Waterpeil moeras Oostvaardersplassen omlaag

Lelystad 18 november 2015
Moerasgebied
De provincie wil vanaf de zomer van 2017 het waterpeil in het westelijk moerasgebied van de Oostvaardersplassen voor twee tot vier jaar verlagen. Dat moet de vogelstand verbeteren.

Dat blijkt uit het Beheerplan Oostvaardersplassen, dat vanaf deze week ter inzage ligt. Het plan is opgesteld door het Rijk, maar de provincie en Staatsbosbeheer gaan het uitvoeren.

Riet kaalgevreten
Grauwe ganzen hebben het riet in het moeras de afgelopen jaren op veel plekken dusdanig opgevreten dat andere vogelsoorten zijn verdwenen. Door het waterpeil te verlagen, groeit het riet in circa drie jaar weer aan. Daardoor kunnen soorten als de kiekendief, woudaap of porseleinhoen weer terugkeren.

Provincie verantwoordelijk
Het Rijk stelde enkele jaren terug voor het waterpeil in het gehele moerasgebied in één keer te verlagen. Daar waren vogelorganisaties fel op tegen, omdat zij bang waren dat bepaalde vogelsoorten dan helemaal uit de Oostvaardersplassen zouden verdwijnen. De provincie is sinds 2014 verantwoordelijk voor het natuurbeheer en zegt bevoegd te zijn om zelf te bepalen hoe de peilverlaging stapsgewijs wordt ingevoerd.

Kwart eeuw geleden
Het waterpeil in de Oostvaardersplassen is een kwart eeuw geleden, tussen 1988 en 1992, voor het laatst verlaagd. Herstel van het riet heeft er daarna voor gezorgd dat de vogelstand ongeveer tien jaar weer goed was. Als Natura 2000-gebied heeft de provincie de verantwoordelijkheid om te zorgen dat van 31 vogelsoorten de stand op orde is.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer