Politierapport: daling inbraken, stijging overlast jongeren

Flevoland 22 mei 2014
Het aantal inbraken in woningen en bedrijven is in Flevoland in de eerste vier maanden van dit jaar fors gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat staat in het rapport Veiligheidsbeeld van de politie Midden-Nederland. Vooral in Urk en Dronten is de afname van het aantal woninginbraken opvallend groot, respectievelijk 69% en 41%. Een verklaring voor de afname geeft de politie niet.

In alle Flevolandse gemeenten is een toename te zien van overlast veroorzaakt door jongeren. In het eerste trimester dit jaar gebeurde dat in Flevoland in totaal 550 keer. Ook hier zijn Dronten met een stijging van 96% en Urk met 63% gemeenten die er uitspringen.

Hieronder de belangrijkste resultaten van het rapport Veiligheidsbeeld.

Almere
In Almere is het aantal straatroven in de eerste vier maanden van dit jaar fors gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Werden in de periode januari tot en met april 2013 nog 51 straatroven gepleegd, dit jaar was dat 84, een stijging van 65%.
Daartegenover staat dat er in Almere aanzienlijk minder inbraken werden gepleegd. Het aantal woninginbraken daalde met 36%, bij bedrijven was de afname 27%. In totaal werd er 681 keer ingebroken of een poging gedaan. Ook het aantal autokraken daalde; van 479 tot 382, een afname van 20%.

Lelystad
Ook in de provinciehoofdstad is de trend van minder inbraken te zien. Het aantal bedrijfsinbraken nam af van 89 tot 55, een daling van 38%. Ook werd er minder ingebroken in auto's; van 107 maar 80 en dat is een kwart minder. Opmerkelijk in Lelystad is de forse toename van het aantal pogingen om in te breken in woningen. Die bedraagt 53%. Het aantal keren dat de woninginbraak daadwerkelijk lukte daalde met 12%. Verder valt op dat in Lelystad 10% meer geweldsmisdrijven werden gepleegd. Van 203 vorig jaar naar 224 in het eerste trimester dit jaar. Het gaat dan vooral om openlijk geweld tegen personen en straatroof.

Dronten
Dronten heeft een probleem met jongeren, zo is te lezen in het Veiligheidsbeeld van de politie. Het aantal meldingen van overlast veroorzaakt door jongeren is bijna verdubbeld; van 26 naar 51. Inbrekers blijken bedrijven in Dronten goed te vinden. Daar werd 30% meer ingebroken, van 23 naar 30. Inbrekers laten de woningen in Dronten links liggen. Daar vond met 41% een scherpe daling plaats, van 92 naar 54 woninginbraken. Verder valt in Dronten de stijging van fietsendiefstallen op. Die steeg van 46 naar 54 keer en dat is 17%.

Noordoostpolder
Waar in het gebied Midden-Nederland het aantal misdrijven totaal gelijk bleef, is in Noordoostpolder een stevige daling te zien. Daar werden 12% minder misdrijven gepleegd. Vooral de daling van het aantal winkeldiefstallen (45%) en inbraken in woningen en bedrijven (23%) zorgen voor een positief beeld in Noordoostpolder. Dat geldt niet voor de overlast die jongeren veroorzaken. Die steeg van 32 naar 43 meldingen, een stijging van 34%. Verder vallen fietsendiefstallen en vernielingen in negatieve zin op in Noordoostpolder. Die namen beide met een kwart toe.

Zeewolde
Ook in Zeewolde wordt meer geklaagd over het gedrag van jongeren. Het aantal meldingen van overlast steeg van 30 naar 47, een toename van 57%. Ook het aantal geweldsmisdrijven nam fors toe; van 25 naar 37, een stijging van 48%.
Verder werd er meer ingebroken bij bedrijven in Zeewolde. Zo waren inbrekers 20 keer actief in de eerste vier maanden van dit jaar. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 15 keer. In het dorp worden ook in toenemende mate vernielingen gepleegd. De politie noteerde 60 gevallen, vorig jaar waren dat er nog 47.

Urk
Problemen met jongeren zijn er ook op Urk. De politie noteerde 13 keer een melding van overlast. Dat was het jaar ervoor nog maar 8 keer. Een toename van 63%. In het vissersdorp wordt ook relatief veel vernield. Het aantal vernielingen nam toe van 38 naar 58.
Net als in de meeste gemeenten in Flevoland is ook op Urk een sterke afname te zien van het aantal inbraken in woningen. Van 26 naar 8 en dat is een daling van 69%. Ook het aantal bedrijfsinbraken daalde met 59% fors. Werd er vorig jaar nog bij 17 bedrijven ingebroken, in het eerste trimester van dit jaar waren dat er nog maar 7.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer