Veel meer grauwe ganzen afgeschoten

Flevoland 1 november 2015
Grauwe ganzen in Flevoland worden de komende jaren op grote schaal afgeschoten om de populatie in te dammen. De provincie heeft Faunabeheer Flevoland daar een nieuwe ontheffing voor verleend.

Boeren hebben in toenemende mate last van grauwe ganzen, die zich te goed doen aan gewassen of het land onderpoepen. Tot nu toe waren de jagers van Faunabeheer voornamelijk bezig met het verjagen van de ganzen, maar het zijn er inmiddels zo veel geworden dat dit niet meer werkt.

Daarom mogen de jagers jaarlijks tussen 1 juli en 1 november ganzen doodschieten op akkers waar al geoogst is. Grauwe ganzen laten zich in groten getale zien op deze zogenoemde stoppelpercelen.

De afgelopen weken zijn meer tussen de 500 en 1000 ganzen doodgeschoten; een aantal dat normaal gesproken in een heel jaar niet gehaald wordt. De nieuwe ontheffing is geldig tot en met 2018. Er mag alleen op de grauwe gans worden gejaagd op het land van boeren die hier toestemming voor hebben gegeven.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer