'Lelystad moet meer sparen voor onderhoud'

Lelystad 22 maart 2017
Tekort van ruim 2 miljoen dreigt
De gemeente Lelystad zal volgend jaar toch echt meer geld moeten reserveren voor groot onderhoud. Doet zij dat niet, dan zit Lelystad over een paar jaar met een tekort van 2,1 miljoen euro. Daarvoor waarschuwt de provincie in een brief aan de gemeenteraad.

ICL-potje
Lelystad krijgt sinds 1996 jaarlijks geld van het Rijk voor onderhoud van onder meer straten, groen en riolering. Dit komt uit het zogeheten ICL-potje. Dit jaar gaat het om ruim 15 miljoen euro. Het Rijk zou geld geven totdat de stad 80.000 inwoners zou hebben. Dit aantal was verwacht in 2010, maar door de trage groei wordt dit nu pas 2026. Het kabinet wil dit of volgend jaar besluiten of de extra ICL-bijdrage wordt voortgezet.

Lange termijn
De provincie heeft de gemeente al in 2014 geadviseerd om geld te reserveren voor de lange termijn. De gemeente heeft dat advies nooit opgevolgd, omdat onduidelijk is of het tekort wel 2,1 miljoen wordt. Mogelijk besluit het kabinet om Lelystad toch meer geld te geven. Bovendien was er door de crisis geen geld om te bezuinigingen. De provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken dringen er nu opnieuw op aan dat de gemeente in de begroting van 2018 extra geld voor onderhoud opneemt. 

Afwachten
Wethouder Financien Jop Fackeldey wil eerst afwachten wat het ministerie van Binnenlandse Zaken met de ICL-bijdrage wil. Hij verwacht deze evaluatie pas in de loop van dit jaar.  Hierop kunnen de gemeente, gemeenteraad en andere adviesorganen nog weer reageren. Mocht er extra gespaard moeten worden, dan lukt het vrijwel zeker niet om dat in de begroting van 2018 op te nemen. Voor groot onderhoud aan de riolering gaat de rioolbelasting al  jaarlijks omhoog. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer