Provinciale subsidie voor beheer weidevogels

Swifterbant 30 maart 2016
De provincie Flevoland wil bijna 30.000 euro subsidie uittrekken voor het beheer van weidevogels op akkers bij Swifterbant.

Boeren die zijn verenigd in het Flevolands Agrarisch Collectief, krijgen de eenmalige subsidie om in het zogenoemde Rivierduingebied een natuurlijk evenwicht te creëren tussen akkerbouw en weidevogels.

Provinciale Staten moet nog instemmen met de toekenning van de subsidie.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer