9 ton aan onterechte rekeningen jeugdopvang

Almere 28 augustus 2016
De gemeente Almere heeft vorig jaar ruim 9 ton onterecht betaald voor jeugdopvang. In februari kwam het probleem aan het licht, nu is de omvang duidelijk.

Transitie
In 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de zogenoemde transitie. Voor de zorginstellingen was het niet duidelijk waar de rekening voor welk kind naar toe moest. Er zijn een aantal oorzaken te noemen.

Gezagsdrager
Afgesproken is dat de gemeente waar de ouders of een andere gezagsdrager van het kind wonen, de rekening krijgt ook als het kind zelf niet in die gemeente woont. De instellingen vonden dit lastig. Om erachter te komen waar een kind staat ingeschreven moeten zij kunnen kijken in de de gemeentelijke basisadministratie. Dat mogen zij niet. Daarom ging de rekening toch meestal naar de gemeente waar het kind stond ingeschreven.

Voogd
Dan was er nog probleem op het moment dat het kind onder een voogd valt en niet onder een ouder. Dan gaat de rekening namelijk niet naar de gemeente waar de voogd woont. Sommige voogden hebben tientallen kinderen uit verschillende gemeenten onder zich. In zo'n geval wordt gekeken naar waar de zorg verleend wordt. Voorbeeld: Wanneer een Almeers kind in Nijmegen zorg krijgt, dan krijgt de instelling in Nijmegen de rekening. Ook hier ging het weleens mis.

Regiegemeente
Een derde hobbel is de status van Almere. De gemeente Almere is namelijk regiegemeente. Dat houdt in dat ze de zorgcontracten afsloot voor alle Flevolandse gemeenten. Zo kwamen soms ook rekeningen voor andere gemeenten terecht in Almere.

Geld terug
Almere gaat nu de rekeningen die zij ten onrechte betaalde, verhalen op de juiste gemeenten. Wethouder René Peeters heeft goede hoop het geld terug te krijgen. Het gaat in Almere om ongeveer 15 rekeningen, samen goed voor ruim 900.000 euro. Op een totaalbedrag van ruim 23 miljoen euro voor jeugdopvang.

Rekeningen voor Almere
Het is een probleem dat bij alle gemeenten speelt. Dit betekent dat ook Almere zelf nog een aantal rekeningen kan verwachten. Hierdoor blijft het onduidelijk of Almere een tekort krijgt en extra geld nodig heeft voor 2015.

Verholpen
Dit jaar worden er geen onterechte rekeningen meer verwacht. Instellingen kunnen via een simpel mailadres bij de gemeenten nu eerst de gegevens checken.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer