Miljoen extra voor buitendijkse haven

Urk 13 maart 2017
De gemeente wil een deel van de haven exploiteren
De gemeente Urk trekt een miljoen extra uit voor de aanleg van de nieuwe buitendijkse haven. Dit bedrag komt bovenop de 2,5 miljoen die de gemeente eerder toezegde. Dat werd bekend tijdens de gemeenteraadsvergadering maandagavond. 

Exploitatie haven
Daarnaast besloot de gemeenteraad om een onderneming te starten zodat de gemeente een deel van de haven kan gaan exploiteren. "Wij krijgen in de nieuwe haven een stuk kade en een ontsluitingsweg zodat andere bedrijven ook op die kade kunnen werken", vertelt wethouder Geert Post. Tot nu toe was de kade exclusief voor de zeven bedrijven die in de haven investeren. De gemeente wordt nu dus het achtste bedrijf. De gemeenteraad maakte 100.000 euro vrij als startkrediet voor de nieuw op te richten onderneming. 

Waar alle partijen in de gemeenteraad positief waren over het uittrekken van een extra miljoen werd er over het oprichten van een onderneming langer gediscussieerd. Een aantal partijen was teleurgesteld dat Urk de haven niet in zijn geheel zélf gaat exploiteren. Want dit was volgens hen altijd het uitgangspunt. Wethouder Post gaf aan dat niet hij maar de provincie hierover gaat. Die heeft op verzoek van de ondernemers besloten dat de gemeente Urk de haven niet in zijn geheel gaat exploiteren. 

Zuiderzeelijngelden
De miljoenen voor de buitendijkse haven komen uit de Zuiderzeelijngelden. Met die Zuiderzeelijngelden worden Noordoostpolder en Urk door het Rijk gecompenseerd voor het feit dat het kabinet in 2007 een streep zette door de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn naar het noorden van het land. Het geld mag gebruikt worden voor projecten om de economie in het noorden van Flevoland te stimuleren.

 
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer