Meer dan 200 zienswijzen op Regioplan Windenergie

Flevoland 8 december 2015
Meer dan 200 zienswijzen op Regioplan Windenergie
Er zijn meer dan 200 zienswijzen ingediend op het Ontwerp Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In dat plan is afgesproken waar windmolens worden afgebroken en nieuwe worden neergezet.

De zienswijzen zijn binnengekomen bij de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde. Tot en met 3 december konden belanghebbenden reageren op het plan. Volgens de provincie lijkt het er op dat veel zienswijzen op elkaar lijken.

De reacties worden nu geanalyseerd en worden daarna beantwoord. Dat leidt tot een Nota van Antwoord die volgend voorjaar wordt voorgelegd aan Provinciale Staten en de drie gemeenteraden.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer