Rekenkamer bezorgd over beheer openbare ruimte

Lelystad 11 november 2014
Het beleid voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Lelystad is in grote lijnen voldoende. Toch zijn er zorgen over de toekomst. Dat is het oordeel van de rekenkamer van de gemeente.

Zo heeft de gemeenteraad onvoldoende inzicht en grip op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Door bezuinigingen zijn er grote verschillen ontstaan tussen het onderhoud in de wijken en de beleving daarvan bij de burger.
De raad zou zich op dit gebied beter moeten laten informeren.

Vooral in het stadshart worden de kwaliteitsnormen van het onderhoud van de openbare ruimte niet gehaald. Ook het groenbeheer is onder de maat volgens het rapport. De onderzoekers denken dat het moeilijk wordt om de basiskwaliteit vast te houden als er nog meer bezuinigd wordt. Ook de effecten van burgerparticipatie moeten niet worden overschat door de gemeente. Het advies is dan ook om eerst de gevolgen van verdere bezuinigingen te onderzoeken.

In een reactie laat de gemeente weten het niet eens te zijn met de manier van onderzoeken door de rekenkamer. Het beleven van gebrek aan onderhoud wordt volgens de gemeente voornamelijk veroorzaakt door de leeftijd en inrichting van een wijk.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer