Gemeente: uitkleden rechtbank Lelystad onacceptabel

Lelystad 31 augustus 2015
Burgemeester en wethouders van Lelystad vinden het onacceptabel dat de rechtbank in Lelystad sterk wordt uitgekleed. Volgens hen zijn de plannen in strijd met het uitgangspunt dat elke provincie een volwaardige vestiging van de rechtbank moet hebben. Inwoners van Flevoland zouden, als de plannen doorgaan, grotendeels aangewezen zijn op de rechtbank in Utrecht en dat is volgens het Lelystadse college in strijd met het nabijheidsprincipe van de rechtspraak.

Uit de maandag gepresenteerde gerechtelijke kaart blijkt dat de taken van de huidige rechtbank in Lelystad grotendeels zullen worden ondergebracht bij de rechtbank in Utrecht en daarmee ook al het personeel. Volgens het college van b en w betekent dit een groot verlies van hoogwaardige werkgelegenheid in de provinciehoofdstad.

Volgens het college is er ook sprake van kapitaalvernietiging, omdat een relatief nieuw rijksgebouw in het centrum van Lelystad straks grotendeels leeg komt te staan. Dit terwijl de herziening van de gerechtelijke kaart is ingegeven door bezuinigingen.

Het college zegt er alles aan te zullen doen om de huidige vestiging van de rechtbank Midden-Nederland in Lelystad te behouden.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer