgens weer opstijgt, wordt gezien als twee vliegbewegingen. Verdeeld over 365 dagen per jaar gaat het dan om net geen 14 vluchten per dag. Als Lelystad Airport door wil groeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar, is er opnieuw een aanpassing van het Nederlandse luchtruim nodig. De uitwerking daarvoor moet in 2023 klaar zijn
advertentie
advertentie
Almere 26 juni 2017
De gemeente Almere heeft de Belgische duurzaamheidsgoeroe Gunter Pauli gevraagd om een 'circulaire scan' te maken van de stad. De Belgische ondernemer gaat bekijken wat er lokaal voorhanden is om in de basisbehoeften van mens en aarde te voorzien. De gemeente laat de scan maken omdat Almere uiterlijk in 2022 een energie-neutrale en afvalloze stad wil zijn.  Gunter Pauli is de bedenker van de Blauwe Economie. Zijn boek over deze andere manier van economisch denken is in 36 talen uitgebracht. In een blauwe economie ligt de nadruk op de basisbehoeften van mens en planeet en draait het om het zoveel mogelijk gebruiken van lokaal beschikbare grondstoffen. Volgens Pauli kan de natuur zo gespaard worden en tegelijkertijd extra economische waarde worden gegenereerd. Drie dagen praten Pauli gaat in Almere drie dagen lang gesprekken voeren met wethouders, ondernemers en inwoners. Ook gaat hij kijken op verschillende plekken in de stad en geeft hij in de avonduren  congressen. Aan de hand van dit alles maakt hij een zogenoemde een circulaire scan. Die moet leiden tot een advies over hoe Almere een energie-neutrale en afvalloze stad kan worden.
Urk 26 juni 2017
De Urker zangschool Geke's Tiental heeft speciaal voor de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander een lied opgenomen. Komende donderdag zal Geke's Tiental het lied opvoeren als Willem-Alexander samen met koningin Máxima een bezoek aan Flevoland brengt.  Het bezoek van het koningspaar begint op Urk en later gaan ze ook naar Nagele en Dronten. Eigenlijk is het streekbezoek van Willem-Alexander en Máxima een werkbezoek, maar bij wijze van uitzondering mag Geke's Tiental het lied toch ten gehore brengen. Het 'Lied voor de Koning' zal in de haven bij restaurant Het Achterhuis worden gezongen en wordt vervolgens overhandigd door de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Geke van der Sloot is een begrip op Urk en geeft al 37 jaar gratis zangonderwijs aan de jeugd. Ze ontving daar in 2005 een Koninklijke onderscheiding voor. Geke zong in 1994 ook al een lied voor koningin Beatrix tijdens haar bezoek aan Urk. Geke's Tiental oefende recent alvast in de haven:
Almere 26 juni 2017
Naast Tiny Houses hoopt Almere dat er in de toekomst ook zogenoemde WikiHouses in de stad worden gebouwd. WikiHouse is een nieuw concept van goedkoop bouwen. Het is vooral bedoeld voor mensen met een klein budget die toch een eigen huis willen bouwen.  Wat is het voor een huis?  WikiHouse is een digitaal geproduceerde houtskeletwoning. Geïnteresseerden kunnen achter hun computer zelf hun huis ontwerpen waarna zij een bouwpakket aangeleverd krijgen. Het pakket kunnen ze vervolgens makkelijk zelf in elkaar zetten. Vervolgens kunnen de eigenaren verder werken aan zaken zoals isolatie, gevels, leidingen en elektra.  Wat kost zo'n WikiHouse?  Het is nog niet duidelijk wat een Wikihouse ongeveer gaat kosten. Het streven is dat de maandelijks lasten inclusief energie niet hoger zullen zijn dan 500 euro. WikiHouse zou een oplossing kunnen zijn voor de tekort aan goedkope woningen. Worden die huizen daadwerkelijk gebouwd? WikiHouse is een concept dat in Engeland is geboren en wordt nu uitgerold in verschillende steden in de wereld. Het is de bedoeling dat het eerste Nederlandse WikiHouse in oktober in Almere Poort wordt gebouwd. Daarna hoopt Almere tussen 25 a 30 huishoudens te vinden die zo'n huis willen bouwen.
Aangepaste vliegroute Lelystad Airport leidt tot protest
Dit is erg vreemd,vliegveld Teuge is 7 jaar geleden uitgebreid om het klein zakelijk en recreatief vliegverkeer van Lelystad op te vangen. De baan is toen verlengd en er zijn hangars bijgebouwd.
Duidelijkheid over vliegroutes van en naar Lelystad
Geweldig nieuws! Eerste jaar 4000, tweede jaar 7000 en derde 10.000? Zin in!! Jammer dat we nog zo lang moeten wachten...
Duidelijkheid over vliegroutes van en naar Lelystad
leuk zo'n kaartje waar geen mens uit wijs kan worden
Duurzaamheidsgoeroe komt scan van de stad maken
Uiteraard doet onze Belgische vriend dit kostenloos. Als ik extra uitkering wil kan het niet maar voor deze man wordt alles uit de kast getrokken.
Lerarenstaking met lawaaioptocht
Ik vind trouwens dat het nieuwsbericht hier onjuist wordt weergeven. De leraren staken niet slechts om meer loon. Dit wekt mijns inziens een heel verkeerd beeld naar de leraren toe 😡. Leraren voe...
Lerarenstaking met lawaaioptocht
Hieruit kan ik halen dat niet op de hoogte bent van het vak van onderwijzer!! Te grote klassen die er vroeger niet waren, administratieve taken die er vroeger niet waren, extra begeleiding voor lee...
Lerarenstaking met lawaaioptocht
Volgens mij staken de leraren niet (perse) voor meer loon. Volgens mij gaat het hen meer om de werkdruk en het systeem waar ze moeite mee hebben. Ze moeten veel meer administratie doen ipv het lesg...
PVV: geen vertrouwen meer in burgemeester en wethouders
Correctie Tim, Herrema is niet weggestuurd, hij heeft verantwoordelijkheid genomen voor wat zijn voorgangers hebben nagelaten: n.l. een gedegen onderzoek naar de kosten van de Noord-Zuidlijn. Sterk...
Lerarenstaking met lawaaioptocht
Hopelijk levert deze protestactie wat op! Terechte prikactie met een roep om aandacht voor jullie vak, onze kinderen zijn de toekomst, wij zien zeer hardwerkende leraren met hart voor hun werk. Met...
Lerarenstaking met lawaaioptocht
Vroeger was een leerkracht druk met het lesgeven aan kinderen. Tegenwoordig zijn ze daarnaast ook administratieve kracht: stapels dikke dossiers voor diverse instanties bijhouden. Ik ken verhalen v...
© omroep flevolandsitemap | disclaimer