Vijf vragen over asielzoekers in Flevoland

Flevoland 3 september 2015
De gemeenteraad van Zeewolde buigt zich donderdagavond over het verzoek van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om in Zeewolde een opvanglocatie te openen. In Almere, Dronten en Luttelgeest (gemeente Noordoostpolder) bestaan al langer asielzoekerscentra. Vijf vragen en antwoorden over asielzoekers in Flevoland:

Hoeveel asielzoekers verblijven er in Flevoland?
De exacte cijfers zijn moeilijk te geven vanwege de dynamiek op een azc: er komen vrijwel dagelijks nieuwe asielzoekers bij, vertrekken asielzoekers vanwege de afwijzing of inwilliging van hun verzoek en verhuizen asielzoekers van de ene opvanglocatie naar de andere. De azc's in Flevoland hebben wel een maximale capaciteit. Voor Luttelgeest is dat 1.400, voor Almere 800, voor Dronten 1.300. Er verblijven dus maximaal 3.500 asielzoekers in Flevoland.

Komen er in de nabije toekomst veel asielzoekers bij in Flevoland?
Het COA heeft verschillende gemeenten verzocht om de bestaande opvangcapaciteit uit te breiden of om mee te werken aan het openen van een nieuw azc. In Zeewolde heeft het COA een verzoek gedaan voor de opvang van 900 asielzoekers, later uit te breiden naar 1500 asielzoekers. Het lijkt erop dat het college van B&W instemt met het verzoek tot opvang, maar met een aangepaste capaciteit. Het azc in Almere mag uitbreiden met 600 opvangplaatsen, maar die uitbreiding is nog niet gerealiseerd. In Noordoostpolder wordt door de politiek gediscussieerd over de opvangcapaciteit van het azc in Luttelgeest, maar er is door het COA geen concreet verzoek gedaan om het centrum verder uit te breiden.

Zijn er in Flevoland meer asielzoekers dan in andere provincies?
In vergelijking met de andere provincies worden er in Flevoland relatief veel asielzoekers opgevangen. Alleen in Noord-Brabant en Drenthe is de opvangcapaciteit groter.

Ik hoor over vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en vergunninghouders. Wat is het verschil?
Een vluchteling wordt een asielzoeker vanaf het moment dat hij asiel aanvraagt bij één van de aanmeldcentra van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Alle asielzoekers gaan van daaruit naar de centrale ontvangstlocatie in het Groningse Ter Apel. Daar start het onderzoek naar de vraag of het verzoek van de asielzoeker wordt ingewilligd of afgewezen. Een vergunninghouder (of statushouder) is een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft ontvangen. Hij krijgt een eigen woonruimte. Het regelen van die woonruimte is een taak van de gemeenten.

Mogen vergunninghouders dan voorgoed in Nederland blijven?
Nee. De verblijfsvergunning is voor bepaalde tijd, meestal is dat een periode van vijf jaar. Als de vergunninghouder na deze periode nog steeds niet kan terugkeren naar het land van herkomst, kan hij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Opvangplaatsen voor asielzoekers per provincie op 3 september 2015


Aantal opvangplaatsen voor asielzoekers in Flevoland, per gemeente.
Van 2014 tot 2016.


© omroep flevolandsitemap | disclaimer