Werelderfgoedstatus Schokland in gevaar

Noordoostpolder 14 mei 2014
Werelderfgoedstatus Schokland in gevaar
De Werelderfgoedstatus van Schokland is in gevaar. Het gebied aan de zuidkant van het eiland moet vernat worden om de archeologische waarde te behouden. Gebeurt dat niet, dan trekt Unesco de status in.

Om het gebied te vernatten zijn miljoenen nodig. De gemeente is met de provincie, het Flevo-landschap en het Rijk in gesprek om dit bedrag bij elkaar krijgen. De gemeente denkt zo'n 17 miljoen nodig te hebben.

De oostkant van het eiland is in een eerder stadium al vernat en van landbouwgrond veranderd in een nat natuurgebied met een hoger grondwaterpeil.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer