CBS: Agrarische sector doet het relatief goed in de provincie

Flevoland 29 december 2015
CBS: Agrarische sector doet het relatief goed in de provincie
Het aantal landbouwbedrijven in Flevoland daalt minder snel dan in de rest van Nederland. De afgelopen 30 jaar is de helft van de Nederlandse boeren ermee gestopt. In Flevoland ligt dat percentage op 30 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Flevolandse boerderijen zijn bovendien groter en hebben een hogere opbrengst dan in de rest van Nederland.

Volgens het CBS is Flevoland voor de Nederlandse akkerbouw nog even belangrijk als 30 jaar geleden, toen Flevoland officieel een provincie werd. Zo'n 12 procent van de Nederlandse akkerbouw is in de provincie te vinden en van het areaal pootaardappelen is dat zelfs 21 procent. Een gemiddeld akkerbouwbedrijf in Flevoland omvat 50 hectare, in de rest van het land is dat 39 hectare.

De hoeveelheid grasland is in Flevoland met 3 procent toegenomen, terwijl in de rest van Nederland sprake was van een afname met 15 procent. Ook het belang van de melkveehouderij is groter geworden. Het aantal melkkoeien is de afgelopen 30 jaar met 6 procent toegenomen terwijl landelijk de hoeveelheid koeien met 30 procent afnam.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer