Steeds meer klachten over jeugdhulp

Flevoland 25 november 2015
Het aantal klachten over jeugdhulp in Flevoland neemt toe. In het afgelopen kwartaal kwamen er bij de Monitor Transitie Jeugd 15 meldingen van knelpunten en problemen binnen uit Flevoland. In het tweede kwartaal waren dat 9 en in het eerste kwartaal 5 klachten.

De klachten hebben onder meer betrekking op wachtlijsten, het toewijzen van hulp en de manier waarop ouders geinformeerd worden over de zorg aan hun kind.

De Monitor geeft geen verklaring voor de stijging. Wel stelt de organisatie dat de klachtenbundeling steeds meer bekendheid heeft bij ouders en dat zou de toename van klachten deels kunnen verklaren.

De Monitor Transitie Jeugd brengt de knelpunten in de jeugdzorg in kaart sinds begin dit jaar, toen de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten werd.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer