Kritiek op rapport over milieu-effecten Floriade

Almere 9 maart 2017
Bij de plannen voor het Floriadegebied in Almere is niet op alle onderdelen goed gekeken naar de gevolgen voor het milieu. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Die noemt het rapport dat de gemeente heeft opgesteld onvolledig. 

‘Oncontroleerbaar’
De kritiek richt zich op verschillende onderdelen. Zo is niet duidelijk welke uitgangspunten zijn gebruikt bij het verkeers-, geluids-, en luchtonderzoek. Daardoor zegt de commissie niet te kunnen controleren of de effecten goed zijn beschreven.

Geluidsoverlast
Wel wordt al gewaarschuwd voor geluidsoverlast bij nieuw te bouwen woningen. Bij dertig procent van de toekomstige huizen in het Floriadegebied zal sprake zijn van (ernstige) geluidshinder door de A6. Geadviseerd wordt om maatregelen te onderzoeken die er voor zorgen dat de overlast beperkt blijft.

Ook zegt de commissie zich af te vragen waarom de bouw van honderd woningen, sportvoorzieningen, en horeca in de omgeving van het kasteel en het ‘Vroege Vogelbos’ maar weinig natuureffecten zullen hebben. Bij de beschrijving van de effecten op beschermde diersoorten is daarnaast ten onrechte uitgegaan van oude wetgeving. Daardoor kunnen sommige soorten gemist zijn.

Slecht leesbaar 
Als algemeen kritiekpunt geeft de commissie aan dat de informatie door de enorme omvang slecht leesbaar is voor politici en een breed publiek.

Aanpassingen
De gemeente heeft aan de onderzoekscommissie laten weten het rapport aan te vullen en deze aanvullingen opnieuw te laten toetsen. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer