Vitens wil wateropslag voor calamiteiten

Flevoland 23 april 2014
Vitens wil wateropslag voor calamiteiten
Vitens wil dat in Nederland gebieden worden aangewezen als 'strategische reserves' voor toekomstige drinkwaterwinning. Ook delen van Flevoland zijn volgens het waterbedrijf geschikt voor opslag van water.

De reserves zijn nodig om de gevolgen van eventuele calamiteiten en de klimaatverandering op te vangen. Grondwater is daarvoor volgens Vitens meer geschikt dan oppervlaktewater.

De wateropslag zou een beschermde status moeten krijgen, zodat ook toekomstige generaties over voldoende drinkwater kunnen beschikken. Dit betekent wel dat er in de bewuste gebieden geen schaliegaswinning of opslag van CO2, aardwarmte of nucleair materiaal kan worden toegestaan.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer