Raadslid Almere Partij verzweeg eigen belang

Almere 13 juni 2014
Raadslid Bob Fonhof
Reactie Fractieassistent Almere Partij
De Almeerse politieke partij Almere Partij/OPA is niet eerlijk geweest over de vraag of hun fractievoorzitter Bob Fonhof belang had bij een motie die hij indiende over camperstallingen. Andere partijen veroordelen het optreden van Fonhof. Volgens de griffier van de gemeenteraad bevindt hij zich in een grijs gebied.

Camper
Fonhof en de PVV kwamen onlangs samen met een motie die het mogelijk maakt dat tuinders in hun lege kassen campers stallen. Op dit moment is dat verboden. Er mogen alleen caravans neergezet worden.

Toen de VVD tijdens de bespreking vroeg of aanwezige raadsleden zelf een camper in het gebied hadden staan reageerde Fonhof kwaad. Hij wou geen antwoord geven op de vraag.

Leugen
De fractieassistent van de partij, Johan de Leeuw, liet in een e-mail aan Omroep Flevoland weten dat niemand bij de Almere Partij een camper bezit.

Reactie fractieassistent Johan de Leeuw

Fonhof geeft nu toe dat dit niet klopt en dat hij wel degelijk een camper in het gebied heeft staan. Hij zegt er niet aan te hebben gedacht dat dit een verkeerde indruk kon afgeven.Belangenverstrengeling
De PVV was als mede indiener van de motie niet op de hoogte van de camper van Fonhof. PVV-raadslid René Eekhuis zegt er door verrast te zijn. Hij noemt de situatie ongelukkig: "Belangenverstrengeling op wat voor een manier dan ook moet je altijd zien te voorkomen."

Raadslid Rutger Hengstman van de VVD noemt het optreden van Fonhof cliëntelisme. "Het is natuurlijk een stukje individueel belang. En dat moet je dan niet willen."

Grijs gebied
Het indienen van een motie waar iemand zelf belang bij heeft is overigens niet bij wet verboden. De griffier van de gemeente noemt het een grijs gebied. Dit omdat Fonhof in dit geval niet de enige is die baat heeft bij de motie. In de gedragscode voor gemeenteraadsleden staat wel dat een raadslid te allen tijde de schijn van bevoordeling moet voorkomen.Intrekken
Naar aanleiding van de ophef overwegen de PVV en Almere Partij de motie nu in te trekken.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer