Verbeek: opmerkingen over Urk legitiem

Flevoland 5 februari 2016
Commissaris van de Koning Leen Verbeek bestrijdt dat hij buiten zijn boekje is gegaan, door de gemeente Urk aan te spreken op zijn functioneren. Het is volgens hem essentieel in een democratie dat overheden elkaar kunnen aanspreken op het functioneren en daarover met elkaar in gesprek gaan.

Verbeek antwoordt dit op vragen van de SGP-fractie in Provinciale Staten. Die wilde opheldering over de uitspraken van Verbeek in het programma Over Flevoland Gesproken in januari. Verbeek zei toen zich zorgen te maken over het functioneren van de gemeente Urk en de omgang van politici met elkaar.

Volgens Verbeek is het zijn taak als commissaris om de kwaliteit van het bestuur te waarborgen, zoals is vastgelegd in de Provinciewet. Verbeek zegt bij meerdere gelegenheden op Urk zijn zorgen te hebben geuit, maar hij signaleert dat die zorgen niet zo zijn begrepen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer