Ook Tweede Kamerlid Kuzu spreekt in over azc

Zeewolde 2 september 2015
Naast Geert Wilders zal ook Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu donderdag inspreken bij de raadsvergadering in Zeewolde. Het gaat dan over de komst van een asielzoekerscentrum nabij het dorp. Kuzu is voorstander van het opvangen van asielzoekers.

Tweede Kamerlid Kuzu maakte tot eind vorig jaar onderdeel uit van de PvdA-fractie. Hij werd samen met Selcuk Öztürk uit de fractie gezet na openlijk kritiek te hebben gehad op het integratiebeleid van PvdA-minister Lodewijk Asscher.

In totaal hebben zich 13 mensen aangemeld om donderdagavond in te spreken. De gemeente Zeewolde laat weten dat er maximaal vijf minuten spreektijd per persoon beschikbaar is. Volgens de regels mag het hele inspreekgedeelte van de avond maar 30 minuten duren dus de kans bestaat dat de spreektijd per persoon zal worden ingekort.

De bijeenkomst van de gemeenteraad begint donderdagavond om 20.00 uur en is live te volgen via de website en app van Omroep Flevoland.

Hoewel de gemeenteraad donderdag over het onderwerp spreekt, wordt er niet gestemd. Het is namelijk het college van burgemeester en wethouders dat uiteindelijk over deze kwestie de knoop doorhakt. Dat college heeft al aangegeven de komst van het asielzoekerscentrum mogelijk te willen maken. Maar omdat het een onderwerp is dat veel emoties losmaakt, wordt de raad wel gevraagd zijn mening te geven.

Van de partijen in de gemeenteraad is een meerderheid voor de komst van het azc. Alleen coalitiepartij VVD was eerder tegen. Het lijkt dan ook niet zozeer de vraag of het centrum er komt, maar hoe groot het gaat worden.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil een centrum voor 900 mensen met de mogelijkheid later uit te breiden naar 1500. Het college wil akkoord gaan met het aantal van 900, maar niet met een eventuele uitbreiding naar 1500 mensen. Daarnaast ligt er ook een maximumaantal asielzoekers van 600 als optie op tafel.

900 asielzoekers is volgens het COA het minimumaantal om bij het azc een aantal voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een basisschool, te plaatsen. Worden er minder mensen opgevangen dan moeten kinderen naar bestaande scholen in de buurt. Bij 900 opgevangen asielzoekers zou het dus wel eens zo kunnen zijn, dat mensen in Zeewolde minder van het azc merken, dan wanneer er 600 mensen worden opgevangen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer