Partij voor de Dieren wil terugdringing melkproductie

Flevoland 24 februari 2016
Partij voor de Dieren vraag PS Flevoland om hogere melkprijs
De Partij voor de Dieren in Provinciale Staten wil een beperking van de melkproductie in Flevoland. Volgens de nota 'De echte prijs van melk' die in opdracht van de partij is opgesteld, is de melkprijs op dit moment veel te laag. Dat komt door het opheffen van het melkquotum. Boeren mogen nu zelf bepalen hoeveel melk geproduceerd wordt.

Volgens de nota zorgt de hogere productie van melk voor onder meer problemen met de volksgezondheid, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Dit wordt allemaal niet doorberekend in de prijs van melk en dat zou volgens de partij wel moeten.

De melkproductie in Flevoland is volgens de Partij voor de Dieren het afgelopen jaar met 33 procent gestegen. Dat is 10 procent meer dan het landelijk gemiddelde. De partij wil in Provinciale Staten bespreken of de productietoename in Flevoland een halt kan worden toegeroepen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer