College vraagt te makkelijk om geheimhouding

Flevoland 13 november 2013
College vraagt te makkelijk om geheimhouding
Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten te vaak en te gemakkelijk om geheimhouding van stukken. Dat stelden D66, de PVV en SP woensdagmiddag.

Door stukken en mededelingen geheim te verklaren, mogen Statenleden niet in het openbaar over het onderwerp spreken. De fracties hebben daar moeite mee en begrijpen de vertrouwelijkheid niet altijd. De SP wil daar een discussie over

De Staten hebben woensdagmiddag overigens wel ingestemd met geheimhouding van drie stukken. Het eerste gaat over een intentie-overeenkomst voor de haven bij Flevokust, de tweede over het niet verwerven van grond in het gebied van de afgeblazen natuurzone Oostvaarderswold. En ook bijlagen over de zakelijke belangen van CDA/ChristenUnie gedeputeerde Appelman en VVD-collega Gijsberts blijven geheim.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer