Gemeente bezuinigt door nieuwe regels

Zeewolde 2 juni 2016
Nieuwe regels dwingen gemeente tot bezuinigingen
Besparen op het onderhoud van groen, straatlantaarns minder lang laten branden en een lagere subsidie voor amateurkunst. Het zijn een aantal voorbeelden van maatregelen die de gemeente Zeewolde de komende tijd neemt om geld te besparen. Door andere regels komt er ongeveer 1 miljoen euro per jaar minder binnen. 

Tot nu toe kreeg de gemeente namelijk rente over een bedrag van zo’n 40 miljoen euro dat is uitgeleend aan het grondbedrijf. De ontvangen rente ging naar verschillende zaken in het dorp. Nieuwe regelgeving vanuit Den Haag zegt nu dat de gemeente over haar eigen grondbedrijf géén rente meer mag rekenen.

Om het gat van 1 miljoen op te vangen voert de gemeente allereerst een lijst met maatregelen uit, die de gemeenteraad vorig jaar al opstelde. Die lijst levert maar de helft op van de benodigde bezuiniging. Welke maatregelen er nog meer komen wordt de komende maanden duidelijk. 

Vastgestelde bezuinigingsmaatregelen

1: Bibliotheek (besparen op huisvesting) - € 150.000 en inmiddels uitgevoerd

2: Versoberen verslaglegging raad en commissies - € 20.000

3: Synergie sociaal domein - € 150.000

4: Stoppen met preventieve logopedie - € 65.000

5: Minder uitgeven aan groenonderhoud - € 100.000

6: Openbare verlichting beperken - € 50.000

7: Meer digitale dienstverlening / minder loket - €30.000

8: Gebruiker betaalt (géén huurverhoging sport, geen tariefsverhoging zwembad) - € 25.000

9: Subsidies amateurkunst en sport vereenvoudigen (jeugdsport ontzien) - € 20.000
© omroep flevolandsitemap | disclaimer