Provincie loopt uit de pas bij terugdringen schadelijke stoffen

Flevoland 21 maart 2017
Flevoland loopt stevig uit de pas als het gaat om het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen in de landbouw. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in opdracht van het provinciebestuur heeft uitgevoerd. Daarin staat dat de zogeheten emissies in Flevoland tussen 1990 en 2014 met 20 procent zijn gestegen. En dat terwijl in dezelfde periode landelijk juist een daling van 18 procent werd gerealiseerd. 

Klimaatmotie
Landelijk beleid is sinds juni 2015 dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 ten minste 25 procent lager is dan in 1990. Als reactie daarop werd een klimaatmotie van de Partij voor de Dieren twee jaar geleden bijna Statenbreed aangenomen. Daarin werd het provinciebestuur opgedragen de mogelijkheden in kaart te brengen om klimaatverandering te stoppen.

'Flevoland goed op weg'
In een reactie aan de Staten op het CLM-rapport laat Gedeputeerde Staten weten dat naast de bestaande Flevolandse Energieagenda er geen extra activiteiten ontwikkeld worden. Het dagelijks bestuur concludeert dat 'Flevoland goed op weg is, met energieneutraliteit in het vooruitzicht'.

Geen ambitie
Fractievoorzitter Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren hekelt het gebrek aan ambitie bij de Flevolandse bestuurders. "Eigen initiatieven om iets aan het broeikasgas-effect te doen worden niet geformuleerd. Maar we liggen wel op schema. Dat slaat nergens op.'' Simon Miske van GroenLinks vindt het beleid veel te passief. "Het neigt naar zelfgenoegzaamheid, terwijl ik denk: pak die voortrekkersrol!''

Het onderwerp klimaatdoelstelling staat woensdagmiddag op de politieke agenda.
 


 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer