Tegenprestatie voor uitkering alleen in NOP en Urk

Flevoland 8 februari 2015
Alleen de gemeenten Urk en Noordoostpolder eisen in Flevoland een minimale tegenprestatie van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Het kabinet wil dat mensen met een bijstandsuitkering iets terug doen voor het geld dat zij krijgen. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook mantelzorg.

Verplichting
Gemeenten hebben de ruimte gekregen om zelf te bepalen hoeveel uur vrijwilligerswerk bijstandsgerechtigden moeten doen. Daardoor ontstaan er verschillen per gemeente. Urk vraagt sinds 2013 bijstandsgerechtigden al om een tegenprestatie voor hun uitkering. De gemeente kan inwoners opleggen om tussen de 96 en 192 uur per jaar de handen uit de mouwen te steken. Urk zegt dat nog nooit iemand is verplicht om vrijwillig aan het werk te gaan. De afgelopen twee jaar hebben alle uitkeringsgerechtigden uit zichzelf al een nuttige tegenprestatie geleverd.
De gemeente Noordoostpolder vraagt mensen met een uitkering ook om vrijwillig aan de slag te gaan. Die gemeente stelt 60 uur per jaar verplicht.
De overige Flevolandse gemeenten hebben wel vastgelegd hoe groot de tegenprestatie van een uitkeringsgerechtigde maximaal mag zijn, maar niet wat die minimaal moet zijn. In de praktijk betekent dat dat er per persoon zal worden gekeken naar wat iemand kan doen.

Verschillen
In Lelystad en Zeewolde kan een uitkeringsgerechtigde worden verplicht maximaal 208 uur per jaar vrijwilligerswerk te doen. In Almere is dit maar 24 uur per jaar maximaal. De gemeente is bang dat als er te veel uren worden opgelegd een uitkeringsgerechtigde beroep zou kunnen doen op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Daarin staat dat dwangarbeid of verplichte arbeid verboden is.

Dwang
De gemeente Dronten geeft aan niet te geloven in dwang en denkt daarom dat het niet snel zal voorkomen dat iemand wordt verplicht maximaal 32 uur per jaar vrijwilligerswerk te gaan doen. Daarnaast is het de vraag of er wel geschikte vrijwilligersplekken zijn. Dronten zegt liever in te zetten op het vinden van werk voor de uitkeringsgerechtigden en verplicht vrijwilligerswerk alleen in te zetten voor mensen die echt hun kont tegen de krib gooien.


© omroep flevolandsitemap | disclaimer