'Negatieve milieu-effecten Floriade zijn beperkt'

Almere 17 mei 2016
'Negatieve milieu-effecten Floriade zijn beperkt'
Er zijn nagenoeg geen negatieve effecten te verwachten van de Floriade. Dat schrijft de Antea Group die in opdracht van de gemeente Almere een Milieu Effect Rapportage heeft gemaakt. Het rapport vormt een onderdeel van het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater - Floriade. Dat blijkt uit de MER die de gemeente openbaar heeft gemaakt.

De onderzoekers hebben gekeken naar de milieu-effecten van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en het bouwen van 700 huizen in het gebied na 2022.

De Antea Group waarschuwt wel voor een beperkte toename van verkeerslawaai doordat er nieuwe wegen worden gemaakt zoals de Kasteeldreef bij de A6. De bouwers van de nieuwe woningen moeten deze extra isoleren. Ook moet er vanwege de veiligheid 80 meter afstand worden gehouden van de A6 bij de bouw van huizen en kantoren.

Verschillende eisen bij de bouw van de Floriade-wijk zorgen ervoor dat beschermde dieren daar geen last van hebben. Wel moet de gemeente in de omliggende gebieden nog voor goede leefomstandigheden zorgen voor beschermde dieren. Het evenement de Floriade in 2022 levert mogelijk wel problemen op voor vogels en dieren, zoals de bever. De gemeente moet daar dan ook maatregelen voor nemen.

Directeur Menno Smits van de Antea Group is nauw betrokken bij de Floriade. Hij is ook de voorzitter van de Vrienden van de Floriade. Dat is een groep bedrijven dat van de Floriade een succes wil maken.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer